Deel dit artikel

NVWA faalt bij aanpak malafide hondenhandelaar

Bij de NVWA zijn veel meldingen binnengekomen over de broodfokhandelaar in Diessen |  Foto (illustratief): publiek domein

Bij de NVWA zijn in drie jaar tijd zo’n 300 meldingen binnengekomen over puppyhandelaar De Meiboom in Diessen. Dat blijkt uit een WOB-verzoek door House of Animals. De meldingen gaan over ernstig zieke broodfokpuppy’s, dieren die veel jonger zijn dan in het paspoort staat vermeld en dieren die onvolledig ingeënt zijn. Er is daarop door de NVWA nauwelijks actie ondernomen. Ook blijkt de in België veroordeelde dierenarts Jantina B. een rol te spelen bij fraude met puppy's die in Nederland via de broodfokhandel verkocht worden.

Karen Soeters van House of Animals is verbolgen over het gebrek aan daadkracht van de NVWA tegen de malafide broodfok puppyhandel:

“Het is onbegrijpelijk dat na zoveel klachten en ook na zoveel media-aandacht deze handelaar nog steeds niet is aangemerkt als ‘hoog risicobedrijf’. Er is slechts 1 fysieke controle geweest en de gemaakte rapportages zijn zeer beknopt. Zorgvuldigheid en objectiviteit zijn in de rapportages ver te zoeken. Ondanks de geconstateerde overtredingen wordt enkel voldaan met een waarschuwing en dat komt absoluut niet overeen met handhavingsstappenplan van de NVWA.”

Tevens blijkt uit onderzoek door House of Animals dat steeds dezelfde dierenarts de puppy’s ‘gezond’ verklaart. Het gaat om de eerder in België veroordeelde Jantina B., wegens medeplichtigheid aan illegale hondenhandel. Doodzieke puppy’s worden door haar gezond verklaard, alsmede dieren met een ernstige fysieke aandoening. Daarbij blijkt uit patiëntenkaarten die in het bezit zijn van House of Animals, dat onafhankelijke collega-dierenartsen de puppy’s veel jonger inschatten dat de leeftijd die in het paspoort vermeld staat.

Het vermoeden bestaat zelfs dat Jantina B. de hondjes helemaal niet ziet. Een pup, die in het paspoort een reu is maar in werkelijkheid een teef, keurde 'dierenarts' B. goed. Ook is gebleken dat ze uit het buitenland geïmporteerde puppy’s van een Nederlandse chip voorziet, aldus House of Animals.

'NVWA neem verantwoordelijkheid'

De NVWA heeft in haar inspectierapport dierenarts Jantina B. aangemerkt als ‘verdacht’; verstandig gezien haar medeplichtigheid aan illegale hondenhandel in België en de bewijzen aangeleverd door House of Animals. Karen Soeters:

“Jantina B. is onderdeel van een criminele organisatie en moet gestopt worden. Als de NVWA haar verantwoordelijkheid wederom niet neemt dan moeten we naar een andere manier kijken om deze dierenarts te stoppen. House of Animals heeft daarom melding gemaakt bij het Veterinair Tuchtcollege (VTC) en deze week ga ik ook aangifte doen bij de politie tegen Jantina B. wegens valsheid in geschrifte, economische delicten, dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie.”

In het AVROTROS-programma Opgelicht?! van dinsdag 28 september op NPO 1 is aandacht besteed aan het onderzoek van House of Animals. Bekijk de uitzending hieronder:
.


.

.
Zie ook:

©House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram