Onderzoek naar fokken met verboden katten rassen

Hoewel het al sinds 2014 verboden is om te fokken met rassen als de Scottish Fold (vouwoorkatten) wordt er nog steeds volop handel gedreven met dit ras. De NVWA (de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) kondigde in oktober 2022 aan strenger te zullen gaan handhaven op de naleving van het fokverbod maar daar is weinig van te merken. Op marktplaats vinden wij met gemak talloze advertenties van Scottish Fold kittens. Voor de duidelijkheid: Het fokverbod geldt voor zowel bedrijfsmatige fokkers als particulieren, en geldt bovendien ook voor kruisingen van dit ras. Het gaat immers om het doorgeven van het gen waardoor er ernstige en pijnlijke gewrichtsontstekingen kunnen ontstaan.

Fokkers doen niet eens moeite om hun verboden handel te verbergen en waarom zouden ze? In 2022 stuurde de NVWA 334, brieven om fokkers te wijzen op het fokverbod.

Een brief. Dus dat is wat de NVWA bedoelde toen ze aankondigden het fokverbod strenger te zullen gaan naleven? Als de overtreding duidelijk genoeg is vastgesteld om een waarschuwingsbrief te sturen kan er ook gekozen worden voor een zwaardere maatregel. De boete die na een waarschuwing door de NVWA opgelegd kan worden zorgt ook niet voor een preventieve werking. €1500 is een verwaarloosbaar risico als de opbrengst vele malen hoger is. Met nesten van wel 8-9 kittens die vervolgens voor gemiddeld €600-€900 per stuk verkocht worden, zal de keuze snel gemaakt zijn. Het gevolg? Elk jaar weer honderden kittens die een leven vol pijn in het vooruitzicht hebben.

Sinds 2014 is het verboden om te fokken met dieren waarvan het welzijn van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. Dit geldt niet alleen voor bedrijfsmatige fokkers, maar ook voor mensen die thuis een nestje fokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om rassen zoals de Scottish Fold en de Bambino Sphynx.. Scottish Folds, ofwel vouwoorkatten, zijn erg populair vanwege hun schattige uiterlijk, maar de naar voren gevouwen oortjes zijn een gevolg van een erfelijke groeistoornis van het kraakbeen. Deze stoornis beperkt zich niet alleen tot de oren maar verzwakt het kraakbeen in het hele lichaam van de kat waardoor ze pijnlijke gewrichtsontstekingen en misvormde poten kunnen krijgen.

Hoewel het dus al sinds 2014 verboden is met deze dieren te fokken, wordt er pas sinds oktober 2022, na een petitie van Stichting Dier en Recht, gehandhaafd door de NVWA.

In de praktijk is er van deze strengere naleving echter weinig te merken want het blijft bij het versturen van een “naleefbrief” en de resultaten van deze zwakke aanpak zijn duidelijk te zien.
Op marktplaats zijn volop advertenties te vinden van Scottish Fold kittens en kruisingen ervan (die eveneens verboden zijn)
De advertentiesite is hiermee feitelijk een heler van verboden goederen.

NVWA Internettoezicht op fokkerij

De regels voor fokkerij gelden voor iedereen die fokt met huisdieren, ook voor particulieren die eenmalig een nestje hebben. Binnen het project Internettoezicht lag in 2022 de focus op fokkers van katten'rassen' waarmee niet gefokt mag worden, zoals de Scottish Fold (kruisingen) en Bambino Sphynx. Fokkers die met kittens van dit soort katten adverteerden op Marktplaats kregen een naleefbrief. Hierin wordt uitgelegd waarom er met dit type katten niet gefokt mag worden. In 2022 hebben we 334 naleefbrieven verstuurd. Lees meer op NVWA »

Laatste nieuws

Help de dieren en doneer

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram