Deel dit artikel

Gerechtigheid voor de dieren van Bert’s Animal Verhuur

Gerechtigheid voor de dieren van Bert’s Animal Verhuur

De rechter in Zwolle zei op 6 mei 'onpasselijk' te worden van deze foto (ernstig verwaarloosde ezel Bert's Animal Verhuur) | Beeld uit rapportage NVWA verkregen via Woo

Een houdverbod voor dieren van vijf jaar voor Bert R., een voorwaardelijke geldboete van 75.000 euro met 5 jaar proeftijd, 120 uur taakstraf of 60 dagen cel en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met 5 jaar proeftijd. Dat is het strenge vonnis van rechtbank Overijssel in Zwolle tegen Bert R. van Bert's Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern. De eigenaar van het dierenverhuurbedrijf moest zich 6 mei jl. voor de rechtbank verantwoorden voor een waslijst aan overtredingen op dierenwelzijn tussen 2019 en 2023, zoals verwaarlozing en dierenmishandeling.

House of Animals stelt al jaren de misstanden bij het dierenverhuurbedrijf aan de kaak. Een van de aanklachten tegen de verdachte betrof het vervoeren van een hoog drachtig schaap naar een evenement. Dit leidde destijds tot aangifte door House of Animals. De dierenwelzijnsorganisatie was vandaag aanwezig bij de uitspraak, Bert R. niet. House of Animals-oprichter Karen Soeters:

“We zijn enorm blij dat er voor nu, na ruim 25 jaar, eindelijk een einde is gekomen aan het enorme dierenleed bij Bert’s Animal Verhuur. De rechter heeft zoals hij tijdens de zitting beloofde, rekening gehouden met eerdere veroordelingen van Bert R. en hem de maximaal haalbare straf opgelegd. Het houdverbod is zelfs verlengd van 3 naar 5 jaar. Dat zegt wel wat. Dat Bert, ondanks zijn faillissement en alle vastgelegde overtredingen nog steeds de verantwoordelijkheid had voor de zorg van zo’n 180 dieren, was ons een doorn in het oog.”

Gerechtigheid voor de dieren van Bert’s Animal Verhuur

Foto uit rapportage NVWA verkregen via Woo-verzoek door House of Animals

House of Animals deed eerder een Woo-verzoek voor inzage van NVWA-rapporten over Bert’s Animal Verhuur. Op 703 pagina’s stonden schrikbarende misstanden opgetekend, waaronder extreem magere en zwaar verwaarloosde dieren. Inspecteurs zagen ezels met worminfecties, hoefbevangenheid en varkens met schurft. Er stonden kreupele dieren en dieren met veel te lange hoeven. Er lag bedorven voedsel of helemaal niets, water ontbrak, de huisvesting was vervuild en voldeed niet aan de wettelijke eisen. Dieren stonden met weer en wind buiten, zonder schuilmogelijkheden. De NVWA noteerde verder dat Bert R. zijn zaken administratief niet op orde had en dieren te jong weghaalde bij de moeder. Ook hield hij zich niet aan de transportregels voor dieren.

Opzettelijk gepleegd

De rechtbank heeft alle eisen van de officier van justitie gevolgd en is bij het houdverbod zelfs verder gegaan dan de oorspronkelijke eis van 3 jaar. Volgens de rechter zijn alle overtredingen door Bert's Animal Verhuur "opzettelijk gepleegd" en is er sprake van "ernstige misstanden" en onnodig leed:

“Het houden van dieren is niet vrijblijvend. Wie dieren houdt, draagt daarvoor ook de verantwoordelijkheid. Bert’s Animal Verhuur en R. hebben hum de dieren de benodige zorg onthouden. En is in die zin ernstig tekortgeschoten in de verzorging van de (van) hun afhankelijke dieren.” (…) De rechtbank rekent Bert’s Animal Verhuur en R. het grootschalige dierenleed dat ze hebben veroorzaakt zwaar aan.”

Foto uit rapportage NVWA verkregen via Woo-verzoek door House of Animals

Foto uit rapportage NVWA verkregen via Woo-verzoek door House of Animals

De officier van justitie concludeerde op 6 mei dat er "geld valt te verdienen met dieren". De “enorme oversterfte” bij Bert’s Animal Verhuur zag de eigenaar als een “volstrekt acceptabel bedrijfsrisico”, waardoor er “geen reden om beter voor de dieren te gaan zorgen”. De officier eiste tevens dat het definitieve oordeel van de rechter door Bert R. wordt gepubliceerd op zijn website en in de regionale media verschijnt. De rechter heeft dit overgenomen. De kosten voor R. bedragen 2500 euro of een vervangende hechtenis. Volgens de rechter ontbreekt het Bert R. aan bereidheid om zich aan de regels te houden die er zijn voor het houden van dieren. Hij heeft 2 weken om in hoger beroep te gaan.

Gerechtigheid voor de dieren van Bert’s Animal Verhuur

Foto uit rapportage NVWA verkregen via Woo-verzoek door House of Animals

Houdverbod voor Bert

Bert R. mag 5 jaar lang geen dieren houden, met uitzondering van maximaal 5 huisdieren. Een zelfstandig opgelegd levenslang houdverbod is voor deze overtredingen nog niet mogelijk, want die wetswijziging is pas in 2024 ingevoerd. De eerste overtredingen en veroordelingen van Bert R. dateren al uit 1998. Dat er bij hem ook recent nog van alles mis was, blijkt uit een alweer een nieuw proces verbaal. Ook daarvoor wacht een strafzaak.

©2024 House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram