Schenk periodiek

Met een periodieke schenking aan House of Animals verzeker je ons van een langere periode van inkomsten. Een periodieke schenking loopt minimaal 5 jaar, is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en brengt geen extra kosten met zich mee. Het belastingvoordeel levert veel op want ook wij betalen geen belasting over periodieke schenkingen.

Je kunt dit eenvoudig regelen door het invullen* van het standaard formulier van de Belastingdienst. In dit formulier kun je zelf aangeven welk bedrag je jaarlijks wilt schenken en voor hoelang.

Download hier het formulier "periodieke gift in geld"

Stuur formulier ingevuld en ondertekend op naar:

House of Animals Foundation
Postbus 14647
1001 LC Amsterdam

Wil je dat je periodieke schenking automatisch wordt afgeschreven, vul dan ook de betalingsvolmacht in (het kenmerk van de machtiging vullen wij in) en stuur die mee met de schenkingsovereenkomst. Je kunt dan aangeven of je schenking per maand, per kwartaal of per jaar mag worden geïncasseerd.

Download hier de betalingsvolmacht 

Mocht je vragen hebben over periodiek schenken, dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen, of stel je vraag aan Helma van de Vondevoort via h.vandevondevoort@houseofanimals.nl.

.
* Je hoeft het transactienummer op het formulier niet in te vullen, dat zullen wij na ontvangst doen.

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram