Onverdoofd slachten

In Nederland is bij wet vastgelegd dat een dier voor de slacht verdoofd moet worden. Daar is een uitzondering op gemaakt als er religieuze redenen zijn dit niet te willen doen. House of Animals wil dat deze uitzondering uit de wet wordt gehaald en wel zo snel mogelijk.

Jaarlijks worden meer dan een miljoen koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, geiten en kippen op een verschrikkelijke manier onverdoofd geslacht. De dieren zijn bij hun volle bewustzijn wanneer de keel wordt doorgesneden. Voor de slacht worden kippen, schapen, lammetjes en geiten ondersteboven aan haken opgehangen of op hun rug gefixeerd. Volwassen runderen en kalfjes worden in een kantelbox gezet en 180 graden gedraaid, tot ze ondersteboven hangen met hun kop uit de box. Dit geeft veel stress en angst bij de dieren.

Koe overdoofd slachten

Vervolgens wordt, nog steeds bij hun volle bewustzijn, de keel opengesneden met een mes. Dit geeft gruwelijke pijn en ademnood, omdat de luchtpijp, spieren en de zenuwen ook worden doorgesneden. Het bloed, maar ook pensinhoud, komt vaak in de luchtpijp terecht en verstikt het dier.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de meeste - en mogelijk zelfs alle runderen - tussen 60 seconden en 4 minuten bij bewustzijn blijven nadat hun hals is doorgesneden! Veel dieren vertonen bewustzijnsverschijnselen en proberen zelfs met een doorgesneden hals nog op te staan. Daarbij blijkt uit onderzoek dat Joodse slachters gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken en islamitische slachters 5 halen om het ‘gewenste’ effect te bereiken.

ONVERDOOFD SLACHTEN LEIDT TOT ERNSTIG DIERENLEED
Meer dan 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties tonen aan dat onverdoofd slachten leidt tot ernstig dierenleed. Ook het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pleit in een eerder gepubliceerd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese Federatie van Dierenartsen zeggen dat onverdoofd slachten extra dierenleed veroorzaakt en daarom onaanvaardbaar is.

Schapen onverdoofd slachten

ONZE STRIJD
Het verbod op onverdoofd slachten bestaat ook al enkele jaren in vijf Europese landen, waaronder Denemarken en Zweden. House of Animals blijft strijden om deze uitzondering op basis van religieuze gronden, die toestaat dieren zonder verdoving te mogen slachten, uit de wet te krijgen.

Karen Soeters: “Heksen verbranden we niet meer en we werpen niemand als straf voor de leeuwen. Andersgelovigen belanden (hier) niet meer in de catacomben, vrouwen hebben stemrecht, scherven brengen geen geluk en een zwarte kat geen ongeluk. Allerlei vormen van geloof, bijgeloof en traditie veranderden mee met onze beschaving, behalve onze omgang met dieren. Vinden we echt dat we voor het belijden van ons geloof dieren mogen martelen, om daarmee onze schepper te behagen? Hoe kunnen we leven met de gedachte dat het lijden van een dier ergens toe dient? Is je recht opeisen als gelovige echt belangrijker dan het stervensleed van een ander levend wezen?”

PETITIE TEGEN ONVERDOOFD SLACHTEN
In 2011 overhandigde House of Animals 67.834 handtekeningen tegen onverdoofd slachten aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor EL&I, mevrouw prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert en aan andere leden van de vaste Kamercommissie. Bij de overhandiging was ook de 80-jarige joodse dierenarts Joop Jacobs aanwezig, zoon van een koosjere slager, die als kind de verschrikkingen van het onverdoofd slachten van nabij heeft meegemaakt en daardoor gemotiveerd raakte om dierenarts te worden.

HOUSE OF ANIMALS STANDPUNT
House of Animals strijdt tegen onverdoofd slachten en wil dat de uitzondering in de wet om dieren op basis van geloofsovertuiging onbedwelmd te mogen slachten eruit wordt gehaald.  Het mag voor een dier niet uitmaken welk geloof zijn slachter heeft.

Ja ik steun jullie werk tegen onverdoofd slachten

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram