Deel dit artikel

Waar zijn deze puppy's gebleven?

Bijna een derde van de door de beruchte broodfokhandelaar De Meiboom in Diessen geïmporteerde puppy’s is zoek. Dat blijkt uit onderzoek door House of Animals. Afgelopen jaar heeft deze handelaar minimaal 2.900 pups geïmporteerd, waarvan zeker 849 puppy’s door hem zijn afgemeld in het I&R-systeem (Identificatie en Registratie), maar daarna door niemand meer zijn aangemeld. Waar zijn deze puppy’s gebleven?

Waar zijn deze pups gebleven?

Ruim 800 pups zoek in administratie | Foto (illustratief): publiek domein

House of Animals heeft aan de hand van deze bevinding een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA, om opheldering te vragen waar deze administratief zoekgeraakte puppy’s zijn gebleven. Alleen de NVWA kan uit de administratie van deze handelaar opmaken of een hondje daadwerkelijk is verkocht en aan wie. Karen Soeters van House of Animals:

“Het kan natuurlijk dat een nieuwe eigenaar vergeten is om zijn puppy te registreren in een van de commerciële databases, maar een derde is wel heel erg veel. Temeer omdat we weten dat deze handelaar bij de verkoop benadrukt dat je je hond moet registreren. Echter, veel van de door hem verkochte puppy’s zijn te jong en vaak ziek. Een virus als parvo kan enorm om zich heen slaan en slachtoffers maken. Wij vermoeden daarom het ergste, namelijk dat deze pups zijn overleden, ook omdat we kunnen zien dat het om veel puppy’s van eenzelfde transport gaat.”

.
TRACES-lijsten geven aan dat er gemiddeld tussen de 50 en 75 puppy’s op een transport zitten, die minimaal 18 uur onderweg zijn geweest, doorgaans vanuit Hongarije.

Uit WOB-verzoeken ingediend door House of Animals is gebleken dat de NVWA vorig jaar ongeveer 250 meldingen binnenkreeg over deze handelaar. Van minimaal 49 puppy’s heeft de NVWA melding gedaan in Hongarije dat ze te jong waren. Maar bij die melding is het gebleven. Voor Karen Soeters is de maat nu vol:

“Na zo veel onderzoek, publicaties, meldingen van gedupeerden en dierenartsen en aangiftes door House of Animals, is het onbegrijpelijk dat deze handelaar nog steeds actief kan zijn. Hij veroorzaak intens dierenleed, maar ook veel mensenleed. Bovendien brengt hij de volksgezondheid in gevaar, door het risico op insleep van rabiës (hondsdolheid). Dit moet echt stoppen.”

.

.
©House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram