Deel dit artikel

Wilt u Q-koorts, corona of longontsteking?

Ondanks de dreiging van Q-koorts, waardoor in 2009 diverse geitenhouderijen 'geruimd' werden vanwege deze gevaarlijke zoönose, zijn er in 2020 toch weer meer geiten bijgekomen in Nederland. In totaal worden er nu 476.000 melkgeiten gehouden in ons land, een groei van 4 procent ten opzichte van vorig jaar, aldus het CBS. Dit terwijl er ook onderzoek loopt naar een toename van longontsteking in de nabijheid van geitenmelkerijen.

longontsteking

Alsof de mens niet geboren is om te leren van zijn fouten gaat Nederland op oude voet door met de intensieve dierhouderij, waarvan inmiddels is aangetoond dat het risico op ontwikkeling van voor de mens en dier zeer gevaarlijke ziekten enorm is, nog los van het dierenleed dat gepaard gaat met deze sector.

Q-koorts en longontsteking

Eind 2009 werd door de ministeries van LNV en VWS besloten om op bedrijven waarvan vaststond dat ze besmet waren met Q-koorts alle drachtige geiten af te maken. Omwonenden maakten zich ernstige zorgen en dat is nog steeds terecht. Q-koorts is een zeer gevaarlijke zoönose, wat inhoudt dat het een ziekte is die van dieren op mensen kan overspringen, net als het nu heersende coronavirus, maar ook SARS, HIV en ebola zijn daar voorbeelden van. Q-koorts is een bacteriële infectieziekte en van deze bacterie is bekend dat hij zeer lang kan overleven zonder de aanwezigheid van een 'gastheer'. Het is dus nooit helemaal zeker dat de Q-koorts niet ergens sluimert en alsnog de kop kan opsteken, met alle gevolgen van dien. De ziekte is dodelijk gebleken; in 2016 is geconcludeerd dat de uitbraak van 2009 aan zeker 74 mensen het leven heeft gekost.

stalbrand

Sinds 2017 wordt ook onderzoek gedaan naar een toename van longontsteking in de nabijheid geitenhouderijen, waarvan de provincies Noord-Brabant en Gelderland de meeste huisvesten. Volgens hoogleraar Diergeneeskunde Dick Heederik van de Universiteit Utrecht zou er hierbij geen sprake zijn van Q-koorts, maar wat de werkelijke oorzaak is blijft gissen. Tegen de NOS zegt hij hierover:

"Een mogelijke oorzaak is dat er door nieuwe regels afgedekt stro wordt opgeslagen. Dat gaat composteren en dan komen er schimmels in, die misschien schadelijk zijn."

Heederik zegt echter ook dat niet uit te sluiten is dat er wel degelijk sprake is van een 'dier-gerelateerde oorzaak'.

Inkrimping veestapel?

Met de groei van het aantal geiten is er in 2020 een stabilisatie te zien van de aantallen runderen, varkens en kippen, wat ook uitgelegd kan worden dat er nog steeds geen krimp plaatsvindt van de veestapel als onderdeel van het stikstofbeleid. In tegendeel, met de geiten meegerekend vindt er alleen maar groei plaats. Hoewel provincies een ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van nieuwe geitenhouderijen is het nog steeds toegestaan om bestaande stallen uit te breiden en uit te groeien naar megastallen met desnoods duizenden dieren. De vraag naar geitenmelk groeit dus het is een lucratieve business geworden. Omwonenden houden echter hun adem in, want het is wachten op de volgende uitbraak van een voor hen gevaarlijke ziekte, hetzij Q-koorts, longontsteking, of een andere zoönose waarvan we het bestaan nog niet kennen.
.

https://www.animalstoday.nl/partij-voor-de-dieren-wil-alsnog-excuses-q-koorts/

Geld boven volksgezondheid

Geld gaat boven volksgezondheid in Nederland, dat feit staat allang vast en zal weinigen nog verbazen. Goed voorbeeld hiervan is het enorme risico dat gelopen wordt door de nog overgebleven nertsenfokkerijen in Nederland niet per direct te 'ruimen', terwijl in Denemarken is gebleken dat - waarvoor wij eerder dit jaar al waarschuwden - er op nertsenfarms mutaties van het virus plaatsvinden die de nu ontwikkelde vaccins onbruikbaar kunnen maken. Maar hoewel er een risico is, hetgeen openlijk erkend wordt door NVWA en RIVM, mogen de resterende nertsenfokkers nog een laatste rondje 'pelzen', vrij vertaald: geld verdienen door dieren te vermoorden voor hun vacht. Het risico voor de volksgezondheid zou echter klein zijn en dan is in Nederland de afweging al snel gemaakt.
.

https://www.animalstoday.nl/nertsenfokkerij-gevaar-volksgezondheid/

.
Het is te hopen dat het kwartje snel valt in Nederland en dat dit zich volgend jaar bij de verkiezingen gaat uitbetalen in winst voor partijen die niet de kop in het zand steken en een forse beperking van de intensieve dierhouderij voorstaan. Het gesol met de volksgezondheid en dierenwelzijn omwille van winst is anno 2020 door niemand met gezond verstand uit te leggen.

Bronnen:

https://www.animalstoday.nl/hans-baaij-q-koorts-nederlandse-veenbrand/

©AnimalsToday.nl Bart van Riel

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram