Deel dit artikel

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Slachtoffertje van malafide kattenfokker | Foto: ©House of Animals

Gedupeerden van broodfokhandel door malafide kattenfokkers kunnen zich vanaf nu melden bij het Meldpunt Kattenhandel van House of Animals. Hoewel men bij het woord ‘broodfokhandel’ snel aan honden denkt, komt het ook veel voor in de kattenwereld. Recente onderzoeken van House of Animals maken de noodzaak van zo’n meldpunt pijnlijk duidelijk.

Vorig jaar openbaarde House of Animals grove misstanden bij een kattenfokker in het Limburgse Echt waar servals, Selkirk rexen, Bengalen en savannah’s werden gefokt. Recent publiceerde de dierenwelzijnsorganisatie het onderzoek naar een kattenfokker in Helmond, waar niet minder dan 91 mogelijk zieke katten werden gehouden in huis en een stacaravan in de tuin.

Grootste servalfokker van Europa ontmaskerd

Jonge serval in extreem slechte conditie bij broodfokker in Echt | Foto: ©House of Animals

Malafide fokkers

House of Animals ontving naar aanleiding van de publicaties tientallen meldingen van gedupeerde kopers. Karen Soeters van House of Animals:

“Ik ben geschrokken van wat er in onze eerste onderzoeken naar boven is gekomen. Zoveel onzichtbaar kattenleed. Katten die hun leven in kleine kooitjes zitten, in vervuilde woningen worden gehouden, overlijden door allerlei besmettelijke ziektes. En niemand die er weet van heeft. Wij gaan er alles aan doen om dit ernstige leed zichtbaar te maken en te stoppen.”

Kattenfokker heeft 91 dieren in huis en stacaravan: enorme ammoniaklucht

Publicatie in Telegraaf n.a.v. onderzoek door House of Animals Investigations

In Nederland vindt grootschalige kattenhandel plaats, al blijft dat meestal verborgen achter de muren van een woning. Terwijl voor honden een chip- en registratieplicht geldt, is dit tot op heden niet voor katten ingevoerd. Argument hiervoor is de onterechte veronderstelling dat misstanden rond malafide fokkers en handel niet spelen bij katten. Het Meldpunt Kattenhandel wil in kaart brengen hoe, waar en in welke mate misstanden zich voordoen in de wereld van malafide kattenfokkers en -handelaren. Karen Soeters:

“Katten zijn in Nederland aan de goden overgeleverd. Als je bedenkt dat een kwart van de Nederlanders een of meer katten heeft en dat er voor raskatten enorme bedragen worden gevraagd - en betaald, is het niet meer dan logisch dat hier een grote, duistere markt voor is.”

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Zieke katten bij malafide broodfokker | Foto: ©House of Animals

Meldpunt Kattenhandel online

Malafide fokkers en kattenhandel melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) is altijd de eerste stap, maar House of Animals merkt dat gedupeerden hier vaak terughoudend in zijn. Karen Soeters:

“Gedupeerden zijn bang om bedreigd te worden door dit soort handelaren en durven daarom vaak geen melding te doen. Met de meldingen die wij binnenkrijgen bouwen we een anoniem dossier op. Zodra we voldoende informatie hebben komen we in actie. Voor ons is het heel belangrijk om inzicht te krijgen in de omvang van deze malafide kattenhandel. Op dit moment zijn er helemaal geen cijfers bekend en dat willen we veranderen. Want net als bij hondenhandel moeten deze misstanden stoppen.”

Meldingen over malafide kattenhandel en malafide kattenfokkers zijn vanaf 1 maart welkom op het Meldpunt Kattenhandel, te vinden op de website van House of Animals. Alle meldingen worden uiterst zorgvuldig behandeld.
.

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers | Foto: ©House of Animals

©2024 House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram