Deel dit artikel

De leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

In Nederland moet echt alles wijken voor geld. Zelfs een beschermde diersoort als de das blijkt niet beschermd, zo bleek afgelopen week in Roermond, Limburg. Een dassenburcht moest het veld ruimen want er gaat een woonwijk gebouwd worden en liefst zo snel mogelijk. Een besluit dat desastreus eindigde voor de dassenfamilie. En de provincie liegt er lekker op los.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Limburg verscheurde een dassenfamilie | Foto: Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Dassenburchten zijn beschermd en alleen als er sprake is van een groot maatschappelijk belang verleent het ministerie van EZ een ontheffing. Dat is er bij bebouwing natuurlijk helemaal niet, maar de provincie heeft het slim gespeeld: er zou voedselgebrek voor de dieren zijn en dat zou weer zorgen voor gevaarlijke situaties.

Klinkklare onzin natuurlijk! Er moet gebouwd worden en er zijn deadlines dus de dassenburcht moest zo snel mogelijk ontruimt worden. De vergunning werd overigens pas in januari van dit jaar aangevraagd. En alles moet snel, dus vergunning verleend en hop verhuizen die dieren. Op zijn zachts gezegd best wonderlijk, want zo’n verhuizing van een dassenburcht is niet niks. Dat moet zorgvuldig worden voorbereid zoals door experts van Stichting Das&Boom. Een mooi voorbeeld is een burcht bij Udenhout in 2016. De verhuizing duurde, inclusief alle voorbereidingen, een jaar.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Verse dassensporen bij de burcht | Foto: Wim Tegels

Maar goed, in Limburg moet het dus vooral snel. En dus hebben de ‘experts’ in Roermond hekken om de dassenburcht gezet. In dit jaargetij kun je trouwens rustig spreken van een kraamburcht, want de dieren krijgen in deze periode hun jongen. Volgens de ‘experts’ was er absoluut geen sprake van jongen, terwijl door medewerkers van de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. nestmateriaal is aangetroffen.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Hekken om de dassenburcht | Foto: Joost Geraets

In deze tijd is het ook logisch dat de dassen jongen hebben en daarom zijn de dieren in deze periode extra beschermd. Maar goed, als je hogere doel is de opdracht van de provincie uitvoeren ‘die dassen moeten weg’ en het publiek misleiden ‘nee hoor niets aan de hand mensen’, dan kan je dat inderdaad geen biet schelen. En dus hebben de dassen in de burcht twee weken lang geen voedsel kunnen vinden behalve in de vangkooien. Als het mannetje gevangen is en het vrouwtje heeft het mannetje in de vangkooi zien zitten kan zij zich daarop maanden terugtrekken. Ze hongeren zichzelf dus gewoon uit. En dat is in zo’n kwetsbare periode niets minder dan pure dierenmishandeling.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

De burcht wordt uitgegraven | Foto: Joost Geraets

Vader en moeder werden uiteindelijk gevangen en ja, ik zeg vader en moeder, want er bleken ook nog 2 jonge dasjes in de burcht te zitten. Daar kwamen de zelfbenoemde experts pas achter toen ze vader en moeder al gevangen hadden en de burcht werd uitgegraven. De scheiding van de jonge dassen en hun moeder heeft maar liefst 10 uur geduurd! De stress die dat veroorzaakte had als gevolg dat de moederdas niets meer van haar kroost wil weten.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

De leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie | Foto: Zoogdierwerkgroep IVN Roermond e.o.

En nu komt het volgende ongelofelijk domme idee. De provincie wil de dassenfamilie vrijlaten in gebied dat al bewoond is door andere dassen. Met andere woorden: je zet deze dieren dus in vijandig gebied, namelijk het territorium van andere dassen. Van de waarschuwingen van experts trekt de provincie zich wederom niets aan. Al in september vorig jaar waarschuwde de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. dat de burcht op het beoogde bouwterrein bewoond was, getuige onderstaande video.

En daarmee is het laatste sprankje hoop op nog een heel klein beetje gerechtigheid voor deze dieren vervlogen. En alsof dat nog niet genoeg is verstoren we ook nog eens de leefomgeving van een andere dassenfamilie, door ongenode gasten in hun territorium te dumpen.
.

.
Ik vroeg het mij al eerder af, maar wat voor een zelfbenoemde dassenexperts heeft de provincie eigenlijk geraadpleegd?? Dat blijk 'bureau' Bionet Natuuronderzoek, een ‘ecologisch bureau’. En even voor de goede orde: ik als communicatiewetenschapper kan ook een ecologisch bureau oprichten en de plaatselijke groenteboer als dassenexpert aanwijzen. De ‘dassenexpert’ blijkt een maatschappelijk werker met als hobby vleermuizen. En hij heeft onderzoek gedaan naar de dashond, maar dat is in de volksmond een teckel, dus om dit nu een ervaren dassenexpert te noemen: dat lijkt mij niet.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Wat voor een zelfbenoemde dassenexperts heeft de provincie eigenlijk geraadpleegd?? | Foto: Joost Geraets

En waarom is Das&Boom er nog steeds niet bij betrokken kan je je afvragen. Nou, dat is voor mij dus echt een groot raadsel. Das&Boom is de organisatie die de absolute experts is in Nederland op het gebied van dassen en veel ervaring heeft met het verhuizen van dassen en daarbij ook dassen opvangt. Ik was er vorig jaar en vond het fantastisch om te zien hoeveel ervaring hier zit. Maar de dassen die nu gevangen zijn, inclusief hun jongen, zijn naar een - overigens fijne - opvang in het Belgische Opglabbeek gebracht (zie onderstaande video). Nederlandse dassen gaan dus naar een Belgische opvang, terwijl uitstekende Nederlandse opvang beschikbaar is. Het lijkt wel alsof Das&Boom echt op alle mogelijke manieren gemeden wordt en dat is niet bevorderlijk voor het welzijn van deze prachtige en beschermde dieren.
.

.
Maar goed, ik geloof niet dat de provincie Limburg de bescherming van dassen erg serieus neemt. Bij een steekproef door Das&Boom in 2017 bij een kleine 70 dassenburchten bleek bij 50 procent sprake van doelbewuste beschadiging, verstoring, vernieling en herhaalde pogingen gericht op al dan niet geslaagde doding of bemachtiging van dassen. En ik weet dat er zelfs met honden op dassen wordt gejaagd.

Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren wil inmiddels via een artikel 12-procedure het OM dwingen om de provincie te vervolgen voor schending van de Wet natuurbescherming. Heel goed! En ook de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. die de situatie ontdekte blijft strijden om de onzin die door de provincie en de betrokken partijen wordt verkondigd te ontkrachten.

Helaas is het op dit moment zo dat de provincie nog steeds voornemens is de dassen uit te zetten. Wat mij betreft mogen dierenbeschermers de toegang tot de opvang in Opglabbeek blokkeren. Dit is zo’n ongelofelijk onrecht voor deze dieren. En ook voor de mensen die alles in het werk stellen om de dassen te beschermen.
.

.
©Karen Soeters
| House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram