Deel dit artikel

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers

Nederland blijft een paradijs voor Oost-Europese broodfokkers en hondenhandelaren. Per jaar exporteren zij zeker 80.000 onjuist geregistreerde puppy’s naar ons land, waaronder niet gedocumenteerde, te jonge en vaak doodzieke hondjes. De Nederlandse overheid en de NVWA grijpen ondanks wettelijke afspraken niet in. Dat blijkt uit onderzoek van House of Animals.

Op dinsdag 30 juni doet Karen Soeters aangifte tegen een van de grootste broodfokhandelaren in Nederland wegens het begaan van economische delicten. Daarbij is een formeel verzoek ingediend bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) tot een administratieve en fysieke controle bij de handelaar. Ook wordt onderzocht of een aangifte tegen de NVWA mogelijk is wegens medeplichtigheid aan het plegen van economische delicten door deze handelaar. Karen Soeters:

“Ze handhaven niet en dat is een economisch delict met grote gevolgen. De broodfok en handel van puppy’s vanuit Oost-Europa gaat gepaard met gruwelijk dierenleed. Nederlandse eigenaren worden geconfronteerd met een getraumatiseerde en vaak doodzieke pup.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Slachtoffer broodfokhandel met het dodelijke parvovirus | Foto: House of Animals

In het onderstaande korte filmpje zie je hondjes zoals die bij de broodfokker in kwestie aangeboden worden:

Duistere registratie

House of Animals Investigations deed van januari tot en met mei 2020 onderzoek naar de wettelijk verplichte registratie van uit Oost-Europa geïmporteerde honden. En daar gaat het mis volgens Karen Soeters:

“Puppy’s die overlijden tijdens het transport worden niet gemeld, honden die als Chow Chow staan geregistreerd in het land van herkomst worden in Nederland verkocht als mopshond, een hond die volgens de database in Hongarije en het paspoort een reu is maar een teef blijkt te zijn en honderden puppy’s die volgens de Hongaarse database zijn geëxporteerd naar Nederland staan hier niet geregistreerd.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Slachtoffers broodfok | Foto: House of Animals

In 2016 deed House of Animals een soortgelijk onderzoek en legde de resultaten neer bij de NVWA. In verschillende rapporten wordt nadien ‘het niet werkende systeem’ ook benoemd, maar tot op heden is hier geen enkele actie op ondernomen. Dat beaamde ook minister Schouten in 2017, in een brief aan de Tweede Kamer:

“De handhaving met het systeem van Identificatie en Registratie hond (I&R hond) van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat de cijfers die de centrale I&R-databank genereert nog onvoldoende betrouwbaar zijn.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Slachtoffer broodfok | Foto: House of Animals

Rabiës risico bij broodfokkers

Uit het onderzoek door House of Animals komt ook naar voren dat de puppy’s uit Oost-Europa veel te jong zijn als ze in Nederland arriveren en niet of onvoldoende zijn ingeënt tegen onder meer de ziektes rabiës en parvo. Karen Soeters:

“Ook Nederlandse dierenartsen constateren dat piepjonge honden vanaf zes weken op een dagenlang transport worden gezet vanuit Oost-Europa naar ons land en regelmatig ziek, ondervoed en vrijwel altijd getraumatiseerd aankomen.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Broodfok in Hongarije, een ernstig uitgebuit slachtoffer | Foto: House of Animals

NVWA medeplichtig

Volgens Soeters is de NVWA medeplichtig aan onnodig dierenleed door niet te handhaven. Ondanks de toezeggingen in de afgelopen jaren van diverse ministers en de NVWA om beter te handhaven, wordt de wettelijke regelgeving nog steeds op grote schaal overtreden.

Dat hondenhandel voor de NVWA geen prioriteit heeft blijkt ook uit een WOB-verzoek gedaan door House of Animals, over de meldingen gedaan door onder andere dierenartsen. Van de 614 meldingen die werden gedaan bij de NVWA is 74 procent genegeerd. In 94 procent van de gevallen werd geen inspecteur ingeschakeld.

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

Na mensensmokkel, drugs en kinderporno gaat er in hondenhandel het meeste geld om. In de EU wordt er jaarlijks 1.3 miljard euro verdiend aan hondenhandel.

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren en Dion Graus van de PVV hebben al aangegeven Kamervragen te stellen naar aanleiding van het onderzoek van House of Animals. Ook de VVD sluit zich daarbij aan.

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram