Deel dit artikel

Nertsen tot bittere einde mishandeld, coronaregels genegeerd

Nertsenhouders overtreden de Europese ‘Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden’ en negeren het opgestelde corona-hygiëneprotocol. Animal Rights filmde afgelopen week onder andere bij Van Son Nertsfarm in Valkenswaard en Rios Mink in Rosmalen hoe er tijdens vergassingen met nertsen gegooid en gesmeten wordt en dat het personeel daarbij te werk gaat zonder enige vorm van bescherming tegen het virus. De coronaregels lijken willens en wetens te worden genegeerd.

coronaregels genegeerd

Terwijl sinds juni 69 nertsenfokkerijen zijn ‘geruimd’ vanwege corona en miljoenen dieren als afval naar de destructie werden afgevoerd, is nu het moment aangebroken waarop op de ruim 50 overgebleven bedrijven het reguliere ‘pelsen’ van nertsen plaatsvindt. In november en december worden de nertsen die in april en mei geboren zijn vergast en gevild voor hun winterpels, die op dit moment zo’n 20 euro waard is. Erwin Vermeulen van Animal Rights:

“Terwijl politici over elkaar heen duikelen om hun verontwaardiging kenbaar te maken over het gevaar voor de volksgezondheid dat de nertsenfokkerij vormt, mishandelen de nertsenhouders en hun medewerkers de nertsen nog een laatste keer. Al doende overtreden ze de Europese Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden en negeert men het opgestelde corona-hygiëneprotocol.”

Hygiëneprotocol

In Valkenswaard voert een medewerker de mishandeling uit in T-shirt met korte mouwen. Hij heeft handschoenen aan om niet gebeten te worden door de zich verzettende, doodsbange nertsen, maar draagt als persoonlijke bescherming slecht een mondneusmasker … onder zijn kin. Ook in Rosmalen wordt een mondmasker onder de kin gedragen, zoals in onderstaande beelden te zien is:
.

.
Het ‘Hygiëneprotocol nertsenbedrijven’, opgesteld door de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) en goedgekeurd door de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA), schrijft in ieder geval mondneus masker, haarnetje, handschoenen en spatbril voor en schone bedrijfseigen kleding en -schoeisel, of overschoentjes over het eigen schoeisel en wegwerpoveralls. Op beide bedrijven worden deze voorschriften gedeeltelijk of grotendeels genegeerd. Vermeulen:

“Deze mannen, die de hele dag onbeschermd met nertsen werken waarvan we weten dat ze extreem vatbaar zijn voor het corona virus, staan ’s avonds weer naast je in de supermarkt.”

Mishandeling

Op beide bedrijven worden de nertsen aan staart en achterpoten uit de draadgaaskooitjes getrokken, aan deze lichaamsdelen rondgeslingerd, om vervolgens gelanceerd te worden richting de klep van de gaskar. In Rosmalen gebeurt dit van grote afstand. Op beide bedrijven raken nertsen niet allen de klep maar ook de randen er omheen. Onderstaande beelden werden in Valkenswaard vastgelegd:
.

.
Zowel de Europese Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden (Artikel 3 lid 1), als het Nederlandse Besluit houders van dieren (Artikel 1.12) bepalen dat bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard. Tevens zegt de Europese Verordening in Bijlage III, Artikel 1.8:

“Het is verboden […] de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent; […] de staarten van dieren om te draaien, te verbrijzelen of te breken.”

De behandeling van de dieren in Valkenswaard en Rosmalen is dus niet alleen wreed, maar ook illegaal.

Illegale dodingsmethode

Bijlage I, Hoofdstuk II van de Verordening onder punt 9 t/m 9.3 bepaalt dat bij het gebruik van koolstofmonoxide er te allen tijde visueel toezicht op de dieren wordt uitgeoefend en dat de dieren afzonderlijk in de bedwelmingsruimte worden binnengebracht, waarbij ervoor wordt gezorgd dat een dier pas binnengebracht wordt als het vorige dier bewusteloos of dood is. Dit houdt in dat je door een ruitje moet kijken of de laatste nerts die in de gaskar is ingebracht niet meer beweegt, voordat je het volgende dier erin stopt. Erwin Vermeulen:

“Op beide bedrijven wordt geen enkele vorm van toezicht uitgeoefend op de nertsen in de gaskist en wordt de gaskar zo snel geladen als de medewerkers deze kunnen volgooien met dieren.”

overtreding coronaregels

Coronaregels genegeerd

Het is duidelijk dat de Verordening op meerdere punten overtreden wordt, net als het hygiëneprotocol. Animal Rights heeft het OMT-Z en de NVWA hier meerdere keren op gewezen en dient opnieuw handhavingsverzoeken in bij de NVWA. Vermeulen:

“Als je kijkt naar hoe deze dieren mishandeld worden, zouden theoretische gevaren voor de volksgezondheid van ondergeschikt belang moeten zijn. Deze industrie moet onmiddellijk verdwijnen vanwege het onbeschrijfelijke dierenleed dat ermee gepaard gaat en daar hoeft niemand voor gecompenseerd te worden.”

Ook de groep 1037 Against Animal Cruelty heeft afgelopen maanden diverse malen beelden vastgelegd van ‘ruimingen’ waarbij alle veilgheidsprotocollen overtreden werden en dat bij de NVWA gemeld. Dit heeft echter niet geleid tot enige verbetering in het naleven van de coronaregels, zoals nu ook Animal Rights opnieuw heeft geconstateerd. Dierenwelzijn en volksgezondheid zijn niet in goede handen bij juist die organisatie - de NVWA - die ervoor is aangesteld om erover te waken.

Bronnen:

https://www.animalstoday.nl/raadsel-coronabesmetting-nertsen/

©AnimalsToday.nl

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram