Deel dit artikel

Samen naar de rechter tegen het Dolfinarium

Zo, wij zijn er helemaal klaar mee. En dan bedoel ik klaar met de zeezoogdierengevangenis in Harderwijk. Sea Shepherd en House of Animals hebben de krachten gebundeld en stappen naar de rechter om de uitvoervergunning van 12 zeezoogdieren naar een pretpark in China aan te vechten.

Samen naar de rechter tegen het Dolfinarium

Sea Shepherd en House of Animals stappen naar de rechter tegen de export van dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen naar China | Foto: Animals Today

Het gaat om 8 dolfijnen, 2 walrussen en 2 Californische zeeleeuwen, die nu een miserabel leven leiden in het Dolfinarium in Harderwijk en die nu in het kader van een soort symboolpolitiek ook nog eens op export dreigen te worden gezet. Dit omdat er vorig jaar, na een onderzoek in opdracht van de minister, een rapport is uitgekomen dat ronduit vernietigend was over het Dolfinarium. Het Dolfinarium is in 2017 op papier al eens failliet verklaard en de bezoekersaantallen lopen al jaren terug. Terecht natuurlijk! Ik kan mij zeker na de uitzending van het programma Rambam voorstellen dat helemaal niemand met enige vorm van empathie en gezond verstand naar dit vreselijke instituut wil gaan.

Om de dieren naar China te mogen verhuizen is toestemming nodig van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor een aantal dieren is een uitvoervergunning voor China aangevraagd. Het gaat om dieren die oorspronkelijk uit de EU komen. Er is ook een wederuitvoervergunning aangevraagd voor een aantal dieren dat niet uit de EU afkomstig is en dus eerder vanuit een niet-EU land zijn ingevoerd.

Samen naar de rechter tegen het Dolfinarium

Gevangen in te kleine bassins | Foto: AnimalsToday

In het Dolfinarium hebben dolfijnen minder dan 0,000001 procent van hun natuurlijke leefruimte. Een paar dieren minder lost dit probleem niet op. Daarbij is gebrek aan ruimte slechts 1 aspect van de ernstige mishandeling die we deze dieren laten ondergaan door ze in een dolfinarium te houden.

En voor de duidelijkheid: door een aantal dieren naar het buitenland te exporteren voldoet het dolfinarium Harderwijk nog steeds niet aan de door de minister gestelde eisen. Het enige verschil is dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn van de betreffende dieren wordt overgedragen aan een Chinees pretpark. Indien de minister hiermee instemt, onttrekt zij zich aan de verplichtingen zoals die gesteld zijn door de RVO.

Samen naar de rechter tegen het Dolfinarium

Heel Europa vrij van dolfinarium - Ric O'Berry van Dolphin Project en Karen Soeters | Foto: House of Animals

Als je besluit om de dieren te exporteren naar China houd je om diverse redenen geen rekening met hun belangen; niet vanwege transport van de dieren en de stress die hiermee gepaard gaat, niet vanwege het feit dat de dieren in een compleet andere en omgeving terechtkomen en niet vanwege het gegeven dat je weet dat de dieren nu ergens slechter terechtkomen dan waar ze vandaan komen.

Artikel 1.3 van de Wet dieren geeft aan dat bij het stellen van regels ten volle rekening dient te worden gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor de intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen.

Artikel 2.1 Wet dieren stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

De overheid heeft als plicht te voorkomen dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren verder dan redelijkerwijs noodzakelijk is, wordt voorkomen. Door akkoord te gaan met export van dieren naar een locatie waarvan men weet dat het welzijn van de dieren geschaad gaat worden wordt hier niet aan voldaan.

Naar de rechter

Het Dolfinarium is niets anders dan een circus met wilde dieren en dat is verboden in Nederland. Terug naar de natuur is na zo veel jaren gevangenschap helaas niet mogelijk. Maar de verantwoordelijkheid voor hun welzijn mag niet worden uitbesteed aan een pretpark. Een omgeving waar de dieren wederom gedwongen kunstjes moeten vertonen is geen oplossing.

Voor een dolfijn in een dolfinarium ziet het leven er precies zo uit als voor een mens waartegen je zegt dat hij de rest van zijn leven in een badkuip moet doorbrengen. Ik heb het even uitgeprobeerd en ik kan je vertellen: wij gaan net zo lang door tot het Dolfinarium gesloten is! En dus ben ik ontzettend dankbaar dat we samen met Sea Shepherd naar de rechter stappen om dit dierenleed voor eens en altijd te stoppen.

Karen in badkuip

Voor een dolfijn in een dolfinarium ziet het leven er precies zo uit als voor een mens waartegen je zegt dat hij de rest van zijn leven in een badkuip moet doorbrengen | Foto: House of Animals

Help mee!

Word Vriend van House of Animals (dat kan al vanaf 5 euro per maand) en steun ons in de strijd tegen dierenleed.

©Karen Soeters | House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram