Deel dit artikel

House of Animals toont illegale hondenhandel bij Bert’s Animal Verhuur

Illegale hondenhandel bij Bert’s Animal Verhuur

Illegale hondenhandel bij Bert’s Animal Verhuur | Foto: House of Animals

Tijdens een undercoveractie van House of Animals is illegale hondenhandel aangetoond bij Bert’s Animal Verhuur. Het bedrijf in het Gelderse Appeltern werd twee jaar geleden door de rechter stilgelegd wegens diverse wetsovertredingen. Nu blijkt dat Bert’s Animal Verhuur ook op grote schaal illegaal puppy’s verhandelt.

Op undercoverbeelden (30 seconden samenvatting), die House of Animals maakte op het terrein in Appeltern, zijn grote aantallen troosteloze hokken te zien. De illegaal geplaatste bouwsels zitten vol met pups en het geblaf van de honden is oorverdovend. Hoewel er volgens de geldende milieuvergunning maximaal 3 honden mogen worden gehouden, is het duidelijk dat dit aantal grof wordt overschreden. Onderstaande beelden tonen dat aan, zonder het oorverdovende geluid:
.

.
Op 15 juni van dit jaar deed de gemeente West Maas en Waal een inval, samen met de politie, NVWA en het UWV. Het rapport van deze inval laat geen ruimte voor twijfel. Naast veel andere overtredingen, staan er maar liefst 95 honden op de inventarisatielijst bij Bert’s Animal Verhuur. Maar ondanks de aangetoonde noodzaak tot handhaven, laat de gemeente weten geen dieren in beslag te zullen nemen: het aantal zal ‘via natuurlijk verloop’ omlaag gebracht moeten worden.

illegale hondenhandel bij Bert’s Animal Verhuur

Foto: screenshot video House of Animals

Hoewel Bert Roelofs al 25 jaar de wet overtreedt en niet te stoppen is met dwangsommen, is dat opnieuw de weg die de gemeente wil gaan bewandelen. Voor eerdere dwangsommen zijn door de gemeente zelfs betalingsregelingen getroffen, waarmee hun effect feitelijk teniet gedaan werd. Roelofs traineert nieuw onderzoek door eindeloos vergunningen aan te vragen, wat de gemeente inmiddels een fortuin kost. Oprichter Karen Soeters van House of Animals betreurt het zeer dat de gemeente West Maas en Waal niet één keer goed doorpakt:

“Onze undercoverbeelden laten duidelijk de overtredingen, de gebrekkige behuizing en verwaarlozing zien. Het niet in beslag nemen van deze honden en andere dieren is in strijd met dierenwelzijn. Het feit dat de gemeente zegt geen plaats te hebben voor deze honden mag geen reden zijn ze aan hun lot over te laten.”

House of Animals geeft aan dat de gemeente wél mans genoeg is om de illegale hokken weg te halen, maar de honden aan hun lot overlaat, die daarmee zonder beschutting overgeleverd zijn aan Bert Roelofs en de aanstaande winterkou:

“De gemeente moét hierin samenwerken met de NVWA en LID, en zorgen dat de honden daar weggehaald worden. Niet morgen, maar nu. ‘Natuurlijk verloop’ betekent dat de gemeente in deze zaak voor onbepaalde tijd ernstig dierenleed gedoogt, en dat is onacceptabel. En bovendien: wie controleert hoe hij van zijn overgebleven ‘handel’ afkomt? Verkopen mag niet.”

House of Animals heeft opnieuw een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente West Maas en Waal, ditmaal wegens illegale hondenhandel. Ook heeft House of Animals diverse economische delicten vastgesteld bij Bert’s Animal Verhuur, waarvan deze week aangifte wordt gedaan. Komende maand gaat de dierenwelzijnsorganisatie in gesprek met de burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal.

©House of Animals Perscentrum

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram