Paul Bours

Paul Bours heeft 12 jaar gewerkt als dierenarts in de gezelschapsdieren en 23 jaar als senior beleidsmedewerker dierenwelzijn op het ministerie van LNV. Op het ministerie is hij verantwoordelijk geweest voor heel veel verschillende beleidsdossiers. Eerst op het gebied van de landbouwhuisdieren zoals transport, slacht en paardenmarkten en daarna gedurende de laatste 10 jaar op het gebied van de gezelschapsdieren, waarvan de hond het grootste deel van zijn werkzaamheden betrof.

Paul is onder andere verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van het beleid rondom 'agressieve' honden en voor het verbod op het gebruik van de stroomband. Daarnaast heeft hij als nationaal expert dierenwelzijn deelgenomen aan inspecties van de handhaving en uitvoering van Europese welzijnsregelgeving door de lidstaten, uitgevoerd door de Europese Food and Veterinary Organisation (FVO). Verder heeft hij naast zijn baan als senior beleidsmedewerker in opdracht van de Chief Veterinary Officer van LNV gewerkt als gemandateerde van de Klachtambtenaar. Hij was hierbij verantwoordelijk voor het aanklagen van dierenartsen op het moment dat zij tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld.

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram