Diervriendelijk management zwerfdierenpopulaties

Wereldwijd leven ongeveer 600.000.000 zwerfhonden. House of Animals brengt de zwerfdierenproblematiek onder de aandacht door het maken van reportages en documentaires, zoals ‘Lost in Paradise: The Dogs of Curaçao’ en ‘Broken Spirit - The Galgo’s Last Run’. House of Animals werkt samen met hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en mens-dierrelaties Pim Martens aan een model dat landen kunnen inzetten om op een diervriendelijke en duurzame manier de hondenpopulatie te stabiliseren en/of terug te brengen. Een eerste vooronderzoek werd gedaan in samenwerking met onder meer de Universiteit van Maastricht voor het ministerie van Mauritius.

STRAATHONDEN MAURITIUS

Naar  schatting leven er er ongeveer 200.000-300.000 zwerfhonden op Mauritius in de Indische Oceaan. De populatie honden en katten overschrijdt momenteel de capaciteit van Mauritius om hen als gezelschapsdieren te verzorgen en te huisvesten. Als gevolg hiervan hebben duizenden honden geen thuis en worden ze achtergelaten zonder voedsel. Honden en katten die niet worden geadopteerd, kunnen het slachtoffer worden van verhongering, ziekte en ernstige trauma’s.

In het project is gekeken hoe het aantal zwerfhonden op Mauritius op een duurzame en humane manier kan worden verminderd en hoe we beter voor de zwerfhonden op Mauritius kunnen zorgen. Enkele conclusies zijn:

Handhaving

● Grootschalige sterilisatie van honden;

● Strengere regulering en handhaving van de fokwetten;

● Geïntegreerde monitoring van honden (en katten);

● Sterkere wetshandhaving om dierenmishandeling te verminderen en te stoppen, door middel van speciaal opgeleide (lokale) Animal Rangers die deel uitmaken van de Mauritius Police Force.

Training en educatie

● Leg aan hondenbezitters uit dat het wordt aanbevolen om ALLE honden in Mauritius, met uitzondering van fokhonden, te steriliseren;

● Via gemeenschapscentra, scholen, media (inclusief tv en radio) en sociale media onderwijs geven over zwerfhondenkwesties op Mauritius;

● Breng getrainde onderwijzers naar de gemeenschappen om seminars en gratis workshops te geven over hoe je voor een hond kunt zorgen;

● Educatie m.b.t. gezonde voeding voor honden - veel mensen weten niet hoe ze hun hond op de juiste manier moeten voeden, ook niet degenen die in opvangcentra voor zwerfdieren zorgen;

● Onderwijs binnen reguliere programma's op basisscholen om de relaties tussen mens en dier te verbeteren. Speciale nadruk op empathietraining op scholen om kinderen en volwassenen (via de kinderen) te leren om beter voor hun honden en katten te zorgen, om dierenmishandeling en wreedheid en gebrek aan gezonde voeding enz. te verminderen.

Integratie met andere partners

● Deelname van ALLE dierenartsen van Mauritius aan sterilisatiecampagnes;

● Koppeling van de verschillende databases van alle organisaties die zich bezighouden met sterilisatie, euthanasie, het vangen en opvangen van zwerfdieren, het fokken van honden en het verkopen van honden;

● Zoek samenwerking met gemeenschappen en belanghebbenden op de volgende gebieden om de zwerfdieren collectief te vangen en te vangen voor sterilisatiedoeleinden en anderszins: stranden, markten, ziekenhuizen, hotels, scholen, restaurants, commerciële centra en buitenwijken. En samenwerking tot stand brengen met gemeenten om ervoor te zorgen dat afval van burgers en voedselresten niet toegankelijk zijn voor zwerfhonden en -katten;

● Zoek een betere samenwerking met de hotels van Mauritius, die vaak hun eigen strategieën ontwikkelen voor het omgaan met zwerfdieren vanwege een gebrek aan coördinatie op nationaal niveau met de belanghebbenden van het hotel.

STERILISATIEPROJECT CURAÇAO

Tevens heeft House of Animals een grootschalig sterilisatieproject op Curaçao georganiseerd en uitgevoerd. Doel was niet alleen de sterilisatie van zwerfhonden op het eiland, maar ook om te laten zien wat de elementen zijn om een dergelijk project structureel tot een succes te maken. Daarbij is de samenwerking met lokale dierenbeschermingsorganisaties en dierenartsen en het betrekken van de plaatselijke bevolking essentieel. Op Curaçao heeft House of Animals in 5 dagen tijd maar liefst 400 honden gesteriliseerd.

Help dieren in nood en doneer

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram