Dolfijnen Harderwijk gaan naar circus geen dierentuin

Hainan Ocean Paradise is een circusact met dolfijnen | Beeld: screenshot video House of Animals

Een groep dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen van het Dolfinarium in Harderwijk gaat niet naar een dierentuin in China, zoals beweerd wordt, maar naar een pretpark: Hainan Ocean Paradise. Daar zullen ze weer gewoon circuskunstjes voor het publiek moeten verrichten, zonder enige educatieve waarde. Dit is op zeker twee punten in strijd met onze eigen wetgeving en daarmee is Hainan definitief ongeschikt bevonden voor export van de zeezoogdieren, zeggen House of Animals en Sea Shepherd naar aanleiding van nieuwe beelden.

Dierentuinen mogen volgens onze eigen afspraken geen kunstjes met dieren vertonen, dus de benaming ‘dierentuin’ kan Hainan Ocean Paradise hier niet hanteren. Het pretpark met dolfijnenacts heeft als zodanig ook nog geen internationale erkenning gekregen. House of Animals vindt het daarom vreemd dat minister Adema van LNV in zijn antwoord op Kamervragen in september wél spreekt over een dierentuin:

“Met betrekking tot de beoogde verhuizing staat het dierenwelzijn bij mij voorop. Daarom is in artikel 4.11 van het Besluit houders van dieren vastgelegd dat een dierentuin zich moet verzekeren dat de ontvangende partij de dieren houdt, huisvest en verzorgt conform de normen voor dierenwelzijn die ook voor Nederlandse dierentuinen gelden.”

De beelden die House of Animals afgelopen weekend ontving uit Hainan tonen aan dat er helemaal geen sprake is van een dierentuin: Hainan Ocean Paradise is een pretpark en huisvest een circusact met dolfijnen - en straks ook met walrussen en zeeleeuwen uit Harderwijk.
.

Taalspelletje

De minister gebruikt in zijn antwoord op de Kamervragen het woord ‘voorstelling’, terwijl de zeezoogdieren naar een ‘dierentuin’ zouden gaan. ‘Dierpresentaties’ worden daarop expliciet uitgesloten van de reikwijdte van het ministerieel handelen, omdat die niets te maken zouden hebben met het Besluit houders van dieren:

“Ik betreur het indien de voorstelling in China elementen bevat die we in Nederland niet langer toestaan. (…) Dierpresentaties vallen niet binnen de scope van artikel 4.11. Ik heb daarom niet de bevoegdheid om in te grijpen wanneer dierpresentaties in China niet overeenkomstig de Nederlandse normen worden uitgevoerd.”

Dolfijnen Harderwijk gaan naar circus geen dierentuin

Kunstjes voor het publiek | Beeld: screenshot video House of Animals

Volgens communicatiewetenschapper Karen Soeters van House of Animals speelt de minister een taalspelletje en probeert hij verwarring te zaaien, door te stellen dat dierpresentaties iets ander zijn dan het 'houden van dieren', waarvoor bij de verkoop van dieren strenge regels gelden. Soeters:

"Zo werkt het niet meneer Adema. Hainan Ocean Paradise is geen dierentuin en al zeker geen paradijs voor dieren. Als u in deze zaak over artikel 4.11 van het Besluit houders van dieren heenstapt en we deze export toelaten kunnen we onze eigen wetgeving (en beschaving) net zo goed in de kliko gooien.”

Gebruik van het woord 'voorstelling' doet Soeters vermoeden dat de minister heel goed weet dat de dieren naar een circus gaan en niet naar een dierentuin.

Dolfijnen Harderwijk gaan naar circus geen dierentuin

Hainan Ocean Paradise is geen dierentuin | Beeld: screenshot video House of Animals

Omdat het Dolfinarium in Harderwijk het Besluit houders van dieren wil schenden door de dieren uit te voeren naar China heeft House of Animals de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om handhavend op te treden, ofwel de overdracht van de dieren tegen te houden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt dit verzoek namens de minister. Er ontbreekt echter jurisprudentie in dit type zaak. De minister kan hierdoor tijd rekken dankzij het handhavingsverzoek en de afhandeling frustreren:

“Ik wil dat dit zorgvuldig wordt beoordeeld en ben momenteel nog in afwachting van de resultaten van de beoordeling die momenteel door RVO wordt uitgevoerd waarbij wordt beoordeeld of is voldaan aan de dierenwelzijnsvereisten van artikel 4.11 van het Besluit houders van dieren.”

De RVO heeft op 17 december 2021 een aanzet tot een besluit op het handhavingsverzoek gegeven. Sindsdien is er niets gebeurd. Karen Soeters herkent het patroon:

“Bij ingewikkelde zaken en wanneer er op diplomatieke tenen getrapt kan worden is dierenwelzijn altijd ondergeschikt aan wetgeving, zelfs als de wet duidelijk is. Er wordt automatisch gekozen voor ‘het geld’, of ‘de industrie’ of ‘de bevriende natie’. Nooit voor de dieren.”

Voordat de definitieve exportvergunning wordt verleend zal de RVO eerst op het handhavingsverzoek van House of Animals moeten reageren. Er zijn dan nog twee weken om bezwaar te maken en de rechter (CBB) te vragen om de overdracht/uitvoer alsnog tegen te houden. Die uitspraak zal men afwachten, zo is door de RVO toegezegd.

Dolfijnen Harderwijk gaan naar circus geen dierentuin

Een show met keiharde muziek | Beeld: screenshot video House of Animals

Hainan ongeschikt voor zeezoogdieren Harderwijk

Er lijkt snel beweging in de zaak te komen, want op korte termijn worden voor de dolfijnen en walrussen van het Dolfinarium de nieuwe CITES exportvergunningen verwacht, die inmiddels waren verlopen. Voor de zeeleeuwen is geen CITES-certificaat nodig. CITES reguleert de internationale handel in beschermde planten- en diersoorten en is op dit moment bijeen in Panama City. Karen Soeters:

“Het lijkt erop dat tijd rekken het spel is van de overheid, om de zaak te doen vergeten in de publieke opinie en uiteindelijk gewoon door te laten gaan. Maar daar gaan wij voor liggen. Hainan is dankzij onze undercoverbeelden definitief ongeschikt bevonden voor export van álle zeezoogdieren uit Harderwijk. Hainan is geen dierentuin, Hainan is een circus.”

Dolfijnen Harderwijk gaan naar circus geen dierentuin

Hainan Ocean Paradise is een circus, geen dierentuin | Beeld: screenshot video House of Animals

Bronnen:

©House of Animals - dit bericht verscheen eerder op AnimalsToday

Dieren helpen in Oekraïne

We gaan dieren helpen in Oekraïne | Foto: House of Animals

Na het uitstellen van onze reis omdat de situatie te onzeker was, besluiten we begin september eindelijk om te gaan. We gaan dieren helpen in Oekraïne. Mijn koffer pak ik in met andere spullen dan ik normaal gewend ben. Veel harde schijven en extra batterijen om telefoons en laptop op te laden.

We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid, maar ik realiseer mij heel goed dat we naar een land in oorlog gaan. Voor mij dan ook een vreemde gewaarwording dat ik me verheug. Ik wil zo graag de mensen van UPAW ontmoeten met wie we al sinds het begin van de oorlog zo’n intensief contact hebben. En Alexandra van Sirius. De grootste shelter van Oekraïne waar onze inzamelingsactie mee is begonnen. Hoe bijzonder om haar straks weer te zien. En hoe we kunnen nog meer hulp bieden?

Heel eerlijk vind ik het ook spannend. Veel tijd om daar verder over na te denken heb ik niet. Ik werk de avond voor ons vertrek door tot diep in de nacht, om lopende zaken van onder andere House of Animals Investigations af te werken, wat overigens niet lukt. Gelukkig gaat de laptop mee.

Dieren helpen in Oekraïne

De eerste stop is 's avonds laat in Polen, aan de grens. We hebben afgesproken met onze collega’s van UPAW, bij een van de pakhuizen waar ze gebruik van maken. Hier komen vrachtwagens met spullen, die worden uitgeladen tot ze mee kunnen op transport naar Oekraïne. In het begin van de oorlog hebben wij onze vrachtwagens ook naar een dergelijk pakhuis gestuurd, maar al spoedig bleek dat we de logistiek dusdanig onder controle hadden dat we onze vrachtwagens door konden sturen naar het pakhuis in Lviv.

Dieren helpen in Oekraïne

Het pakhuis in Lviv | Foto: House of Animals

Best heel trots dat we in samenwerking met Help Ukrainian Pets inmiddels 21 vrachtwagens met noodhulp hebben kunnen sturen en dat we inmiddels ook voor een Finse dierenhulporganisatie het transport regelen.

Dieren helpen in Oekraïne

Dieren helpen in Oekraïne | Foto: House of Animals

We rijden rijen vrachtwagens voorbij. We horen dat al deze vrachtwagens hier dagen wachten, tot ze de volgende rij in kunnen om de grens over te kunnen rijden. Ongelofelijk te bedenken hoe vaak onze chauffeur hiertussen heeft gestaan.

Het pakhuis ligt op een vrij afgelegen bedrijventerrein. Misschien is het hier overdag bedrijvig, maar nu is het donker en een beetje schimmig. We wachten op het parkeerterrein op onze collega’s van UPAW, die uit Oekraïne komen om ons hier op te halen. Idee is dat we onze auto hier achterlaten. Via berichtjes worden we op de hoogte gehouden, want even de grens over doe je hier niet, ook niet met een personenauto.

Uiteindelijk hoeven we niet lang te wachten. Maanden geleden, aan het begin van de oorlog, ontmoetten we elkaar in een pakhuis in Polen. Nu maanden later weer, maar nu om samen de rondreis in Oekraïne te gaan maken. De ontvangst kan niet warmer. We zijn allemaal zo ontzettend blij elkaar te zien. Ondanks de droevige omstandigheden, want wie had toen gedacht dat de oorlog zo lang zou voortduren zonder zicht op een einde.

Ze willen ons graag het pakhuis laten zien. Pallets vol met diervoer, klaar om geladen te worden en richting Oekraïne te gaan. Achter de pallets staan tentjes. Zouden hier serieus mensen wonen? Ja dus. Omdat ze 24 uur spullen in ontvangst willen kunnen nemen, hebben mensen hier hun intrek genomen. Een beetje afzien soms maar het is niet anders, vertellen de vrijwilligers.

Dieren helpen in Oekraïne

Zouden hier mensen wonen? | Foto: House of Animals

We willen graag nog even verder kletsen met de mensen hier, maar we hebben nog een lange reis voor de boeg. Qua afstand is het niet ver naar Lviv in Oekraïne, maar we hebben geen idee hoe lang we er over gaan doen om de grens over te komen. En dus nemen we afscheid. Uiteindelijk hebben we geluk. Ruim 2 uur later staan we in Oekraïne. We zijn allemaal opgelucht dat dit eerste stuk van onze reis zo voorspoedig is gegaan.

De reis naar Lviv duurt daarentegen langer dan ik had gedacht. Voor het eerst komen we namelijk zogenaamde roadblocks tegen. Wegversperringen gemaakt van alles wat je maar kan bedenken, om de vijand indien nodig te kunnen stoppen. Militairen met indrukwekkende wapens vragen je te stoppen. Soms moet iedereen zijn paspoort laten zien en soms mogen we gewoon doorrijden. Wat overal hetzelfde is, is de vriendelijkheid van de militairen. Ik zou mij de frustratie na zoveel maanden oorlog kunnen voorstellen, maar als die er al zou zijn hebben wij er niets van gemerkt.

Als we uiteindelijk in het hotel aankomen ben ik opgelucht en moe. Het eerste deel van de reis zit erop en nu kunnen we echt beginnen met waar we voor gekomen zijn. De projecten die we steunen bezoeken en vooral ook bekijken wat en hoe we nog meer kunnen doen voor de dieren en de mensen die voor ze zorgen.

Op weg naar mijn kamer word ik door de portier gewezen op onderstaand bordje. De schuilkelder is hier. Oké, we zijn in Oekraïne.

Dieren helpen in Oekraïne

We zijn in Oekraïne | Foto: House of Animals

Wordt vervolgd...
.

©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday

Illegale hondenhandel in Nederland loont

Illegale hondenhandel in Nederland loont | Foto: publiek domein

'Foei, niet meer doen hoor, 12 Franse buldogs illegaal vanuit Hongarije naar Nederland importeren en verkopen.' Ik schaam mij diep om aan onze collega’s in Hongarije te vertellen dat het zo werkt in Nederland. Illegale hondenhandel in Nederland loont dankzij de NVWA.

Even terug naar waar dit over gaat. Wij kregen, zoals wel vaker, van onze collega’s in Hongarije chipnummers doorgestuurd. Na wat speurwerk blijkt dat een hondenhandelaar in het Gelderse buurtschap Heelweg zeker 12 broodfokpuppy’s naar Nederland heeft gehaald. Maar in de databank ontbreekt de registratie van de puppy’s door de verkoper. Er is alleen een melding te vinden van de kopers. De puppy’s zijn dus illegaal ingevoerd en illegaal verkocht. En als je bedenkt dat de prijzen voor de hondjes tussen 1200 en 1800 euro lagen kun je je voorstellen dat het een buitengewoon lucratieve activiteit is voor deze handelaar.

We zoeken contact met de pupkopers. Waar we al bang voor waren blijkt ook hier weer werkelijkheid. De verhalen van de kopers zijn schrijnend. Sommige hondjes hebben zelfs al een operatie ondergaan aan de luchtwegen, slokdarm verlamming gehad en enkele vertonen gedragsproblemen, zoals bang voor voeten en schoenen.

Als we de naam van de dierenarts in de paspoorten van de puppy’s zien weten we genoeg. Tegen deze dierenarts in Hongarije loopt al een onderzoek wegens valsheid in geschrifte en dierenmishandeling. De paspoorten zijn ook niet conform Europese wetgeving ingevuld. Ook zijn er grote twijfels of de entingen wel zijn gezet, zoals rabiës. De puppy’s zijn daarom door verschillende dierenartsen opnieuw ingeënt.

Illegale hondenhandel in Nederland loont

House of Animals heeft al het voorwerk gedaan en bijna een jaar geleden een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA. Met zo’n kant en klaar dossier kan een gebrek aan tijd geen argument zijn om niet te handelen. Corona hebben we ook gehad dus eindelijk actie dan misschien? Nee tuurlijk niet. Een waarschuwing. Zo komt deze handelaar ervan af. Het is niet meer te bevatten waar de NVWA mee bezig is, maar opnieuw blijkt: illegale hondenhandel in Nederland loont echt!

Als ik een paar weken terug wordt gevraagd om een lezing te geven in het Europees Parlement over handhaven met betrekking tot dierenwelzijn zeg ik meteen ja. Het evenement is georganiseerd door The Left, op initiatief van Europarlementariër Anja Hazekamp. Tijdens ‘Enforcement of Animal Welfare Legislation’ ontmoeten handhavers en dierenbeschermers elkaar, om informatie uit te wisselen en om te zien hoe we kunnen samenwerken. Speerpunt is ook dat de noodzaak van dierenpolitie in heel Europa duidelijk wordt, om zo efficiënt en hard mogelijk op te kunnen treden tegen illegale dierenhandel en tijdens diertransporten. Een fantastisch en waardevol initiatief!

De partij die echter ontbreekt - je had het kunnen raden - is de NVWA. Ik wind er ook tijdens mijn presentatie geen doekjes meer om. Er kunnen geweldige nieuwe regels worden opgesteld en er kan een prachtig nieuw I&R systeem (identificatie en registratie) worden opgetuigd, maar zolang er geen handhaving is heeft het echt allemaal geen enkele zin.

Ik ben blij dat we in ieder geval een fijne samenwerking met de politie hebben, die wél in actie komt, in tegenstelling tot hun collega-handhavers bij de NVWA. Het enige wat die handhaven is het voortbestaan van misstanden. Illegale hondenhandel in Nederland loont dankzij de NVWA. De handelaar in Heelweg kan opgelucht ademhalen. Iets wat de puppy’s die hij illegaal naar Nederland heeft gehaald ook heel graag zouden willen kunnen.

©Karen Soeters | House of Animals

We stand with Ukrainian animals

24/8: We stand with Ukrainian animals | Beeld: House of Animals

We stand with Ukrainian Animals, want vandaag is het Onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Dat is normaal een feestdag, maar vandaag is duidelijk geworden dat het allesbehalve feest is in het land. Niet voor mensen en niet voor dieren.

Onze collega-dierenbeschermers, waar we na 6 maanden oorlog en zo ongeveer dagelijks contact een sterkte band mee voelen, vertellen ons dat ze de hele dag luchtalarmen horen. Precies een half jaar na de start van de oorlog en na een paar relatief rustige weken is de paniek weer toegeslagen.

We stand with Ukrainian Animals

Mijn lieve collega Esther Kef maakte onderstaand filmpje en stuurde het naar alle shelters aan wie we sinds de start van de oorlog noodhulp bieden:
.

.

Wij willen alle mensen die achterbleven om voor de dieren te zorgen een hart onder de riem steken. De reacties die we van hen binnenkrijgen zijn hartverwarmend:

“Ik ben een van degenen die in Oekraïne zijn gebleven omwille van de dieren. Dank u en de mensen van Nederland voor uw uitgebreide steun en om mij en mensen zoals ik niet alleen te laten met alle moeilijkheden in een moeilijke tijd. Vandaag, bij het ochtendgloren, werd ik weer wakker van het gejammer van luchtalarmsirenes. Maar ik geloof en weet dat Oekraïne zal winnen in deze verschrikkelijke oorlog!”

.

We stand with Ukrainian animals

Dank voor je steun van dierenasiel Sirius in Kiev | Foto: Sirius

We stand with Ukrainian Animals. En dat zijn ook deze dieren, die dankzij onze fantastische donateurs ingeënt zijn:

We stand with Ukrainian animals

Ingeënt dankzij donateurs van House of Animals | Foto's: ©House of Animals

.

©AnimalsToday.nl Karen Soeters | House of Animals

Honden uit Oekraïne mogen hier wel in thuisquarantaine

De puppy's van Elena in Oekraïne | Foto: House of Animals

Amsterdam, 16 juni 2022 - Honden die uit Oekraïne komen en hier door privépersonen naartoe zijn gehaald hoeven uit veiligheidoverwegingen niet eerst maandenlang in eenzame afzondering, maar kunnen gewoon in thuisquarantaine. Dat is de uitkomst van een voorlopige voorziening van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), na een kort geding tegen de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) door een hier wonende Oekraïense fokster van rottweilers. House of Animals is nauw betrokken bij deze zaak en erg blij met de uitspraak.

Elena’ haalde 2 moederhonden en 6 pups uit Oekraïne, omdat een bevriende fokker niet meer voor zijn dieren kon zorgen. In Nederland werd een deel van de hondjes geadopteerd en Elena hield zelf de twee moederhonden en een pup. De moederhonden gaan na de oorlog terug naar Oekraïne.

Alle pups zijn in Nederland ingeënt tegen rabiës, hondsdolheid, want Oekraïne is een risicoland. Elena wilde na de vaccinatie de honden zelf in afzondering houden, totdat de (vermeende) wettelijke quarantainetijd van 2 weken voorbij was. Een titertest moet dan aantonen dat de pups succesvol hebben gereageerd op de vaccinatie. Maar dat ging niet op volgens de NVWA, die de honden meenam om ze op een onbekende locatie 3 maanden extra ‘in de opslag’ te doen, op (hoge) kosten van de eigenaresse.

Honden uit landen waar hondsdolheid niet is uitgebannen moeten 3 maanden extra in quarantaine, bovenop de veel kortere periode voor dieren uit de ‘veilige’ EU. Maar kort na het uitbreken van de oorlog besloot Europa dat deze regel voor Oekraïne versoepeld werd, met maximaal 5 dieren per persoon en geen wachttijd van 3 maanden extra quarantaine. Dit omdat veel vluchtende Oekraïners hun huisdieren meenamen. Volgens de voorzieningenrechter heeft de NVWA Elena en haar honden ongelijk behandeld, waardoor de 'opslag' van de honden niet kan standhouden:

“De belangrijkste reden hiervoor is dat het besluit in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. De voorzieningenrechter schorst daarom dat besluit en treft de voorlopige voorziening dat verweerder de drie honden onverwijld teruggeeft aan verzoekster. Ook bepaalt de voorzieningenrechter dat verweerder verzoekster de opdracht geeft deze honden, aansluitend aan de teruggave, bij haar thuis af te zonderen (in thuisquarantaine te houden) tot 1 augustus 2022.”

House of Animals heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt voor Elena en andere gedupeerden van het NVWA-beleid inzake geredde ‘oorlogshonden’ uit Oekraïne. Omdat de handelswijze van de NVWA ook in strijd was met het Besluit houders van dieren, heeft House of Animals in mei al een officiële klacht ingediend over het 3 maanden opsluiten van puppy’s, tijdens een belangrijke fase van hun ontwikkeling. Karen Soeters van House of Animals is dan ook erg tevreden met de voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak van Elena:

“Eigenlijk hebben we nu al op alle punten gelijk gekregen. De NVWA handhaafde op een absurde, keiharde manier, zonder rekening te houden met de versoepelde regels en het welzijn van de puppy’s. Die zitten in de inprentingsfase en hebben speciale aandacht nodig. Die aandacht onthouden is een vorm van dierenmishandeling en dat was voor ons reden om een officiële klacht in te dienen tegen de NVWA. Daarnaast zorgt de uitspraak in het kort geding van Elena ook voor jurisprudentie, zodat soortgelijke gedupeerden er een beroep op kunnen doen.”

Elena is niet de enige gedupeerde door de handelswijze van de NVWA. Meer slachtoffers hebben inmiddels contact opgenomen met House of Animals. Op 28 juni zal de klacht van House of Animals tegen de NVWA in een 3 uur durende zitting behandeld worden.
.

Persbericht House of Animals

Nog meer hondenleed door de NVWA

Demy, 4 jaar | Foto: MvdVfotografie

De rottweilerpups waarover ik eergisteren schreef zijn helaas niet de enige honden uit Oekraïne die door de NVWA gruwelijk in de knel zitten. Bij House of Animals komen steeds meer schrijnende gevallen aan het licht, met huilende betrokkenen aan de telefoon die hun verhaal doen. Zoals Marian, die dacht goed te doen, maar daar dacht de NVWA heel anders over.

Marian heeft een kennel. Via Facebook reageerde ze op een advertentie om een zwanger teefje op te vangen uit Oekraïne. Dat ging uiteindelijk niet door want het teefje kreeg haar puppy’s in Polen. De Ierse stichting die de hond uit het door oorlog getroffen Oekraïne had gehaald nam vervolgens contact op of Marian misschien ook andere honden zou willen opvangen. De dieren zouden eerst naar een dierenarts moeten en daarna in quarantaine. Bij Marian kan dat, want zij heeft een kennel en een hectare grond. Ze kan de dieren gescheiden houden van haar eigen honden. Zo gezegd, zo gedaan.

Nog meer hondenleed door de NVWA

Lobke, 3 maanden | Foto: MvdVfotografie

Marian heeft vooraf de dierenarts ingelicht. Toen de dieren aankwamen werden ze meteen naar de dierenarts gebracht, die de dieren gratis onderzocht. Twee puppy’s van de in totaal zeven honden waren nog niet gechipt. De andere honden hadden paspoorten en waren gevaccineerd in Oekraïne, maar zijn voor de zekerheid door de dierenarts nogmaals gratis gevaccineerd en hebben daarna Europese paspoorten gekregen.

Nog meer hondenleed door de NVWA

Henk, 7 jaar | Foto: ©MvdVfotografie

Marian is naar huis gegaan en wilde vooral goed voor de honden gaan zorgen: 3 puppy’s van 3 en 4 maanden oud en 4 volwassen honden die ernstig getraumatiseerd zijn. Trillerig, ellendig, bang en terughoudend, met behoefte aan veel liefde een aandacht. Na drie weken begonnen sommige honden eindelijk wat los te komen, alsof ze zich realiseerden dat ze eindelijk veilig waren. Maar niets was minder waar, want ineens stond de NVWA onaangekondigd op de stoep:

"Mogen wij even kijken hoe de honden erbij zitten?"

'‘Tuurlijk, kom verder.' Marian had geen idee. Binnen kreeg ze te horen dat de dieren voor 4 maanden in bewaring genomen zouden worden.

Nog meer hondenleed door de NVWA

Femke, 3 maanden | Foto: MvdVfotografie

Marian heeft de honden zelf in het busje getild. De dieren trilden, ze klampten zich vast, ze waren doodsbang. En zelfs nu kan Marian dit niet vertellen zonder emotioneel te worden, en dat begrijp ik zo goed. Je voelt haar verdriet. Voor ze wegreden kreeg Marian papieren in haar handen gedrukt waaruit blijkt dat ze moet betalen voor de 'opslagkosten', die 20.000 euro bedragen.

Nog meer hondenleed door de NVWA

Bella, 3 maanden | Foto: MvdVfotografie

Marian is er dag en nacht mee bezig. Ze slaapt niet. Ze staat ermee op en gaat ermee naar bed. En als ik vraag hoe het met haar gaat zegt ze 'ik wil niet huilen'. Ik weet inmiddels na heel wat gesprekken dat dat niet lukt.

Nog meer hondenleed door de NVWA

Siba, 2 jaar | Foto: MvdVfotografie

Toen de NVWA wegreed heeft de dierenarts van Marian meteen gebeld met de inspecteur van de NVWA. 'Wij houden supervisie, wij zorgen dat de dieren goed in quarantaine zitten.' Maar het mag allemaal niet baten. De NVWA is meedogenloos en dierenwelzijn van ondergeschikt belang.

Hondenleed door de NVWA

Afgelopen week belde ik met kynologisch instructeur en gedragsdeskundige Thierry Duval. Hij zegt hierover het volgende:

"Ik vind het een schrijnende zaak dat pups/ honden op deze manier in beslag worden genomen. Hiermee gooi je ze een soort van in de vuilnisbak, en zie dan maar eens hoe de honden terug komen bij eigenaren.

Naast het feit dat deze nieuwe eigenaren maanden hun hond moeten missen, zitten deze honden in een cruciale fase met betrekking tot hun ontwikkeling qua gedrag. De pups zitten in hun inprentingsfase en missen door deze actie hun ontwikkeling en socialisatie waardoor ze op een achterstand komen. Dit is een zeer kwalijke zaak omdat de pups meestal in deze situatie praktisch aan hun lot worden overgelaten en er geen training dan wel ontwikkeling plaatsvindt. Hierdoor vereenzamen ze en leren zichzelf verkeerd gedrag aan. Dit geldt niet alleen voor de pups maar voor iedere hond die voor een lange periode in deze situatie (inbeslagname) terechtkomt. De honden hebben vaak al een rugtas aan trauma meegekregen waardoor rust en regelmaat essentieel is voor de rest van hun ontwikkeling.

Mijn mening is dat hier door de NVWA anders naar gekeken moet worden, en op gehandeld moet worden. Het is onverteerbaar dat een hond na uitslag test [titer - red.] waarbij antistoffen zijn aangetoond er nog een periode van 90 tot 120 dagen in bewaring aan vastgekoppeld dient te worden."

Ik ben het zeer eens met Thierry. Vandaag rond ik de mail af naar onze advocaat, die namens House of Animals een officiële klacht gaat indienen bij de NVWA. Ze overtreden namelijk de wet door zich niet te houden aan het Besluit houders van dieren. Bovendien is de absurd lange, extra quarantaine na de titer test niet eens een wettelijke eis. De NVWA kent de wet niet (of negeert hem), handhaaft met harde hand ondank de eigen manke communicatie over honden uit Oekraïne en beschadigt in het proces dieren en mensen die dat niet verdienen. Dit is handhaven om je te bewijzen voor de bühne, over de rug van mens en dier. Maar dan hadden ze nog niet met ons gerekend!

Nog meer hondenleed door de NVWA

Lady met 3 pootjes, 2 jaar | Foto: MvdVfotografie

.

©Karen Soeters | House of Animals

Dierenarts aangeklaagd voor medeplichtigheid malafide hondenhandel

Aan parvo overleden broodfokpup | Foto: ©House of Animals

Amsterdam, 11 mei 2022 - House of Animals doet aangifte tegen dierenarts Jantina B. voor het vervalsen van documenten en voor het overtreden van regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Jantina B. werkt als dierenarts voor broodfokhandelaren in Nederland en België. In België werd ze eerder vervolgd voor medeplichtigheid aan illegale hondenhandel.

Dierenarts Jantina B. is praktijkhoudend in Esbeek (Nederland) en Arendonk (België). In Nederland stempelt ze onder meer paspoorten van hondjes die uit Hongarije worden geïmporteerd, onder andere voor een van de grootste broodfokhandelaren in Nederland: De Meiboom in Diessen. Deze handelaar importeerde in 2020 meer dan 3.000 puppy’s naar Nederland. Jantina B. verklaarde al deze hondjes gezond terwijl veel hondjes ernstig ziek bleken te zijn. Ze wordt verdacht van economische delicten, valsheid in geschrifte, dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie.

House of Animals deed uitgebreid onderzoek waaruit blijkt dat veel puppy’s aanzienlijk jonger zijn dan in het paspoort staat aangegeven en hun vaccinaties niet in orde zijn. Sommige pups overlijden al binnen 24 uur na aankomst, maar ernstig zieke honden krijgen toch een gezondheidsverklaring.
.

In 2017 werd Jantina B. opgepakt door België en aan Nederland uitgeleverd wegens medewerking aan de illegale hondenhandel in Noord-Brabant. Dit onderzoek zou nog lopen. Op 28 april jongstleden werden de aanklachten door House of Animals tegen 2 dierenartsen - waaronder Jantina B. - behandeld tijdens een hoorzitting van het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag. Het is de eerste keer dat een dierenwelzijnsorganisatie een klacht tegen een dierenarts voor gezelschapsdieren heeft ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege voor nalatigheid en betrokkenheid bij illegale hondenhandel. Karen Soeters van House of Animals:

“Het raakt mij diep dat Jantina B. ongestoord haar gang kan gaan in Nederland, zeker omdat instanties zoals de NVWA op de hoogte zijn van het stelselmatig overtreden van relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en het plegen van valsheid in geschrifte.”

Eerder deze week werd ook een 63-jarige dierenarts uit Eindhoven aangehouden door de politie. Hij zou paspoorten hebben vervalst en gesjoemeld met medicijnen. Onderzoek naar de zaak loopt nog.

Dierenarts aangeklaagd voor medeplichtigheid malafide hondenhandel

Bulgaarse broodfokpup | Foto: ©House of Animals

House of Animals doet onderzoek naar misstanden in de malafide hondenhandel. Op grote schaal worden er nog steeds honden uit voornamelijk Oost-Europese landen geïmporteerd. Vaak hebben ze niet de juiste vaccinaties en zijn nog te jong, ze worden stelselmatig onjuist geregistreerd, niet goed gesocialiseerd en tijdens hun korte leven slecht behandeld.
.

Persbericht House of Animals

8 rottweilerpups door NVWA dubbel slachtoffer van oorlog

De pups in Oekraïne | Foto: ©House of Animals

Al dagen loopt mijn mailbox vol met berichten over 8 rottweilerpups en 2 moederhonden. De honden zijn gered uit Oekraïne maar zijn niet via de ‘legale’ weg naar Nederland gekomen. Dat weten de betrokkenen inmiddels ook. Huilend vertelden ze mij hun verhaal.

Elena woont al jaren in Nederland maar komt uit Oekraïne. Vanaf het begin van de oorlog is ze noodhulp gaan organiseren. Ze bracht samen met haar man ingezamelde goederen naar de grens bij Polen en haalde haar oom en tante van 92 op uit oorlogsgebied.

8 rottweilerpups door NVWA dubbel slachtoffer van oorlog

De oom en tante van Elena | Foto: ©House of Animals

Toen kwam er een noodoproep van een fokker in Kiev. Elena is zelf rottweilerfokker en wilde helpen. Ze laadde haar auto vol met ingezamelde goederen voor dieren en vertrok met haar man naar Oekraïne. De bedoeling was om de dieren op te halen bij Liviv, waar ze ook de fokker zou ontmoeten.

8 rottweilerpups door NVWA dubbel slachtoffer van oorlog

Met een gevulde auto vol hulpgoederen ging Elena meerder keren naar Oekraïne | Foto: ©House of Animals

De fokker, Alexander, kon zelf niet vluchten in verband met de dienstplicht in Oekraïne. Omdat hij niet meer voor de dieren kon zorgen was meegeven aan een wildvreemde voor hem de enige optie. En dus, zo vertelde Elena, stond een flinke man van bijna 2 meter te huilen toen hij zijn 8 puppy’s en 2 teven overdroeg aan Elena. Er werd afgesproken dat de moederhonden teruggaan naar Oekraïne als de oorlog voorbij is.

In Nederland gaat Elena met de puppy’s naar de dierenarts, waar ze ingeënt worden tegen rabiës en daarna 2 weken in quarantaine om ze te kunnen verkopen. Gea is een van de kopers. Het hondje krijgt de naam Mees. Gea zag het verhaal over de rottweilerpups en wilde graag helpen. Door omstandigheden was het voor haar gezin hét moment om een nieuwe huisgenoot te verwelkomen. Gea en haar man slapen de eerste twee weken bij Mees, want hij is onrustig.

8 rottweilerpups door NVWA dubbel slachtoffer van oorlog

Mees van Gea | Foto: ©House of Animals

Bernadette koopt twee van de geredde puppy’s. Ze benadrukt dat ze nooit een puppy via Marktplaats zou kopen. Ze is zelf gedragsdeskundige en weet daarom ook als geen ander hoe afschuwelijk het is om puppy’s 4 maanden lang in een hok te stoppen. Want dat is precies wat er gebeurd is.

De NVWA speurt naar honden die zonder eigenaar uit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen. Maar over hoe de versoepelde regeling met betrekking tot dieren uit Oekraïne er nu precies uitziet is - zeker in het begin - nooit duidelijk gecommuniceerd door de overheid. De teksten op de website van de NVWA werden voortdurend aangepast. Maar nu opeens spreken de inspecteurs van de NVWA wél duidelijke taal. In bewaring nemen die puppy’s en 4 maanden ‘in de opslag’, zoals dat zo mooi heet. Alsof het goederen zijn. De kosten van de 'opslag' zijn voor de eigenaar.
.

.
De wanhopige baasjes mogen in die periode niet weten waar de dieren zitten. Nog zwaarwegender: de puppy’s zitten in de ‘inprentingsfase’, die bepalend is voor hun verdere ontwikkeling als hond en gezelschapsdier. Nou, wat gaan ze veel leren in een hok. Een dier zo behandelen, ongeacht of je zegt de wet te handhaven, is dierenmishandeling. En dat is geen holle frase, maar de pijnlijke waarheid.

En als zij nou de enigen zouden zijn, maar dat zijn ze niet. De meldingen blijven binnenkomen. Wanneer ik alle verhalen hoor is er maar een conclusie mogelijk: het welzijn van deze dieren is van ondergeschikt belang voor de NVWA en de wijze van handhaven lijkt volstrekt willekeurig. Soms worden honden in beslag genomen en gaan in opslag, waarvoor de eigenaar de rekening moet betalen. Soms mogen ze gewoon in thuisquarantaine en soms worden ze in eerst beslag genomen en daarna weer teruggegeven. Er zit totaal geen lijn in het beleid, omdat er in de regels geen lijn zat en de communicatie over de versoepelingen meer dan gebrekkig was. Dan toch een deel van de mensen en hun dieren uit Oekraïne keihard aanpakken terwijl het andere deel voor hetzelfde ‘vergrijp’ humaan wordt behandeld? Dat lijkt erg op rechtsongelijkheid.

8 rottweilerpups door NVWA dubbel slachtoffer van oorlog

De man van Elena met hulpgoederen | Foto: ©House of Animals

Gisteren aan het einde van de dag was ik eigenlijk een beetje uit het veld geslagen. De wet hier is overtreden, maar we hebben het daar over een land in oorlog. De wetgeving is volstrekt onduidelijk geweest hierover. Communicatie is geen forte van de NVWA en over het dierenwelzijn wordt al helemaal niet nagedacht. Dat laatste is feitelijk bewezen met het 4 maanden in een hok houden van puppy’s, tijdens de belangrijkste fase van hun karaktervorming. Je zou kunnen stellen dat deze jonge dieren noodzakelijke zorg en aandacht wordt onthouden en dat mag niet in Nederland.

Er klopt niets van en dus ik heb onze advocaat gebeld en gaan wij vanuit House of Animals een officiële klachtenprocedure opstarten bij de NVWA. Daarna heb ik Frank Wassenberg gebeld, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Hij heeft beloofd deze week nog Kamervragen te stellen. En tot slot heb ik gesprekken gehad met dierenartsen, die niet begrijpen hoe de huidige regelgeving tot stand is gekomen en vaak ook niet op de hoogte zijn welke Oekraïense honden nu wel of niet welkom zijn.

8 rottweilerpups door NVWA dubbel slachtoffer van oorlog

De rottweilers bij Alexander | Foto: ©House of Animals

Terwijl ik dit schrijf krijg ik weer een lading foto’s van Elena. Ik heb haar eerder gevraagd wat voor een fokker Alexander eigenlijk is, want ik wil zeker weten dat het geen broodfokker is. Ze stuurde mij toen al alle informatie, maar met deze foto’s wil ze nog eens benadrukken waar de dieren vandaan komen.

Ik duim vooral dat de rottweilerpups na de ellende in Oekraïne en extra ellende in Nederland toch goed terechtkomen, maar dan niet dankzij de NVWA. Toon mededogen en voorkom dat deze rottweilerpups en andere dieren dubbel slachtoffer worden van de oorlog in Oekraïne!
.

©Karen Soeters | House of Animals

Karen’s blog: De ongelijke behandeling van dieren uit Oekraïne

Dieren uit Oekraïne worden ongelijk behandeld | Foto (illustratief): publiek domein

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet allesbehalve waarvoor ze mede in het leven zijn geroepen: het toezien op de gezondheid EN het welzijn van de dieren. Dat de NVWA slappe hap is weten we al een tijd, maar soms kan ik nog bozer worden dan ik al was op deze incapabele overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld over de ongelijke behandeling van dieren uit Oekraïne.

Dit keer gaat het over de adoptie van ‘individuele’ dieren uit Oekraïne. Waarom de toevoeging ‘individueel’? Omdat de NVWA de grootschalige broodfokhandel in Oost-Europese puppy’s uit landen waar nog rabiës voorkomt feitelijk geen strobreed in de weg legt, maar wie een ‘individueel’ dier uit het door oorlog geteisterde Oekraïne wil adopteren kan z’n borst natmaken.

Schimmig

De communicatie vanuit de NVWA over het naar Nederland halen van dieren uit Oekraïne is op zijn zachtst gezegd schimmig. De informatie op de website is voortdurend aangepast afgelopen maanden, wat ik natuurlijk begrijp. In zo’n crisis veranderen situaties en regels. Maar mensen en dieren worden nu de dupe van verschillende regels voor vergelijkbare situaties, terwijl de risico’s gering zijn.
.

.
Laat ik vooropstellen dat rabiës - hondsdolheid - een voor mens en dier levensgevaarlijke ziekte is die je niet in Nederland, noch elders wil hebben. Oekraïne is in de EU-verordeningen aangemerkt als een zogeheten ‘derde land met een hoog rabiësrisico’. Als je een dier uit Oekraïne wil halen moet het minimaal 7 maanden oud zijn en bewezen gevaccineerd zijn tegen rabiës. Europese wetgeving stelt dat 30 dagen na deze vaccinatie een titertest moet plaatsvinden, die aantoont of het dier inderdaad beschermd is tegen hondsdolheid. Daarna volgt nog eens 3 maanden wachttijd en dan pas mag het dier de grens over naar de Europese Unie. Ter vergelijking: voor landen binnen de EU geldt dat dieren minimaal 15 weken moeten zijn en met 12 weken een vaccinatie tegen rabiës hebben gehad.

Gelukkig is hondsdolheid de afgelopen jaren zelden opgedoken in Oekraïne. Zelfs in ongevaccineerde honden was de ziekte zeldzaam. Volgens berekeningen van het Duitse Friedrich Loeffler Institut voor diergezondheid is de kans dat een hond in de incubatietijd zit op het moment dat hij de grens overgaat 1 op 300.000. Dit extreem lage risico geldt voor ongevaccineerde honden. Bij gevaccineerde honden is het risico vrijwel nihil. Dus toen de oorlog uitbrak in Oekraïne en mensen op de vlucht sloegen met hun huisdieren werd er opgeroepen de regels te versoepelen. Zoals verwacht was Nederland niet de eerste om daarin mee te gaan, maar uiteindelijk gaf ook ons land gehoor aan het advies van de Europese Commissie om de regels voor dieren van vluchtelingen aan te passen.

Dat moest dus gecommuniceerd worden. De site van de NVWA meldt dat reizigers uit Oekraïne dieren kunnen meenemen zonder de verplichte wachttijd van 3 maanden. Mooi, dacht een journalist die daar was voor werk, dan kan ik een puppy redden dat ik in mijn hart heb gesloten en waar ik al 2 weken voor zorg. Zeker niet, zei de NVWA, en het diertje werd in beslag genomen. Het betreft alleen vluchtelingen die dieren mogen meenemen.
.

Handhaven gebaseerd op risico

Laten we niet vergeten dat het hier gaat, of zou moeten gaan, om ‘risico gebaseerd handhaven’. Dat was ook de achterliggende gedachte van de versoepelingen voor huisdieren van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om het risico op het binnenbrengen van rabiës. Die risicofactor voor huisdieren uit Oekraïne is dus vrijwel nul. Maar het risico op het binnenhalen van hondsdolheid door de eerder genoemde broodfokhandel is wel substantieel, alleen dat wordt gemakshalve genegeerd. House of Animals heeft keihard aangetoond dat er geknoeid wordt met rabiësboekjes van Oost-Europese puppy’s, maar dat maakte voor de NVWA niet uit. Men deed niets, terwijl juist dáár de NVWA had moeten optreden. Maar nu, bij een zeer laag risico, besluit men ‘door te pakken’. Een letterlijk en figuurlijk goedkope manier om te veinzen dat je wel degelijk je taak volbrengt.
.

.
Op de site van de NVWA staat dat als je iets wil doen voor dieren uit Oekraïne, help dan vooral de stichtingen die werkzaam zijn aan de grens met bijvoorbeeld Polen. Nou, daar ben ik geweest en de situatie voor de vluchtelingen met huisdieren is best ingewikkeld. Honden zomaar doorsturen naar Nederland kan niet. Wat aan de grens wel kan is ze laten registreren en vaccineren. Vervolgens gaan ze een maand in quarantaine en krijgen dan een Poolse, en dus Europese titertest. En zo mag je legaal, met wat je een ‘omgekatte hond’ kan noemen (want je bent nu Pools) naar Nederland of een andere EU-lidstaat. Op zich goed geregeld, met een balans tussen mededogen en veiligheid.

Maar als je direct naar Nederland wordt meegenomen, zoals de journalist wilde met zijn hondje, dan is het een heel ander verhaal. Zo meldde de eigenaresse van een kennel zich bij ons, die de vraag kreeg of ze van een stichting een aantal Oekraïense honden kon opvangen. ‘Tuurlijk dacht ze, want ik heb de mogelijkheid de dieren in quarantaine te plaatsen. Dus ze zei ja en bracht de dieren, die keurig een paspoort hadden en waren gechipt, naar de dierenarts om te laten registreren en voor de zekerheid nogmaals te vaccineren. Vervolgens zou ze de honden in quarantaine houden. Getraumatiseerde ‘oorlogshonden’ die zich eindelijk leken te ontspannen. Totdat de NVWA op de stoep stond: “Mogen wij even kijken hoe de honden erbij zitten?” “Natuurlijk, kom binnen.” Had ze dat maar niet gezegd. “We nemen de honden in beslag, want dit mag niet. Ze gaan naar een opslaghouder en u moet de kosten betalen.”

Inmiddels heb ik meldingen van mensen die bijna 30.000 euro aan kosten moeten betalen. Want om een of andere reden duurt quarantaine voor Oekraïense honden in Nederland niet een maand gevolgd door een titertest, maar 4 maanden vanwege de extra wachttijd na de test. Kan iemand mij de logica hiervan uitleggen? En kan iemand de NVWA uitleggen wat dit met deze dieren doet? In een hok gestopt in plaats van liefdevol opgevangen?

Dezelfde ellende

Het is oorlog! Voor mensen en hun huisdieren bieden we noodhulp, maar deze ‘individuele’ dieren laten we stikken nadat ze gered zijn uit precies dezelfde ellende? Ik vind echt niet dat we alle dieren uit Oekraïne naar Nederland moeten halen, want we lossen er het enorme zwerfdierprobleem echt niet mee op. Maar met enig logisch denken, graag in het kader van dierenwelzijn en DAADWERKELIJK op risico gebaseerde handhaving, voorkom je wel een hoop ellende voor mens en dier. Combineer dat met duidelijke en eerlijke communicatie en ik ben je vrouw.

Beste NVWA, de regels zouden versoepeld worden, maar niet duidelijk was dat het alleen zou gelden voor vluchtelingen die dieren meenemen. Dus als je weet dat er veel mensen zijn die dieren uit Oekraïne willen opvangen, dan leg je dus het zo uit: “Een dier opvangen uit Oekraïne is onmogelijk, tenzij…”
.

Bestraf dierenliefde niet

Lukraak honden naar Nederland brengen vanuit Oekraïne kan niet en is niet wenselijk, hoe graag we ze ook willen helpen. Alleen wie Oekraïne ontvlucht mag dieren meenemen, met een maximum van 5 per persoon. Maar dan zit ik wel met een dilemma. Omdat de hier in beslag genomen dieren ook oorlogsslachtoffer zijn en de Nederlandse wet hun intrinsieke waarde erkent, vind ik het gerechtvaardigd dat de tot nu toe geredde honden uit Oekraïne hier worden gevaccineerd, gechipt en geregistreerd, gevolgd door een maand (thuis)quarantaine. Precies zoals ze dat in EU-land Polen doen op advies van de Europese Commissie. Na die maand een titertest om te kijken of de vaccinatie voldoet en dan naar hun nieuwe baasje. Bestraf dierenliefde nou niet met rigide handhaving van regels die je zelf slecht hebt gecommuniceerd, die bovendien elders in de EU uit humaan oogpunt versoepeld zijn.

Er speelt echter meer bij mij. We strijden met House of Animals tegen de malafide puppyhandel. Bij een groot deel van de puppy’s die vanuit Oost-Europese ‘broodfokfabrieken’ ons land binnenkomen is de rabiësvaccinatie niet op orde. Dat heeft House of Animals aangetoond en bij de NVWA neergelegd, die daar vervolgens helemaal niets mee deed. Hoezo op risico gebaseerde handhaving? Ons laatste verzoek tot onderzoek bij puppyhandel De Meiboom in Diessen, die afgelopen jaar 3000 broodfokpuppy’s uit Hongarije importeerde, is zelfs stopgezet. Dat kregen we in een officiële brief van de NVWA te horen, omdat ‘de oorlog in Oekraïne en de komst van honden naar Nederland alle tijd in beslag neemt’. Ze speuren onder andere Facebook en Instagram af naar mensen die mogelijk een hond vanuit Oekraïne naar Nederland hebben gehaald.

De NVWA moet op de schop maar dat wisten we al. De slogan ‘hard waar het moet en zacht waar het kan’ is de zoveelste leugenachtige kreet van een overheidsinstantie. Ze kunnen een winkeltje beginnen in de verkoop van dit soort onzin.
.

Opheldering

Het wordt tijd dat de minister opheldering geeft over de idioot lange quarantaineperiode voor uit Oekraïne geredde dieren en waarom hun afzondering niet in de thuissituatie kan worden uitgezeten. Daarmee voorkom je dat mensen die met hun hart besloten een oorlogsdier te helpen absurd hoge ‘opslagkosten’ moeten betalen na inbeslagname. Alleen al dat woord ‘opslagkosten’, alsof het om een inboedel gaat.

Waarom hanteren we voor deze groep mensen niet bij wijze van uitzondering dezelfde regels als in Polen, zodat dieren die tot nu toe via ongebruikelijke weg werden gered uit de oorlog ook na een maand een warm mandje kunnen krijgen? Of zorg er op z’n minst voor dat ‘opslag’ niet langer betekent dat je al die maanden eenzaam in een hok zit. Ik durf te stellen dat het pure dierenmishandeling is om bijvoorbeeld een puppy die zo belangrijke socialisatieperiode te laten missen. Door de overheid zelf uitgevoerd onderzoek is hier duidelijk over. Echt, ik ga elke opslaghouder, en de NVWA die hieraan meewerkt, persoonlijk voor dierenmishandeling aanklagen.
.

©Karen Soeters | House of Animals

House of Animals heeft meer dan een half miljoen euro ingezameld met haar hulpactie voor de asieldieren in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zijn 11 vrachtwagens met een totaal van 330 pallets brokken, mandjes en zelfs balen met hooi en kuil richting Oekraïne vertrokken. Hiermee zijn tienduizenden (asiel)dieren van de hongerdood gered.

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne | Foto: House of Animals

Door de oorlog is er een gebrek aan allerlei basismiddelen in Oekraïne, zo ook aan diervoeding. House of Animals meldt dat zeker 125 ton brokken (125.000 kilo!) zijn verdeeld onder verschillende asielen in Kiev, Kramatorsk, Charkov, Dnipro en Zaporizhja. Verder deed de stichting een donatie aan 17 asielen omdat directe hulp vereist was. Hierdoor kon een asiel in Charkov 267 dieren evacueren. Ook Oekraïense dierenbeschermers die op straat voer achterlaten voor zwerfdieren kregen hulp van House of Animals.

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

Ook zwerfdieren krijgen hulp | Foto: House of Animals

House of Animals en haar Nederlandse partner ‘HUP - Help Ukrainian Pets’ zorgen voor het transport van voer en andere benodigdheden naar verschillende depots in Oekraïne. Vanuit daar worden de brokken en andere noodhulp verspreid door de Oekraïense partners UPAW, Tailed Hostages of War en Animal ID, een operatie die levensgevaarlijk kan zijn.

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

Noodhulp voor dieren verspreiden kan levensgevaarlijk zijn | Foto: House of Animals

Een half miljoen voor noodhulp aan dieren

Sinds het begin van de oorlog is het crisisteam van House of Animals onverminderd doorgegaan met het regelen van hulp voor de asieldieren in Oekraïne. Karen Soeters en collega Esther Kef gingen zelf naar de Oekraïense grens met Polen om de logistieke infrastructuur voor de transporten op te zetten, de lokale partners te ontmoeten en om te zien waar steun nodig is. Karen Soeters:

“Onze Oekraïense partners zijn zeer onder de indruk van de steun die zij sinds het begin van de oorlog vanuit ons kleine landje krijgen. En om eerlijk te zijn, dat zijn wij zelf ook! Het is hartverwarmend om te zien dat Nederlanders zich massaal inzetten voor dieren in de Oekraïne. House of Animals is tot nu toe de enige organisatie in heel Europa die structureel twee vrachtwagens voer voor dieren per week stuurt. Deze transporten zijn van levensbelang voor tienduizenden dieren.”

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

Ook particulieren worden geholpen met de zorg voor dieren | Foto: House of Animals

Sirius

De noodactie was in eerste instantie opgezet om shelter Sirius bij Kiev te helpen – het grootste asiel van Oekraïne waar meer dan 3.000 dieren zijn gehuisvest. Inmiddels helpt House of Animals asielen in heel Oekraïne die noodhulp behoeven. Dankzij de noodactie zijn tienduizenden honden en katten van een hongerdood gered.

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

De hulp wordt enorm gewaardeerd | Foto: House of Animals

Help de dieren in Oekraïne

Maar de oorlog is nog niet voorbij. Integendeel, er komen steeds meer aanvragen voor noodhulp binnen. Er is nog veel werk aan de winkel, daarom blijft House of Animals geld inzamelen en hulp bieden zolang dit nodig is. De dieren in Oekraïne steunen kan via de website van House of Animals.

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

Foto: House of Animals

House of Animals haalt half miljoen op voor dieren Oekraïne

Help de dieren in Oekraïne | Foto's: House of Animals

Persbericht House of Animals

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram