Deel dit artikel

Aangifte tegen foute puppyhandelaar, NVWA medeplichtig

Vorige week heb ik voor de tweede keer aangifte gedaan tegen een van de grootste broodfok puppyhandelaren in Nederland, wegens valsheid in geschrifte, meerdere economische delicten, dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie. Ik deed ook aangifte tegen toezichthouder NVWA, die ondanks kennis van deze delicten niets onderneemt en ze dus faciliteert.

Aangifte tegen foute puppyhandelaar NVWA medeplichtig

Deze broodfok hondenhandelaar overtreedt stelselmatig alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in het algemeen en de hondenhandel in het bijzonder. Zo is afgelopen jaren uit divers onderzoek gebleken dat de honden die deze hondenhandel importeert vaak niet beschikken over de juiste vaccinaties, dat er onjuiste informatie over de vaccinaties in de hiervoor verplichte documenten wordt neergezet en dat er onjuiste informatie over de vaccinaties aan de nieuwe eigenaren wordt verstrekt, met alle consequenties van dien voor de hond en zijn nieuwe eigenaar.

Ik deed vorige week ook aangifte tegen de NVWA, wegens het medeplegen van, dan wel medeplichtigheid aan meerdere vormen van valsheid in geschrifte, meerdere economische delicten en meerdere dierenmishandelingen.

Aangifte tegen foute puppyhandelaar NVWA medeplichtig

NVWA medeplichtig

Eigenlijk komt het erop neer dat ik - en met mij vele anderen - het niet handhaven van de regelgeving door de NVWA helemaal zat ben. Al jaren luiden dierenbeschermers op alle mogelijke manieren de noodklok dat er, onder andere bij deze hondenhandelaar, ernstige misstanden plaatsvinden. Gedupeerden, dierenbeschermingsorganisaties en dierenartsen doen melding na melding en uiteindelijk wordt daar helemaal niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets mee gedaan. En dus blijft het mogelijk dat onder het oog van toezichthouder NVWA jaarlijks minimaal 80.000 puppy’s naar Nederland worden geïmporteerd uit Oost-Europa. Deze hondjes zijn meestal te jong, vaak ziek, getraumatiseerd en niet of onvoldoende ingeënt.

Aangifte tegen foute puppyhandelaar NVWA medeplichtig

Uit onderzoek van House of Animals blijkt dat de puppyhandelaar onjuiste gegevens in de Nederlandse databank en/of de EU-databank TRACES registreert, dan wel laat registreren. Gezien het grote aantal onjuiste meldingen is hier geen sprake van een incident of een ‘ongelukje’, maar is er sprake van het stelselmatig, opzettelijk onjuist en dus valselijk registeren van wettelijk verplichte, juiste informatie.

Rabiës

Uit een steekproef van puppy’s die zijn gekocht bij deze broodfokhandelaar bleek dat de honden niet, of niet goed genoeg zijn ingeënt tegen rabiës. Rabiës, ook hondsdolheid genoemd, is een dodelijke infectieziekte voor dier en mens, die wordt veroorzaakt door een virus.
.

https://www.animalstoday.nl/dodelijk-rabiesvirus-op-loer-nederland/

.
Het is wettelijk verplicht om honden die naar Nederland worden geïmporteerd tegen rabiës in te enten. Bij invoer in Nederland moet een hond altijd een geldige rabiësvaccinatie hebben gehad in het land van herkomst. Of een rabiësvaccinatie geldig is, hangt af van de entstof en de bijsluiter. Deze inenting kan pas vanaf 12 weken worden gegeven. Een 1e rabiësvaccinatie is pas geldig na een wachttermijn van 21 dagen. Dit betekent dat een hond pas op een leeftijd van 15 weken van de ene lidstaat naar het andere mag worden gebracht.

De conclusie dat geteste honden niet goed of niet goed genoeg zijn ingeënt tegen rabiës wordt onderschreven door geraadpleegde deskundigen, waaronder Servee Smeets, dierenarts bij Caring Vets.:

“De titeruitslagen van de door House of Animals bemonsterde pups zijn zo laag dat dat sterk de suggestie wekt dat ze niet zijn ingeënt tegen rabiës.”

In de Europese dierenpaspoorten van de door ons geteste honden is aangegeven dat ze over een geldige rabiësenting beschikten, maar dit is dus niet waar.
.

https://www.animalstoday.nl/parvovirus-puppyhandelaar-diessen/

Parvo

Naast een geldige rabiësenting moeten honden die bij een hondenhandelaar verblijven ook ingeënt zijn tegen het parvovirus, kort parvo. Bij House of Animals hebben zich meerdere gedupeerden gemeld wiens bij deze broodfokhandelaar gekochte puppy is overleden aan parvo.

Parvovirose is een zeer besmettelijke ziekte die sinds de jaren ’80 bij honden bekend is. Het virus verspreid zich snel via de ontlasting en braaksel van honden. Het behoort tot één van de meest resistente virussen en kan alleen bestreden worden met zeer agressieve desinfectantia.

Ook hieruit blijkt dat deze hondenhandel de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dier en mens aan de laars lapt en hierdoor de gezondheid van mens en dier in gevaar brengt, puur en alleen om financieel gewin.

Aangifte tegen foute puppyhandelaar NVWA medeplichtig

Broodfok in Hongarije voor puppyhandel in Nederland | Foto: House of Animals

Al jaren op de hoogte

De NVWA is de verantwoordelijk toezichthouder vanuit de geldende eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Als toezichthouder is zij (dus) expliciet verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.

In 2015 werden door de politie en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 60 puppy’s bij deze hondenhandelaar meegenomen. De hondjes bleken jonger te zijn dan hun hondenpaspoort vermeldt. Ze zijn in quarantaine gegaan en daarna opnieuw ingeënt tegen rabiës. Eduard Opperman van de Inspectie Dierenbescherming zei destijds:

"De hondjes moeten een geldige inenting hebben tegen rabiës, maar die hebben ze nu te jong gekregen en dan werkt die niet."

Gelet op de nauwe samenwerking tussen de partijen moet de NVWA hiervan geweten hebben. De NVWA is dus al jaren op de hoogte van het niet of slecht inenten van puppy's. Uit betrouwbare bronnen en Wob-verzoeken is echter gebleken dat de NVWA dit bedrijf de afgelopen jaren op het gebied van dierenwelzijn niet grondig gecontroleerd heeft. En dat is volstrekt onbegrijpelijk als je weet dat er via zoveel kanalen bewijs is geleverd dat het dierenwelzijn van de gehouden honden door deze handelaar op allerlei fronten niet gerespecteerd wordt. En dat nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van algemeen dierenwelzijn en de specifiek voor de hondenhandel geldende regels stelselmatig overtreden worden.

Aangifte tegen foute puppyhandelaar NVWA medeplichtig

Nalatig en strafbaar

Als verantwoordelijk toezichthouder behoort de NVWA in te grijpen wanneer blijkt dat de wettelijk verplichte eisen door hondenhandel De Meiboom B.V. op onjuiste wijze werden of worden uitgevoerd. Dit heeft de NVWA tot op heden niet gedaan.

De directie van de NVWA heeft zowel in onderlinge correspondentie als in de media aangegeven de handelaar te kennen en met hem in gesprek te zijn geweest over diens bedrijfsvoering. Ook controleurs van de NVWA hebben meerdere malen te kennen gegeven dit bedrijf bezocht te hebben en de directie gesproken te hebben.

De NVWA heeft echter op diverse momenten niet ingegrepen terwijl zij dit wel had moeten doen. Hiermee heeft de NVWA duidelijk niet haar toezichthoudende verantwoordelijkheden genomen en is nalatig geweest. Door deze passieve houding, terwijl direct ingrijpen geboden was, steunde de NVWA deze hondenhandelaar dus eigenlijk. Sterker geformuleerd: door de opstelling van de NVWA kan gesteld worden dat er tussen de NVWA en de handelaar sprake was van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking dat van medeplegen kan worden gesproken.

Doordat de NVWA niet heeft opgetreden tegen de door deze hondenhandelaar begane misdrijven, heeft de NVWA de gelegenheid gecreëerd om nieuwe misdrijven te begaan. Het verschaffen van gelegenheid is een vorm van medeplichtigheid en strafbaar, zoals omschreven in Artikel 48 Wetboek van Strafrecht.

En dus heb ik aangifte gedaan. Ons onderzoek gaat verder want helaas is dit zeker niet de laatste stap in onze strijd tegen hondenhandel. Wordt dus vervolgd.
.

  • Lees ook:
    .

https://www.animalstoday.nl/karens-blog-douane-in-actie/

.
©AnimalsToday.nl Karen Soeters | House of Animals

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram