Deel dit artikel

Karen Soeters naar RCC tegen campagne Dolfinarium

Het Dolfinarium in Harderwijk is een campagne gestart met de nieuwe slogan ‘Ontdek, Beleef, Bescherm’. De bewuste campagne wordt onder andere op televisie uitgezonden. Deze campagne is misleidend omdat het Dolfinarium de indruk wekt dat mensen de dieren kunnen ontdekken, beleven en dat ze daarmee beschermd worden. Maar bezoekers leren de dieren niet ontdekken, ze beleven enkel een circusact en leren al helemaal niet de dieren te beschermen, noch beschermt het Dolfinarium zeezoogdieren. Daarom stapt Karen Soeters van House of Animals naar de Reclame Code Commissie (RCC).

Karen Soeters stapt naar de Reclame Code Commissie (RCC) om nieuwe campagne Dolfinarium

Karen Soeters stapt naar Reclame Code Commissie (RCC) om nieuwe campagne Dolfinarium | Foto: AnimalsToday/BVR

Bezoekers leren niets van het zien van dieren die al jaren in gevangenschap gehouden worden in veel te kleine bassins, met chloorwater dat oogproblemen veroorzaakt. Bezoekers leren niets van het zien van wilde dieren die kunstjes moeten doen en leren niets van de kennis dat wilde dieren worden bevredigd om aan hun seksuele behoeften te voldoen. En de bezoekers leren al helemaal niet om wilde dieren te beschermen door praktijken te aanschouwen die het vangen van dieren uit de natuur juist in stand houden.

Onderzoek LNV

In 2018 gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht tot een onderzoek naar een aantal claims van het Dolfinarium in Harderwijk. De Visitatiecommissie Dierentuinen ging op inspectie en concludeerde dat de zeeleeuwen en dolfijnen te veel als artiest (zeg maar circusdieren) worden gebruikt en onnatuurlijk gedrag vertonen. De verblijven zijn niet uitdagend genoeg (lees: de verblijven kunnen in de verste verte niet tegemoetkomen aan de fysiologische en ethologische behoeften van de dieren) en entertainment is belangrijker dan educatie. Het Dolfinarium voldoet in het geheel niet aan de (basale) eisen van dierenwelzijn en zal hier ook nooit aan kunnen voldoen. Zelfs niet als ze wel over de financiële middelen zouden beschikken. Maar het Dolfinarium zit financieel al jaren aan de grond, dus haalt men alles uit de kast om bezoekers te trekken, over de ruggen van de dieren.

Fysiologische en ethologische behoeften van een dolfijn

Dieren als dolfijnen leggen in open water dagelijks met gemak 60 kilometer af, leven in familieverbanden en vertonen niet spontaan allerlei circuskunstjes. Er is geen enkele educatieve waarde aan dieren die structureel moeten leven in afwijkend water waardoor ze oogproblemen krijgen, terwijl ze dagelijks tentoongesteld worden aan hordes mensen in een afgesloten ruimte, hetgeen een kwelling is voor een diersoort waarbij communicatie middels sonar zeer belangrijk is. Karen Soeters, oprichter van House of Animals:

“Het Dolfinarium strooit met hetzelfde gemak opnieuw zand in de ogen van bezoekers, die doorgaans vanuit onwetendheid leugens geloven zodat ze zich niet schuldig (hoeven) voelen. Maar net als elk ander wild dier zal een dolfijn pas iets onnatuurlijks als een trucje doen wanneer hij daartoe fysiek of mentaal gedwongen wordt. Een onderdeel daarvan is zorgen dat de dieren honger hebben. De dolfijnen doen vanuit die drijfveer alles voor voedsel, als beloning voor een geslaagde circusact.”

Wildvang

Dolfinaria en zeeparken in de hele wereld houden de wildvang, waaronder ook de wrede jacht op dolfijnen in Taiji, Japan, in stand. De schokkende documentaire The Cove van Ric O’Barry, de voormalig trainer van tv-dolfijn Flipper en oprichter van The Dolphin Project, laat aan duidelijkheid over deze praktijken niets te wensen over. Het is een gruwelijke industrie van dood en dierenleed.

Recent kondigde het Dolfinarium aan 12 van hun zeezoogdieren naar een pretpark in China te willen exporteren. Sea Shepherd is samen met House of Animals naar de rechter gestapt om de export tegen te houden. Dat deze dieren als dank voor hun optredens nu naar een ander ‘circus’ worden getransporteerd, in een land waar men met hetzelfde gemak ijsberen in een restaurant houdt als attractie voor de gasten, is te schandalig voor woorden.

Naar de RCC

Als je besluit om de dieren te exporteren naar China houd je om diverse redenen geen rekening met hun belangen; niet vanwege het transport van de dieren en de stress die daarmee gepaard gaat, niet vanwege het feit dat ze in een compleet andere en onbekende omgeving terechtkomen en niet vanwege het gegeven dat de dieren het nu nog slechter gaan krijgen dan waar ze vandaan komen. Karen Soeters vindt de stap naar de RCC niet meer dan logisch:

“De slogan ‘Ontdek, Beleef, Bescherm’ is leugenachtig en strooit (potentiële) bezoekers van het Dolfinarium zand in de ogen over zogenaamde kwaliteiten waaraan het Dolfinarium absoluut niet voldoet. Deze slogan is daarmee misleidende reclame en daar dient de Reclame Code Commissie een uitspraak over te doen.”

 

©House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram