Positieflijst

House of Animals wil zo snel mogelijk een Positieflijst voor huisdieren.

In de 20e eeuw hield men voornamelijk honden, katten en paarden. Gezelschapsdieren waar iedereen veel plezier mee en aan kan beleven. De behoeften van deze dieren zijn van dien aard dat iedere eigenaar/verzorger er goed aan kan voldoen, wat verplicht is bij wet, vastgelegd in het Besluit houders van dieren. Het dier kan hierdoor ook zelf een aangenaam leven leiden en een band opbouwen met de eigenaar.

Wilde dieren als huisdier

Echter, de mens vond deze diersoorten niet meer leuk of spannend genoeg. Men wilde meer, men wilde diersoorten die apart waren, diersoorten waar ze mee konden showen om andere mensen te kunnen imponeren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En daar kwamen de alligators in de badkuipen, de giftige slangen, de leguanen, de Amazonepapegaaien, de waterschildpadjes, de apen, de stokstaartjes, de meerkatten, de neusberen, de beverratten, de otters, de wasbeerhonden, de eekhoorns en ga zo maar door.

Handel in wilde dieren

Mensen keken op geen enkele manier of deze ontwikkeling voor de dieren zelf wel zo aangenaam was. Alles was gericht op de houder: als die er maar plezier aan kon beleven en de handelaar er geld mee kon verdienen. Alles om de consument ter wille te zijn, want decadentie levert veel geld op.

Er ontstond dus, omwille van de consument, een levendige handel in elk leuk uitziend diertje. De meest exotische diersoorten werden (en worden nog steeds) uit het wild gevangen en verhandeld. Alles voor economisch gewin en marktvraag gedreven. Dat er tijdens het transport meer dieren doodgaan dan levend op de plaats van bestemming aankomen is ingecalculeerd. Dat de paar procent dieren die het overleven vervolgens een ellendig leven tegemoet gaan is volstrekt onbelangrijk. Dat van die paar procent vervolgens ook weer het gros snel overlijdt is uit financieel oogpunt alleen maar mooi meegenomen. Hoe meer dieren er overlijden, des te meer dieren er weer verkocht kunnen worden.

Wildvang vergroot afname biodiversiteit

Het wegvangen van soorten maakt dat het aantal in het wild afneemt, waardoor er schaarste ontstaat wat de prijs opdrijft en wildvang weer stimuleert. Dit speelt een nog grotere rol bij diersoorten die zich in gevangenschap niet voortplanten. Ook speelt een rol dat wildvang van bepaalde exotische diersoorten gewoon goedkoper is dan de fok en verkoop van nakomelingen en dat wildvangdieren sterker zijn. “Voor het genenmateriaal”, zo beargumenteert de sector, “is kruisen met een in het wild gevangen dier noodzakelijk”.

Wildvang is echter funest voor de biodiversiteit en heeft al veel diersoorten doen uitsterven of ze staan op de rand daarvan. Films van David Attenborough laten duidelijk zien wat de gevolgen hiervan zijn. En dan hebben we het nog niet eens over wat dit betekent voor de gevangen dieren zelf, die uit hun natuurlijke habitat worden geroofd en opgesloten. Het worden gevangenen met levenslang terwijl ze niets hebben misdaan.

De positieflijst

De positielijst voor huisdieren heeft als doel er voor te zorgen dat alleen diersoorten die geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid en zonder specialistische kennis en vaardigheden als huisdier gehouden mogen worden. Staat een soort niet op de positieflijst, dan is het houden ervan door particulieren verboden.

Onze strijd

House of Animals volgt de ontwikkelingen rond de positieflijst op de voet. We onderzoeken waarom deze lijst in Nederland nog steeds niet definitief tot stand is gekomen, welke partijen er allemaal bij betrokken zijn en wie er in financieel opzicht baat bij hebben dat deze lijst zo lang mogelijk op zich laat wachten.

House of Animals' standpunt

House of Animals wil dat alleen diersoorten die zonder aantasting van hun intrinsieke waarde en integriteit gehouden mogen worden. Dat betekent in de praktijk dat je alleen maar diersoorten mag houden die ook daadwerkelijk gedomesticeerd zijn, zoals de hond en de kat. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen van vogels, zoogdieren, vissen en reptielen die hiervoor geschikt zijn. Een positieflijst voor alle diersoorten dus. Zonder deze lijst zal de handel in en het houden van dieren die daar niet geschikt voor zijn door blijven gaan en verdienen criminelen kapitalen aan de illegale handel in exotische en bedreigde diersoorten.

Help mee en word donateur

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram