Deel dit artikel

Horrorfokker heeft weer puppy’s: NVWA doe iets!

Horrorfokker heeft weer puppy’s: NVWA doe iets!

Horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel heeft weer puppy’s: NVWA doe iets! | Foto (archief): ©House of Animals

Bij de inmiddels beruchte horrorfokker in Eersel zijn toch weer puppy’s aangetroffen, terwijl dat door de gemeente verboden is. House of Animals heeft daarom opnieuw een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA. Afgelopen week werden er tijdens een controle 173 honden aangetroffen. Op 2 februari waren dat er nog 159. De fokker heeft door de gemeente voor de zevende keer een dwangsom opgelegd gekregen van 2500 euro, met een maximum van 25.000 euro.

In november 2022 ontmaskerde House of Animals horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel, met ruim 500 honden in verschillende stadia van verwaarlozing, waaronder ernstig zieke dieren. Er vond voortdurend onthouding van zorg plaats, zo bleek uit undercoverbeelden en verklaringen van oud-medewerkers. Toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) was al jaren op de hoogte van deze misstanden, maar greep niet in. Twee malafide dierenartsen hielpen de horrorfokker en ook zij werden door House of Animals ontmaskerd en geconfronteerd met hun wandaden.

Toch weer puppy’s

Kwispel Enzo is volgens het bestemmingsplan illegaal gevestigd. De rechter bepaalde om die reden dat de horrorfokker weg moet en er werden dwangsommen opgelegd door de gemeente. Op handhavingsverzoeken van House of Animals volgden invallen door politie en NVWA. Er werden diverse keren honden weggehaald omdat ze dringend zorg nodig hadden, maar er bleven ook honden achter. En nu zijn er alweer nieuwe pups. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is duidelijk dat deze fokker niet voornemens is te stoppen, zoals de rechter heeft geëist. Kwispel Enzo trekt zich nergens iets van aan, met als triest nieuw bewijs dat er toch weer puppy’s zijn geboren. De NVWA heeft kans na kans laten liggen om definitief een einde te maken aan dit intense dierenleed, maar verzuimt daarin en niet zo’n beetje ook. Wij maken ons ernstige ernstige zorgen over de puppy’s en de achtergebleven teefjes, die hierna mogelijk weer opnieuw gedekt gaan worden. NVWA doe iets!”

Uit betrouwbare bronnen heeft House of Animals vernomen dat er nog steeds gefokt wordt bij de horrorfokker in Eersel. Hij weet al geruime tijd dat dit niet meer mag op deze locatie. Kwispel Enzo wordt wekelijk door gemeente en NVWA gecontroleerd, maar ondanks deze controles is er toch weer een teefje bevallen.

Horrorfokker heeft weer puppy’s: NVWA doe iets!

Slachtoffers van de horrorfokker in Eersel | Foto: ©House of Animals

Levenslang houdverbod

House of Animals heeft de NVWA gevraagd om op spoedeisende bestuursdwang over te gaan, door alle op het bedrijf aanwezige honden in beslag te nemen en te beschermen tegen onnodig lijden als gevolg van een ontoereikende verzorging en huisvesting. Of om een andere maatregel te treffen die leven en welzijn van de honden veiligstelt. Karen Soeters:

“Ik ga ervan uit dat de NVWA nu eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en alle honden daar weghaalt. En daarbij hoop ik dat er vandaag na de stemming in de Tweede Kamer over de wetswijziging straffen bij dierenmishandeling eindelijk een levenslang houdverbod opgelegd kan worden aan types die op dergelijke wijze dierenwelzijn minachten. Want alleen dan stopt dit intense dierenleed pas echt.”

horrorfokker

Honden bij horrorfokker in Eersel | Foto (archief): House of Animals

©House of Animals - dit bericht verscheen eerder op AnimalsToday.nl

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram