Jurgen Suurmeijer 

Jurgen Suurmeijer is bestuurslid van House of Animals. Hij vindt het van groot belang dat er organisaties zijn zoals House of Animals, omdat dieren het verdienen om naar hun eigen aard en met respect te worden bejegend, net zoals wijzelf ook graag door anderen bejegend willen worden. 

Niemand kan tegen dierenleed, maar velen hebben nog weinig kennis van hoe er met dieren wordt omgegaan. Met meer kennis en informatie over dieren en hun gedrag, kunnen we een wereld maken waarin dieren en mensen samenleven met compassie en respect. Denk aan kennis over hoe we met dieren omgaan en zouden moeten omgaan, welke rol dieren spelen in ons leven, over wat er wettelijk is en nog verbeterd kan worden. Daar draagt Jurgen graag aan bij.

Met zijn achtergrond als controller en treasurer bij diverse multinationals en in de medische sector, gaat zijn hart ook sneller kloppen van het financieel management van een organisatie. In het bijzonder om te zorgen voor een zorgvuldige besteding van middelen en transparante verantwoording naar alle donateurs en sponsors. Want zij maken mogelijk dat wij onze doelstellingen kunnen halen!

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram