Deel dit artikel

Red egels, verbied bladblazers na ingang vorstperiode

Verbied bladblazers na ingang vorstperiode

Verbied bladblazers na ingang van de vorstperiode | Foto: publiek domein

Ditmaal een kort en krachtig voorstel: red egels en verbied het gebruik van bladblazers na ingang van de vorstperiode. Net als een kapverbod tijdens het broedseizoen van vogels zou het verboden moeten zijn om bladblazers in te zetten terwijl beschermde diersoorten als egels in winterslaap zijn. Want ook nu zie en hoor je in diverse gemeenten de bladblaasbrigades en dat moet stoppen!

We werden er vandaag op geattendeerd door een inwoner uit Leusden in de provincie Utrecht, die zich ernstig zorgen maakt over het veelvuldig en jaarrond gebruik van bladblazers in opdracht van zijn gemeente. Met name nu het winter is:

"Er zijn hier in de straat egels die hun winterrust houden, onder heggen in tuinen, langs de trottoirs en in dichtbegroeide perken langs de openbare weg. Nu de temperatuur dik onder nul is zijn alle egels in winterslaap, maar de bladblazers blijven actief in opdracht van de gemeentelijke 'groenvoorziening', blazen de perken 'schoon' en maken daarbij ook nog eens extreem veel herrie. Als een egel of ander dier in winterslaap bij deze temperaturen ontwaakt zal hij veel energie gebruiken en op zoek gaan naar voedsel. En dat is er niet."

Verstoring is strafbaar

Egels staan in Nederland op de Rode Lijst van beschermde diersoorten die de overheid zelf hanteert. Dit houdt in dat egels bij wet bescherming genieten. Wie een egel iets aandoet, nesten of andere voortplantings- of verblijfplaatsen verstoort is strafbaar. Het wakker maken van egels uit hun winterslaap is niet alleen zeer schadelijk voor de dieren, het is simpelweg verboden en zou dus nooit mogen plaatsvinden. De bewoner uit Leusden schrijft ons:

"Het aantal egels is hier afgelopen jaren enorm achteruit gegaan en dat lijkt gelijk op te gaan met de almaar toenemende inzet van bladblazers in de gemeente. Er heerst hier een zeer ouderwets idee dat alles 'netjes' moet zijn, wat in het kader van de afnemende biodiversiteit allang achterhaald is."

Wanneer gemeenten na ingang van de vorstperiode de inzet van bladblazers toestaan en daarmee risico lopen beschermde dieren te verstoren in hun winterslaap, vindt er een overtreding plaats van de Wet natuurbescherming. Een overtreding die feitelijk altijd onbestraft blijft, want niemand handhaaft erop. Daarom is een expliciet verbod op het gebruik van bladblazers na ingang van de vorstperiode een logische aanvulling op bestaande wetgeving. Voor het gemak zou er een bladblaasverbod kunnen gelden tussen (uiterlijk) 1 december en 1 april, tegen de tijd dat egels weer uit hun winterrust komen.

Maak je tuin lenteklaar voor egels

Egels zoeken een plek om te overwinteren in hopen bladeren, rommelige hoekjes in tuinen en onder heggen en struiken | Foto: publiek domein

Red egels, verbied bladblazers na ingang vorstperiode

De precieze invulling van het wetsvoorstel laat ik graag over aan de politicus of politica die zich hiervoor hard wil maken. Het gaat slecht met onze egels, dus iedere maatregel die deze sympathieke, stekelige buurtbewoners kan helpen is meer dan noodzakelijk. En mensen zijn in dit verband dan wel geen beschermde diersoort, maar ook wij zouden erg blij zijn met minder overlast door bladblazers. Bovendien is er een prima alternatief. Met steel.
.

©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram