Vee-industrie

Na de Tweede Wereldoorlog was er hongersnood in Nederland. Er moest zo snel mogelijk goedkoop en veel vlees worden geproduceerd. Inmiddels mag Nederland zich de ‘slager van Europa’ noemen; een totaal verziekte industrie waarbinnen dieren tot producten zijn verworden.

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Jaarlijks worden in ons land 500 miljoen dieren ‘geproduceerd’. Veel dieren in de intensieve veehouderij leven onder afschuwelijke omstandigheden, letterlijk zonder ruimte voor natuurlijk gedrag en omgang met soortgenoten. Het doel is over hun rug zo snel en zo veel mogelijk geld te verdienen. Daarom moeten ze explosief groeien en snel veel nakomelingen krijgen, om via inhumane diertransporten het slachthuis te bereiken en te eindigen als ‘eindproduct’ op het bord van de consument. Dagelijks worden 1,7 miljoen dieren geslacht in Nederland.

HOUSE OF ANIMALS STANDPUNT

House of Animals ziet het liefst een definitief einde van de vee-industrie in welke vorm dan ook. Echter, zolang dat ideaal niet is gerealiseerd willen we dat dieren in de vee-industrie niet langer als producten worden behandeld maar als individuen, met het bij wet vastgelegde recht op respect voor hun intrinsieke waarde. Wij willen op korte termijn dat de vee-industrie drastisch inkrimpt, dat ‘landbouwdieren’ een dierwaardig leven krijgen en behandeld worden als levende wezens met gevoel en emotie.

STALBRANDEN

In Nederland zijn de afgelopen 8 jaar meer dan een miljoen (1.000.000+) dieren bij stalbranden omgekomen. Dat blijkt uit ons eigen onderzoek en berichtgeving en is bevestigd door onderzoeksplatform Investico. Opvallend is dat er verhoudingsgewijs veel vaker brand uitbreekt in megastallen dan bij reguliere veehouders en dat het aantal dierlijke slachtoffers van stalbranden afgelopen jaren fors toenam.

Tussen 2016 en 2019 zijn maar liefst 2,5 keer zoveel dieren levend verbrand als in de vier voorgaande jaren. In de periode 2012 tot 2016 vonden (voor zover bekend) ruim 285.000 dieren de dood door een stalbrand, aldus Investico. In de periode erna gaat het om maar liefst 735.000 dieren. Ook het aantal dieren dat door verstikking om het leven komt neem schrikbarend toe. In totaal stierven bij zes stalbranden 150.000 dieren door verstikking.

In 2012 brandden in totaal 21 stallen af; in 2019 ging het om 41 stallen. Volgens Investico branden er meer megastallen af omdat er ook steeds meer van dit soort dierenfabrieken bijkomen, terwijl de brandveiligheidseisen voor de intensieve veehouderij achterblijven.

LEEFOMSTANDIGHEDEN

De leefomstandigheden van dieren in de intensieve vee-industrie zijn ronduit afschuwelijk te noemen. Ze kunnen hun soorteigen gedrag niet vertonen, krijgen vaak niet de nodige medische zorg en worden behandeld als dingen. Voorbeelden zijn staleenden die nooit kunnen zwemmen, kippen die geen stofbad kunnen nemen, varkens die nooit in de modder kunnen rollen en zo kun je nog wel even doorgaan. We passen dieren zelfs fysiek aan aan deze omstandigheden. Zo wordt bij kalkoenen een stuk snavel verwijderd en bij biggetjes de staarten afgebrand. Buitenlicht zien de meeste dieren in de vee-industrie niet tot de dag dat ze naar het slachthuis gaan.

VEETRANSPORTEN

De laatste gang van ieder dier bestemd voor consumptie is de weg naar het slachthuis. De controle op het (relatieve) dierenwelzijn tijdens veetransporten laat ernstig te wensen over, omdat toezichthouder NVWA doorlopend steken laat vallen. Zo werden er bij de Noordelijke slachthuizen tegen de wet in en onder toezicht van de NVWA zieke of kreupele dieren getransporteerd en vinden er nog altijd diertransporten plaats bij tropische temperaturen. Iedere zomer publiceert AnimalsToday beelden van dieren met ernstige hittestress, omdat de temperatuur in de volgepropte aanhangers oploopt tot extreme hoogten. Hittestress is afschuwelijk en niet zelden komen er dieren door om het leven, wat een gruwelijke dood is.

Karen Soeters bij Jinek
Karen Soeters te gast bij Jinek na het blootleggen van hittestress bij een varkenstransport

 

 

 

Niet alleen tijdens hun leven, maar ook op weg naar hun einde worden dieren uit de vee-industrie behandeld als dingen die geld opleveren, niet als levende wezens die net als mensen pijn en stress voelen en daaronder lijden.

SLACHT

Na een miserabel leven en een stressvol transport eindigt het leven van dieren in de vee-industrie in het slachthuis. Ook dieren die niet op transport zouden mogen omdat ze ziek zijn of gewond. Dieren die met grote regelmaat geschopt en geslagen worden bij het in en uitladen en het opjagen richting de verdoving en uiteindelijke slachtlijn. Dit gebeurt niet alleen door slachthuismedewerkers maar ook door medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA, waarvan dit jaar undercoverbeelden zijn gepubliceerd. Ook tijdens de slacht gebeuren er vreselijke dingen, zoals het levend ‘koken’ van varkens, een schandaal waar heel Nederland met afschuw over sprak.

ONZE STRIJD

House of Animals zorgt voor structurele aandacht in de media voor dieren in de intensieve veehouderij om mensen bewust te maken van het afschuwelijke dierenleed dat 500 miljoen dieren in Nederland ondergaan.  Daarnaaast doet House of Animals onderzoek, spreekt met klokkenluiders, schrijft kritische publicaties over al het onrecht en doet waar nodig aangifte bij de politie. Wij hebben een lange adem en zullen blijven strijden voor de dieren in de vee-industrie.

Steun onze strijd tegen de vee-industrie

  • Ik wil eenmalig doneren
  • Ik wil maandelijks doneren
© 2017-2021 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram