De impact van House of Animals

House of Animals is de dierenbeschermingsorganisatie in Nederland die dierenleed opspoort, onder de aandacht brengt en aanpakt. Ons (undercover)team verzamelt bewijs van dierenmishandeling en -verwaarlozing, waarna we de daders voor het gerecht dagen en veroordeeld krijgen - bijvoorbeeld malafide hondenhandelaren en betrokken dierenartsen.

Ons online platform AnimalsToday biedt dagelijks nieuws over dieren en dankzij constante aandacht in de media geven we voorlichting over het belang van beschermende wetgeving en effectieve handhaving. Ook helpen wij dieren en hun verzorgers in ramp-, oorlogs- en noodsituaties, zoals nu in Oekraïne.
jonge vos

MISSIE

House of Animals komt vastberaden in actie voor een betere wereld voor dieren. We nemen het op tegen mensen en bedrijven die zich schuldig maken aan dierenleed, die dierenleed faciliteren en tegen overheidsinstellingen die onvoldoende doen om dieren te beschermen. House of Animals is een onafhankelijke en onvoorwaardelijke stem voor ieder dier.
Hoe doen wij dat?

GESCHIEDENIS

Dierenambassadeur en communicatiewetenschapper Karen Soeters begreep dat je met woorden dieren kunt redden. Daarom streefde zij naar structurele aandacht voor dierenwelzijn in de media. 

Zij richtte in 2009 AnimalsToday.nl op, het nieuws- en mediaplatform van House of Animals. We legden het fundament voor structurele aandacht voor dierenwelzijn.

www.AnimalsToday.nl
Dieren uit Oekraïne worden ongelijk behandeld

ONAFHANKELIJK

We zijn een onafhankelijke organisatie die het welzijn van een dier ten alle tijden centraal stelt. Wij zijn niet verbonden aan politieke partijen en ontvangen geen geld van overheden. Wij dragen verantwoordelijkheid af aan de mensen die ons steunen. Dankzij hen kunnen wij ons elke dag weer opnieuw inzetten voor een beter leven voor elk dier.
BESTAANSRECHT DANKZIJ JOU

Voor al deze activiteiten hebben wij steun nodig

Zonder donateurs kunnen we ons gevecht niet voort zetten. 
Sluit je aan bij onze strijd!
STEUN ONS! DONEER NU ›

Over de oprichter: Karen Soeters

Founder & Head of Investigations
Karen is oprichter van House of Animals. Een wereld zonder dierenleed is voor haar geen wens, maar haar levensdoel.

Karen heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en is Hoofdredacteur van AnimalsToday. Daarnaast stuurt zij House of Animals Investigations aan, een team dat onderzoek doet naar misstanden met dieren. Daarnaast maakt Karen documentaires en verschijnt zij vaak in de landelijke media als woordvoerder over dierenwelzijnskwesties. Ook verzorgt zij regelmatig lezingen in binnen- en buitenland.

Sinds 2007 is Karen directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm ‘Meat the Truth’ en verantwoordelijk voor de daarop volgende documentaires ‘Sea the Truth‘, ‘De Haas in de Marathon‘, ‘One Single Planet‘ en ‘Powerplant’. Karen is bovendien interim directeur van Bont voor Dieren en sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht van Sea Shepherd.
Karen Soeters

Hoe realiseren wij onze missie?

House of Animals komt vastberaden in actie voor een betere wereld voor dieren. 

  1. Door schrijnende situaties onder de aandacht van de media te brengen, zodat actie - indien nodig onder druk van de politiek - kan worden ondernomen.
  2. Door wantoestanden op te sporen en te bouwen aan gedegen dossiers die leiden tot politieonderzoek en Kamervragen.
  3. Door onderzoek te doen naar ernstige misstanden, waaronder malafide puppyhandel, hondengevechten, stroperij, illegale handel in beschermde diersoorten, verwaarlozing van paarden, misstanden tijdens veetransporten en het produceren van dierenporno.
  4. Door het onderhouden en vergroten van een groot internationale netwerk van tipgevers en experts.
  5. Door jaarlijks ruim 1000 artikelen over dierenwelzijnskwesties te publiceren, die leiden tot een vergroting van het bewustzijn.
  6. Door het organiseren van de House of Animals Awards, die mensen werkzaam in de media stimuleren om vaker aandacht te schenken aan dierenwelzijn in hun mediaproducties.
  7. Door het beïnvloeden van de nationale politiek d.m.v. Kamervragen die vaak n.a.v. onze publicaties en/of onderzoek worden gesteld.
  8. Door het maken van documentaires over dierenwelzijnsonderwerpen.
  9. Door ons vast te bijten in zaken en niet los te laten voordat een kwestie is opgelost.
© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram