Bij de NVWA zijn veel meldingen binnengekomen over de broodfokhandelaar in Diessen |  Foto (illustratief): publiek domein

Bij de NVWA zijn in drie jaar tijd zo’n 300 meldingen binnengekomen over puppyhandelaar De Meiboom in Diessen. Dat blijkt uit een WOB-verzoek door House of Animals. De meldingen gaan over ernstig zieke broodfokpuppy’s, dieren die veel jonger zijn dan in het paspoort staat vermeld en dieren die onvolledig ingeënt zijn. Er is daarop door de NVWA nauwelijks actie ondernomen. Ook blijkt de in België veroordeelde dierenarts Jantina B. een rol te spelen bij fraude met puppy's die in Nederland via de broodfokhandel verkocht worden.

Karen Soeters van House of Animals is verbolgen over het gebrek aan daadkracht van de NVWA tegen de malafide broodfok puppyhandel:

“Het is onbegrijpelijk dat na zoveel klachten en ook na zoveel media-aandacht deze handelaar nog steeds niet is aangemerkt als ‘hoog risicobedrijf’. Er is slechts 1 fysieke controle geweest en de gemaakte rapportages zijn zeer beknopt. Zorgvuldigheid en objectiviteit zijn in de rapportages ver te zoeken. Ondanks de geconstateerde overtredingen wordt enkel voldaan met een waarschuwing en dat komt absoluut niet overeen met handhavingsstappenplan van de NVWA.”

Tevens blijkt uit onderzoek door House of Animals dat steeds dezelfde dierenarts de puppy’s ‘gezond’ verklaart. Het gaat om de eerder in België veroordeelde Jantina B., wegens medeplichtigheid aan illegale hondenhandel. Doodzieke puppy’s worden door haar gezond verklaard, alsmede dieren met een ernstige fysieke aandoening. Daarbij blijkt uit patiëntenkaarten die in het bezit zijn van House of Animals, dat onafhankelijke collega-dierenartsen de puppy’s veel jonger inschatten dat de leeftijd die in het paspoort vermeld staat.

Het vermoeden bestaat zelfs dat Jantina B. de hondjes helemaal niet ziet. Een pup, die in het paspoort een reu is maar in werkelijkheid een teef, keurde 'dierenarts' B. goed. Ook is gebleken dat ze uit het buitenland geïmporteerde puppy’s van een Nederlandse chip voorziet, aldus House of Animals.

'NVWA neem verantwoordelijkheid'

De NVWA heeft in haar inspectierapport dierenarts Jantina B. aangemerkt als ‘verdacht’; verstandig gezien haar medeplichtigheid aan illegale hondenhandel in België en de bewijzen aangeleverd door House of Animals. Karen Soeters:

“Jantina B. is onderdeel van een criminele organisatie en moet gestopt worden. Als de NVWA haar verantwoordelijkheid wederom niet neemt dan moeten we naar een andere manier kijken om deze dierenarts te stoppen. House of Animals heeft daarom melding gemaakt bij het Veterinair Tuchtcollege (VTC) en deze week ga ik ook aangifte doen bij de politie tegen Jantina B. wegens valsheid in geschrifte, economische delicten, dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie.”

In het AVROTROS-programma Opgelicht?! van dinsdag 28 september op NPO 1 is aandacht besteed aan het onderzoek van House of Animals. Bekijk de uitzending hieronder:
.


.

.
Zie ook:

©House of Animals

Het Dolfinarium in Harderwijk is een campagne gestart met de nieuwe slogan ‘Ontdek, Beleef, Bescherm’. De bewuste campagne wordt onder andere op televisie uitgezonden. Deze campagne is misleidend omdat het Dolfinarium de indruk wekt dat mensen de dieren kunnen ontdekken, beleven en dat ze daarmee beschermd worden. Maar bezoekers leren de dieren niet ontdekken, ze beleven enkel een circusact en leren al helemaal niet de dieren te beschermen, noch beschermt het Dolfinarium zeezoogdieren. Daarom stapt House of Animals naar de Reclame Code Commissie (RCC).

House of Animals stapt naar de Reclame Code Commissie (RCC) om nieuwe campagne Dolfinarium

House of Animals stapt naar Reclame Code Commissie (RCC) om nieuwe campagne Dolfinarium | Foto: AnimalsToday/BVR

Bezoekers leren niets van het zien van dieren die al jaren in gevangenschap gehouden worden in veel te kleine bassins, met chloorwater dat oogproblemen veroorzaakt. Bezoekers leren niets van het zien van wilde dieren die kunstjes moeten doen en leren niets van de kennis dat wilde dieren worden bevredigd om aan hun seksuele behoeften te voldoen. En de bezoekers leren al helemaal niet om wilde dieren te beschermen door praktijken te aanschouwen die het vangen van dieren uit de natuur juist in stand houden.

Onderzoek LNV

In 2018 gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht tot een onderzoek naar een aantal claims van het Dolfinarium in Harderwijk. De Visitatiecommissie Dierentuinen ging op inspectie en concludeerde dat de zeeleeuwen en dolfijnen te veel als artiest (zeg maar circusdieren) worden gebruikt en onnatuurlijk gedrag vertonen. De verblijven zijn niet uitdagend genoeg (lees: de verblijven kunnen in de verste verte niet tegemoetkomen aan de fysiologische en ethologische behoeften van de dieren) en entertainment is belangrijker dan educatie. Het Dolfinarium voldoet in het geheel niet aan de (basale) eisen van dierenwelzijn en zal hier ook nooit aan kunnen voldoen. Zelfs niet als ze wel over de financiële middelen zouden beschikken. Maar het Dolfinarium zit financieel al jaren aan de grond, dus haalt men alles uit de kast om bezoekers te trekken, over de ruggen van de dieren.

Fysiologische en ethologische behoeften van een dolfijn

Dieren als dolfijnen leggen in open water dagelijks met gemak 60 kilometer af, leven in familieverbanden en vertonen niet spontaan allerlei circuskunstjes. Er is geen enkele educatieve waarde aan dieren die structureel moeten leven in afwijkend water waardoor ze oogproblemen krijgen, terwijl ze dagelijks tentoongesteld worden aan hordes mensen in een afgesloten ruimte, hetgeen een kwelling is voor een diersoort waarbij communicatie middels sonar zeer belangrijk is. Karen Soeters, oprichter van House of Animals:

“Het Dolfinarium strooit met hetzelfde gemak opnieuw zand in de ogen van bezoekers, die doorgaans vanuit onwetendheid leugens geloven zodat ze zich niet schuldig (hoeven) voelen. Maar net als elk ander wild dier zal een dolfijn pas iets onnatuurlijks als een trucje doen wanneer hij daartoe fysiek of mentaal gedwongen wordt. Een onderdeel daarvan is zorgen dat de dieren honger hebben. De dolfijnen doen vanuit die drijfveer alles voor voedsel, als beloning voor een geslaagde circusact.”

Wildvang

Dolfinaria en zeeparken in de hele wereld houden de wildvang, waaronder ook de wrede jacht op dolfijnen in Taiji, Japan, in stand. De schokkende documentaire The Cove van Ric O’Barry, de voormalig trainer van tv-dolfijn Flipper en oprichter van The Dolphin Project, laat aan duidelijkheid over deze praktijken niets te wensen over. Het is een gruwelijke industrie van dood en dierenleed.

Recent kondigde het Dolfinarium aan 12 van hun zeezoogdieren naar een pretpark in China te willen exporteren. Sea Shepherd is samen met House of Animals naar de rechter gestapt om de export tegen te houden. Dat deze dieren als dank voor hun optredens nu naar een ander ‘circus’ worden getransporteerd, in een land waar men met hetzelfde gemak ijsberen in een restaurant houdt als attractie voor de gasten, is te schandalig voor woorden.

Naar de RCC

Als je besluit om de dieren te exporteren naar China houd je om diverse redenen geen rekening met hun belangen; niet vanwege het transport van de dieren en de stress die daarmee gepaard gaat, niet vanwege het feit dat ze in een compleet andere en onbekende omgeving terechtkomen en niet vanwege het gegeven dat de dieren het nu nog slechter gaan krijgen dan waar ze vandaan komen. Karen Soeters vindt de stap naar de RCC niet meer dan logisch:

“De slogan ‘Ontdek, Beleef, Bescherm’ is leugenachtig en strooit (potentiële) bezoekers van het Dolfinarium zand in de ogen over zogenaamde kwaliteiten waaraan het Dolfinarium absoluut niet voldoet. Deze slogan is daarmee misleidende reclame en daar dient de Reclame Code Commissie een uitspraak over te doen.”

 

©House of Animals

Vandaag gaat de wereld kennismaken met moedervarken Sam. Toen ik haar voor het eerst ontmoette heb ik gehuild. Ik kon niet meer stoppen en dat is eigenlijk niets voor mij.

varken Sam

Varken Sam | Foto: House of Animals

Voorzichtig stapte ze uit de trailer die, zo had ik mij voorgesteld, als een soort rode loper van stro naar haar nieuwe huis zou leiden. Met lieve mensen erbij, die haar samen met de slingers die aan de stal waren gehangen, met haar naam erop, meer dan liefdevol van harte welkom zouden heten in haar nieuwe verblijf.

verblijf varken Sam

Van harte welkom Sam! | Foto: House of Animals

Maar Sam bleef op de laadklep van de trailer staan. De angst verstijfde haar en het totale gebrek aan spieropbouw en evenwicht deed haar wankelen. Andere dieren heeft ze nooit eerder gezien, alle geluiden zijn nieuw voor haar, frisse buitenlucht kent ze niet en stro zag ze ook voor het eerst van haar leven. Op haar rug is bijna geen haar meer te zien. Haar hoeven zien eruit als klompjes. En haar oogwit is bloeddoorlopen en geïrriteerd van de ammoniaklucht waarin ze moest leven.

varken Sam

Bloeddoorlopen ogen door de stalgassen in de vee-industrie | Foto: House of Animals

Sam is een getraumatiseerde zeug en heeft de afgelopen 9 jaar onder dieronterende omstandigheden in de vee-industrie geleefd. Ze heeft maar liefst 240 biggen gekregen. Later berekende ik hoeveel dagen ze zwanger is geweest in haar leven: 2332 dagen. Dat is ongeveer 6,4 jaar van haar 9-jarige bestaan. Ook nu is ze zwanger, maar voor de allerlaatste keer. En haar komende nest mag ze bouwen met stro. Ze mag moeder worden en deze keer niet gevangen tussen de ijzeren stangen van een kraamkooi maar in een speciaal voor haar ingerichte kraamstal bij de geweldige Stichting Melief. En ze mag voor het eerst echt voor haar nakomelingen zorgen. En dat is, hoe idioot en afschuwelijk ook, heel bijzonder voor een varken.

varken Sam

Sam in een kooi als gevangene van de vee-industrie | Foto: House of Animals

In Nederland leven 13 miljoen varkens achter gesloten deuren in dieronwaardige omstandigheden. De meeste mensen hebben geen idee wat voor dieren varkens eigenlijk zijn. En dat terwijl een varken het cognitieve denkniveau heeft van een kind van 3. Recent onderzoek heeft zelfs aangetoond dat varkens nog veel intelligenter zijn dan we dachten.

Varkens hebben een ijzersterk geheugen. Biggetjes die net zijn geboren leren te luisteren naar het geluid van hun moeder. Tegen de tijd dat ze twee weken oud zijn herkennen ze hun eigen naam. Varkens kunnen wel 20 verschillende geluiden maken, onder andere om aan te geven dat ze honger hebben, maar ook om te roepen naar een potentiële partner.

Wist je dat Varkens zo’n 17,5 kilometer per uur kunnen rennen en dat ze ook nog eens een enorm goed richtingsgevoel hebben! En zwemmen kunnen ze ook heel erg goed. En als varkens in een groep leven slapen ze graag neus aan neus. En ze kunnen net als mensen dromen. En als een soortgenoot is overleden blijken ze samen te rouwen.

Varkens zijn ook hele nette dieren. Een puppy zindelijk krijgen is vaak een hele klus, maar een biggetje is al binnen 7 dagen na de geboorte zindelijk. Het eigen nest bevuilen zal een varken nooit doen.

varken Sam

Ze weet niet wat haar overkomt | Foto: House of Animals

Maar dat natuurlijke gedrag kent Sam niet. Dus haar toiletplek is de etensbak, haar nest en de rest van de stal, want ze weet het gewoon niet meer. Natuurlijk gedrag heeft ze nooit kunnen vertonen, want ze heeft op een betonnen vloer tussen stangen geleefd. Alle lekkernijen die haar worden voorgezet eet ze niet, want ze kent alleen het eentonige voedsel dat ze in de vee-industrie kreeg.

varken Sam

Een eigen verblijf | Foto: House of Animals

Gaat ze nog leren om varken te zijn? Gaan haar biggen hun moeder kopiëren of zien we straks eindelijk wat voor een dieren varkens echt zijn? Dat gaan we het komende jaar allemaal ontdekken, want House of Animals gaat in een uniek project Sam en haar biggen een jaar lang volgen. Zijn ze vrolijk of juist humeurig? Zijn ze aanhankelijk of juist een solist? Wat zijn hun favoriete bezigheden gedurende een dag? En wat betekenen toch al die knorren? Gedragswetenschappers schetsen ons hun karakter en verklaren hun taal.

varken Sam

Sam buiten bij Stichting Melief | Foto: House of Animals

Ze groeien op bij Stichting Melief van Lothar en Mark. Een stichting die ik ruim 10 jaar geleden in mijn hart heb gesloten. Ze vangen dieren op die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden. Bij Stichting Melief mogen ze rustig met liefde omringd oud worden.

Na het kijken van deze documentaire kan het niet anders dan dat je van deze dieren gaat houden. Het past in een tijd waarin verontwaardiging plaatsmaakt voor gezond verstand. Het is niet normaal dat deze bijzondere dieren als producten zijn verworden in een totaal verziekte industrie. Wij weten dit al heel lang; het gaat nu om de mensen die zich dat nog moeten realiseren.

varken Sam

Ze mag een eigen nest maken | Foto: House of Animals

De kinderen van Sam

Lieve Lothar, Marc, Lisette, Joost, Thera, Esther en Eleonora van Skiing for Pigs en natuurlijk Robert, we gaan er een mooi en intens project van maken. En ik hoop dat heel veel mensen willen helpen om Sam haar biggen te laten zien opgroeien en de wereld te laten meegenieten. We zijn daarom een crowdfundingsactie gestart, want dankzij Skiing for Pigs is er al een hoop geld opgehaald, maar dat is nog niet voldoende om de gehele documentaire te financieren en voor de verzorging van Sam en haar biggen.

Wij gaan met ons team en hopelijk ook jouw steun het aangrijpende verhaal van Sam vertellen; een 9-jaar oud getraumatiseerd moedervarken uit de vee-industrie, dat ons laat zien dat het echt anders moet. Samen laten we de wereld zien hoe bijzonder varkens zijn!
.

©Karen Soeters | House of Animals

Dierenartsen in Hongarije frauderen op grote schaal met rassen, geboortedata en rabiës inentingen van puppy’s die in Nederland worden verkocht. Een dierenarts manipuleerde in drie jaar tijd maar liefst 8413 keer de gegevens in de databank van de overheid, zo blijkt uit onderzoek van House of Animals. We overhandigden niet minder dan 30 dossiers aan de Hongaarse autoriteiten op basis van broodfokpuppy’s, die in Nederland door drie handelaren verkocht zijn. Het gaat om broodfokhandelaren in Diessen, Chaam en Lelystad. Actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde vandaag - zaterdag 6 maart - aandacht aan de schokkende uitkomsten van ons onderzoek.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

Slachtoffer broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

House of Animals heeft aangifte gedaan bij de Hongaarse politie tegen 6 dierenartsen wegens fraude, valsheid in geschrifte, medeplichtigheid aan dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie. We hebben ook een klacht ingediend bij de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, te vergelijken met de Nederlandse Tuchtraad. Naar aanleiding van de door House of Animals verstrekte informatie is 1 dierenarts - die tevens werkzaam is voor het Hongaarse equivalent van de NVWA - per direct op non-actief gesteld. De ethische commissie is een uitgebreid onderzoek gestart, waarbij ze zelfs drie jaar teruggaan in de tijd.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

Hongaarse broodfokhondjes | Foto: House of Animals

Nederlandse dierenartsen trekken al jaren in groten getale aan de alarmbel dat de puppy’s die zij op hun spreekuur zien veel jonger zijn dan de geboortedatum in het paspoort aangeeft. Ook blijken rabiësvaccinaties niet te kloppen en zijn de puppy’s vaak doodziek, ondanks de door Hongaarse dierenartsen afgegeven gezondheidsverklaringen.

Dierenartsen worden niet serieus genomen

Dierenartsen en dierenbeschermingsorganisaties in Nederland doen hiervan al jaren melding bij de NVWA, maar tot hun en onze grote frustratie wordt daar vrijwel nooit iets mee gedaan. De NVWA beroept zich op het gelijkheidsbeginsel en vertrouwt daarmee de dierenartsen in Hongarije die de paspoorten hebben geleverd. De NVWA heeft bevestigd alleen melding te maken bij de Hongaarse autoriteiten maar zelf geen onderzoek te doen, ondanks het feit dat de klachten van Nederlandse dierenartsen zich al jaren opstapelen.

Ik vind dit een meer dan zorgelijke ontwikkeling. Nederlandse dierenartsen worden door de NVWA niet serieus genomen en dat is diep triest. Met een niet functionerend toezichtsorgaan als de NVWA kan je blijven melden, maar dat heeft, zo blijkt, geen enkele zin. Dat er door de NVWA geen onderzoek is gedaan naar de dierenartsen die steeds weer in de paspoorten gemeld worden bij te jonge en vaak zieke puppy’s is onbegrijpelijk en bevestigt wederom het disfunctioneren van deze organisatie.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

Slachtoffer broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

In Hongarije werkt House of Animals samen met Veterenarians for Animal Protection, vertaald Dierenartsen voor Dierenbescherming. Voorzitter dr. Gabriella Markus benadrukt dat er sprake is van ‘smerige’ praktijken, maar ook dat het merendeel van de Hongaarse dierenartsen van goede wil is:

“We hebben een zeer goede samenwerking met de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, de NÉBIH, onze autoriteiten en ook de politie is heel coöperatief. We zijn verbaasd dat een soortgelijke samenwerking in Nederland niet lijkt te bestaan, want een eerlijke samenwerking tussen de niet-gouvernementele organisaties, dierenartsen en de autoriteiten is essentieel als je dergelijke smerige zaken wil stoppen. Op basis van de gegevens die we hebben gekregen van onze partners uit onder meer Nederland, Zweden, Duitsland en België weten we dat slechts een kleine groep dierenartsen betrokken is bij deze puppyfabriek en het is in ons gemeenschappelijk belang om aan te tonen dat de overgrote meerderheid van onze tak (de dierenartsen) eerlijk is en werkt voor de dieren.”

.
©Karen Soeters | House of Animals

AMSTERDAM, 18 FEBRUARI 2021 - Honderden Nederlanders bestelden in de afgelopen drie dagen een pup bij een rijdende puppywinkel. Het bedrijf - PuppyExpress - is sinds deze week actief met advertenties op Marktplaats en bezorgt puppy's van verschillende rassen met een ouderwetse SRV wagen aan huis.

Al sinds de coronacrisis zijn veel mensen op zoek naar een puppy om het thuiszitten aangenamer te maken. Op de snel stijgende vraag wordt slim ingespeeld door broodfokhandelaren die te jonge, zieke en vaak getraumatiseerde hondjes importeren uit onder meer Hongaarse puppyfabrieken.

 

Bewustwording

Binnen enkele dagen kreeg PuppyExpress ruim 15.000 unieke bezoekers die zochten naar een pup via Marktplaats. Het bedrijf markeert echter de lancering van de landelijke bewustwordingscampagne #MarktplaatsBedankt van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, gericht tegen illegale handel in puppy's. "Ondanks waarschuwingen kopen mensen puppy's bij broodfokhandelaren", zegt Karen Soeters, oprichter van House of Animals. "De verhalen die gedupeerden ons later vertellen zijn triest, zoals hondjes die doodziek zijn en zelfs overlijden. Met PuppyExpress laten we precies zien hoe broodfokhandelaren te werk gaan."

 

Marktplaats Bedankt!

Mensen die in de afgelopen dagen een pup bestelden bij PuppyExpress hoeven geen hondje aan hun voordeur te verwachten.Wel krijgen zij informatie toegestuurd over illegale puppyhandel en een wegwijzer om Nederlandse broodfokhandelaren te herkennen. Daarnaast start House of Animals vanaf vandaag een crowdfundactie voor het plaatsen van billboards langs de drukste snelwegen in Nederland. Soeters: "Met de tekst #MarktplaatsBedankt en een foto van puppy's uit de broodfokhandel willen we Marktplaats dwingen te stoppen met het faciliteren van deze hondenhandel op hun website."

#marktplaatsbedankt

Foto House of Animals: Voorbeeld billboard campagne #MarktplaatsBedankt 

Hondsdolheid

#MarktplaatsBedankt wordt gesteund door dierenartsenvereniging Caring Vets. "Deze actie is noodzakelijk om politiek, burgers en instanties wakker te schudden", aldus dierenarts Servé Smeets. "Door de coronacrisis is de vraag naar puppy's sterk toegenomen en malafide puppyverkopers wordt geen strobreed in de weg gelegd. Dierenartsen hebben hiervan al vaak melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Maar er wordt niets mee gedaan. Zelfs niet als er bewijs is dat honden niet ingeënt zijn tegen het voor mens en dier zo gevaarlijke virus hondsdolheid."

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over PuppyExpress naar www.puppyexpress.nl
Ga voor meer informatie over de bewustwordingscampagne #MarktplaatsBedankt naar: https://www.houseofanimals.nl/crowdfunding-marktplaats-bedankt/

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De NVWA lapt openlijk nationale en internationale regelgeving aan de laars. Dat blijkt uit onderzoek van House of Animals naar een puppyhandelaar in Lelystad. Op een industrieterrein in Lelystad worden puppy’s afkomstig uit Hongarije verhandeld die te jong zijn, vaak ziek en waarvan de paspoorten niet kloppen. De NVWA is hiervan op de hoogte gebracht maar er wordt er niet ingegrepen. Hiermee negeert de NVWA zowel Nederlandse als Europese regelgeving.

House of Animals maakte een afspraak bij de betreffende handelaar in Lelystad en filmde het bezoek undercover. De resultaten zijn ronduit schokkend. Puppy’s op betonnen vloeren die hoesten en diarree hebben - en dat bleek pas het begin te zijn van vele misstanden en wetsovertredingen.

Zo heeft House of Animals met 22 puppykopers contact gezocht en de paspoorten opgevraagd. Deze zijn aan enkele deskundigen voorgelegd en hun conclusie luidde: de paspoorten kloppen op vele punten niet, waardoor deze puppy’s illegaal in Nederland zijn.

Foto’s van de met de hand beschreven stickers in de paspoorten van de rabiësentingen zijn volgens de fabrikant van het rabiësvaccin niet door hen uitgegeven en dus ook vals. De NVWA is daarvan door de fabrikant op de hoogte gebracht maar grijpt nog steeds niet in. In een reactie laat de NVWA weten:

“Onderzoek dat naar de vaccinaties is uitgevoerd - en waarbij contact is geweest met de leverancier van de vaccins - heeft niet aangetoond dat er overtredingen zijn begaan.”

Bekijk de reportage van House of Animals hieronder:
.

.
Uit de reportage van House of Animals blijkt dat de NVWA onderscheid maakt tussen zogenaamde ‘hoog risico landen’ en ‘niet hoog risico landen’. Als een hond na een titerbepaling niet gevaccineerd blijkt te zijn en de hond komt niet uit een door de NVWA benoemd ‘hoog risico land’ dan wordt er geen actie ondernomen.

NVWA lapt regelgeving aan de laars

Dierenarts-microbioloog Paul Overgaauw, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, reageert op het onderzoek van House of Animals:

“Men kan zich afvragen wat het nut is van de aangescherpte regelgeving, die per 29 december 2014 van kracht is geworden, betreffende de import en export van pups, als hierop blijkbaar niet wordt gehandhaafd? Op deze wijze heeft het geen enkel nut om als dierenarts of nieuwe eigenaar nog meldingen te doen over geconstateerde afwijkingen met betrekking tot het vaccinatieboekje en rabiëstiters.”

De reactie van de NVWA hierop luidt echter:

“Binnen de Europese Unie is een titerbepaling niet verplicht om met een huisdier te mogen reizen. Een titertest kan dus niet gebruikt worden om op te treden tegen vermeende illegale transporten binnen de Europese Unie.”

Karen Soeters, oprichter van House of Animals, over de lakse stellingname van de NVWA:

“De NVWA stelt zich boven de Nederlandse en Europese wetten en dat is werkelijk ongehoord. Het heeft geen enkele zin na te denken over nieuwe maatregelen, zoals de minister doet, als er geen handhaving is op de huidige wetgeving. De NVWA werkt hiermee niet alleen ernstig dierenleed in de hand, maar het is ook een groot gevaar voor de volksgezondheid, want rabiës (hondsdolheid) is levensgevaarlijk voor mensen. Daarbij hebben we achterhaald dat de puppy’s van de handelaar uit Lelystad worden geleverd door een beruchte hondensmokkelaar uit Hongarije en de puppy’s kunnen heel goed uit een voor rabiës ‘hoog risico land’ komen, zoals bijvoorbeeld Roemenië, dat grenst aan Hongarije.”

Een bron van House of Animals in Hongarije heeft verklaard dat deze Hongaarse handelaar puppy’s vanuit buurlanden naar Hongarije smokkelt, ze voorziet van Hongaarse papieren en weer doorverkoopt naar onder andere Nederland.

In Hongarije hebben de onderzoeksresultaten van House of Animals inmiddels geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar de dierenarts die de puppy’s bestemd voor Lelystad van een paspoort heeft voorzien. Hem is sinds eind oktober 2020 een exportverbod opgelegd.

Aangifte en handhavingsverzoek

House of Animals heeft bij de politie in Nederland aangifte gedaan tegen de handelaar in Lelystad. Ook is een handhavingsverzoek met betrekking tot het bestemmingsplan bij de gemeente Lelystad neergelegd. De uitkomst is tot op heden positief: de handelaar moet de locatie in ieder geval verlaten. Lelystad handhaaft dus, echter kan de handelaar nog in verweer gaan en dan bepaalt de bestuursrechter de afloop.

Ook van honden met gecoupeerde staarten (hetgeen verboden is) die verkocht werden bij deze handelaar heeft House of Animals melding gemaakt bij de NVWA. Anderhalve maand later gaf de NVWA per mail aan dat er geen strafbaar feit werd gepleegd. Pas na dreigen met de Nationale ombudsman kwam men in actie en meldde de NVWA dat ze dit gaan onderzoeken.

De NVWA blijft in deze zaak op alle fronten in gebreke, trekt zich helemaal niets aan van Nederlandse en Europese regelgeving en laat daarmee een vreselijke handel voortbestaan, die al heel veel dieren- en mensenleed heeft veroorzaakt.

©House of Animals Karen Soeters

AMSTERDAM, 13 JANUARI 2021  -  De gemeente Hilvarenbeek heeft hondenhandel De Meiboom in Diessen per direct opdracht gegeven te sluiten vanwege de coronamaatregelen. House of Animals diende een handhavingsverzoek in bij de gemeente om af te dwingen dat deze beruchte handelaar, zeker in de coronatijd, de handel in puppy’s moet stoppen. House of Animals gaat de hondenhandelaar aanbieden de puppy’s die op dit moment aanwezig zijn op te vangen en er adoptanten voor te zoeken.

Burgemeester Evert Weys van de gemeente Hilvarenbeek, waar Diessen onder valt, licht de sluiting toe:

“Ik vind het van groot belang dat zowel inwoners als ondernemers in onze gemeente zich houden aan de coronamaatregelen, en dat het goed is dat als daar onduidelijkheid over is wij helderheid verschaffen.”

Terwijl het kabinet de lockdown heeft verlengd, bleef een van de grootste Nederlandse puppyhandelaren buiten schot. Niet-essentiële winkels zijn gesloten en ook hondentrimsalons hebben hun werk moeten staken, maar de verkoop van puppy’s floreert. Bij de beruchte puppyhandel in Diessen wordt de lockdown niet nageleefd.

House of Animals ontving meldingen van enorme drukte op de parkeerplaats bij de handelaar in het Brabantse Diessen. Ook uit het aantal advertenties dat online staat, blijkt dat de hondenhandel op volle toeren draait. Zo staan er op Marktplaats gemiddeld 25 advertenties onder 25 verschillende accountnamen die allemaal terug te leiden zijn naar hondenhandel de Meiboom. Door de puppy’s via verschillende accounts aan te bieden lijkt het alsof het om een aanbieder van 1 nestje hondjes gaat. In werkelijkheid worden er echter wekelijks tussen de 50 en 60 puppy’s vanuit Hongarije afgeleverd, afkomstig van broodfokkers.

Ook tegen een puppyhandelaar in Lelystad heeft House of Animals een handhavingsverzoek ingediend en daardoor moet ook deze handelaar nu tijdelijk zijn deuren sluiten. Uit appberichten blijkt echter dat de handelaar niet voornemens is zich aan de coronaregels te houden. Een puppy kan volgende week, zodra ze aankomen uit Hongarije, nog steeds worden aangeschaft.

Karen Soeters, oprichter van House of Animals, is vooralsnog tevreden met de tijdelijke sluitingen, maar ze wil meer bereiken:

“Ik ben ontzettend blij dat de gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen en deze handel in ieder geval tijdens de coronatijd sluiten. Wij hebben daarnaast in beide gemeentes ook een handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot het bestemmingsplan. Uit ons onderzoek is gebleken dat hondenhandel bedrijven in strijd is met het bestemmingsplan. Ik hoop dat ze spoedig voorgoed hun deuren moeten sluiten, want er schuilt ontzettend veel verborgen dierenleed achter deze meedogenloze puppyhandel.”


Uitgeput en verwaarloosde moederhond gered uit een Hongaarse puppyfabriek


Moederhond in een Hongaarse puppyfabriek


Moederhond met puppy's in een Hongaarse puppyfabriek


Hondjes van de Meiboom te koop op Marktplaats januari 2021


Puppy gekocht bij de Meiboom in Diessen

Noot voor de redactie:
De foto's uit Hongarije zijn ter illustratie van de leefomstandigheden van broodfokhondjes die in Nederland via o.a. Marktplaats worden verkocht. Er is geen bewijs dat de genoemde handelaren hun hondjes specifiek bij deze broodfokker kopen. Foto's zijn vrij te gebruiken o.v.v. House of Animals. Voor een interview met Karen Soeters of voor meer beeld en video materiaal kun je contact opnemen met Esther Kef, 06-39724161 e.kef@houseofanimals.nl.

AMSTERDAM, 8 JANUARI 2020  -  Terwijl het kabinet overweegt om de lockdown te verlengen en zelfs uit te breiden, blijft een van de grootste Nederlandse puppyhandelaren buiten schot. Niet-essentiële winkels zijn dicht en ook bijvoorbeeld hondentrimsalons hebben hun werk moeten staken, maar de verkoop van puppy’s floreert tijdens de coronacrisis.

Bij House of Animals melden ooggetuigen dat het op de parkeerplaats bij de handelaar in het Brabantse Diessen enorm druk is. Dat blijkt ook uit het aantal advertenties dat online staat. Zo staan er gemiddeld op Marktplaats 25 advertenties onder 25 verschillende accountnamen, zodat het lijkt alsof het om een aanbieder van 1 nestje hondjes gaat. Wekelijks worden er echter tussen de 50 en 60 puppy’s vanuit Hongarije afgeleverd.

House of Animals heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek, waar Diessen onder valt, om af te dwingen dat deze beruchte handelaar - zeker in de coronatijd - de handel in puppy’s moet stoppen. In de reactie op dit handhavingsverzoek heeft de gemeente Hilvarenbeek aangegeven advies te hebben ingewonnen bij de Veiligheidsregio Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en naar aanleiding van dit advies te hebben besloten om hondenhandel De Meiboom niet tijdelijk te sluiten.

De Veiligheidsregio heeft de gemeente zelfs geadviseerd om De Meiboom, onder voorwaarden, geopend te laten zijn in het kader van “dierenwelzijn”, waarbij de veiligheidsregio zich beroept op de regels die gelden voor dierenopvangcentra. Maar De Meiboom in Diessen is in het geheel niet te vergelijken met een dierenopvang. Het gaat om een commercieel bedrijf dat op geen enkele wijze aan (nood)opvang voor en hulpverlening aan dieren doet. Karen Soeters, oprichter van House of Animals, legt uit:

“De Meiboom B.V. is geen publieke ruimte, geen asiel of hulpverlening, maar puur een commercieel bedrijf. Ook heeft deze handelaar niet geprobeerd zijn ‘voorraad’ te verminderen, maar is gewoon doorgegaan met importeren en adverteren, waardoor mensen vanuit heel Nederland naar Diessen gaan en dat is dus nu precies niet de bedoeling. Het gaat hier alleen om zoveel mogelijk geld te verdienen en dierenwelzijn is van ondergeschikt belang - en de volksgezondheid dus overduidelijk ook. De Meiboom kan ervoor kiezen om gedurende de lockdown geen pups te importeren, maar dat doet deze handelaar niet.”

De tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 is duidelijk: ...van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 mogen geen andere publieke plaatsen voor publiek opengesteld worden dan... (Artikel 4a.1), met vervolgens een lijst aan uitzonderingen waar De Meiboom niet aan voldoet. Dit is ook bevestigd door de Rijksoverheid. Waarom de gemeente en de veiligheidsregio dan toch vinden dat voor De Meiboom een uitzondering moet worden gemaakt is een groot vraagteken.


Hondjes van de Meiboom te koop op Marktplaats eerste week januari 2021


Hondje gekocht bij de Meiboom in Diessen

Noot voor de redactie:
Foto's zijn vrij te gebruiken o.v.v. House of Animals. Voor een interview met Karen Soeters of voor meer beeldmateriaal kun je contact opnemen met Esther Kef, 06-39724161 e.kef@houseofanimals.nl.

AMSTERDAM, 30 NOVEMBER 2020  -  De Tweede Kamer lijkt op aandringen van CDA en PVV - ondanks het verbod op wilde dieren in het circus - toch in te stemmen met een motie om olifant Buba bij circus Freiwald te laten. De media heeft veelvuldig de familie Freiwald aan het woord gelaten maar heeft nagelaten ook de gespecialiseerde opvang Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES) in Frankrijk hun mening te vragen. 

Daarom heeft House of Animals de oprichters van EHEES gevraagd wat meer te vertellen over de opvang en daar is een korte reportage van gemaakt.

Minister Schouten geeft aan dat Elephant Haven een geschikte opvang is voor olifant Buba. Het is de eerste opvang die gespecialiseerd is in circusolifanten in Europa. Het is een kleine opvang van 29 hectare dat 20ha gaat uitbreiden.


EHEES is opgezet door Tony en Sophie diebeide meer dan 20 jaar met olifanten gewerkt hebben in dierentuinen, Tony zelfs ook in Thailand. EHEES wil 6 tot 8 olifanten ruimte en rust aanbieden tot het einde van hun leven en heeft daarvoor alle vergunningen. Alvorens je in Frankrijk een vergunning krijgt moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Frankrijk is heel streng en vraagt een gedetailleerd document over het project en olifanten. Daarna moet je een examen doen voor een jury in Parijs, waar Tony voor geslaagd is en geschikt is bevonden voor het houden van Afrikaanse en Aziatische olifanten”.

EHEES is niet afhankelijk van bezoekers en financieel gezond, de ervaring is er en de middelen er zijn. Er zijn goede overeenkomsten met lokale landbouwers die hooi en groenten schenken, en buren die ook meehelpen. EHEES heeft een grote serre en moestuin, er worden fruitbomen, bananenbomen en eetbare bomen geplant. Supermarkten hebben al aangeboden hun overschot groenten en fruit te schenken.


De op te vangen olifanten staat veel liefde te wachten, want de olifanten zijn prioriteit. We hebben meermaals de hand gereikt naar de heer Freiwald, spijtig genoeg zonder reactie.  We blijven die handreiking bieden en staan klaar om in samenwerking met de heer Freiwald Buba een mooi pensioen aan te bieden waar het dier na zoveel jaren optreden recht op heeft. We zijn echt geschrokken van de haat van mensen die ons nog nooit aangesproken hebben.Iedereen lijkt al een uitgesproken mening te hebben die alleen gebaseerd is op wat ze van de familie Freiwald horen. Waarom nemen deze mensen niet even de moeite om ook ons aan te spreken, dit kan ook gemakkelijk via de telefoon of skype”, aldus Sofie en Tony.

Hoe absurd is het dat je een wet invoert die wereldwijd door heel veel andere landen net zo is ingevoerd en na 5 jaar er vervolgens een uitzondering op zou gaan maken om emotionele redenen. Het houden en meeslepen van wilde dieren in een circus is dieronterend, ouderwets en totaal niet meer van deze tijd.

Buba kan nog vele jaren van haar pensioen genieten. Het is feitelijk onjuist dat een circusolifant van 44 jaar niet meer geresocialiseerd zou kunnen en het is feitelijk onjuist dat Buba niet meer zou kunnen wennen aan een nieuwe omgeving. Dit dier gaat helemaal niet sterven van verdriet. Politici zouden om een gedegen standpunt in te kunnen nemen, eerst alle feiten boven water moeten krijgen en niet alleen luisteren naar een eenzijdig emotioneel verhaal dat nergens op gebaseerd is. Zo is het verbod ook niet tot stand gekomen. Het zou wat zijn wanneer iedere wet met emoties als deze omzeild kon worden, dan waren we nergens meer met onze wetgeving en de handhaving daarvan.” Aldus Karen Soeters van House of Animals.


    
Olifant Buba
Credits: House of Animals

Olifant Buba
Credits: House of Animal
s  

Noot voor de redactie:
Beeld en film materiaal is vrij te gebruiken onder vermelding van de naam House of Animals. Voor meer informatie of voor een interview kun je contact opnemen met Esther Kef, 06-39724161 e.kef@houseofanimals.nl. 

Nederland blijft een paradijs voor Oost-Europese broodfokkers en hondenhandelaren. Per jaar exporteren zij zeker 80.000 onjuist geregistreerde puppy’s naar ons land, waaronder niet gedocumenteerde, te jonge en vaak doodzieke hondjes. De Nederlandse overheid en de NVWA grijpen ondanks wettelijke afspraken niet in. Dat blijkt uit onderzoek van House of Animals.

Op dinsdag 30 juni doet Karen Soeters aangifte tegen een van de grootste broodfokhandelaren in Nederland wegens het begaan van economische delicten. Daarbij is een formeel verzoek ingediend bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) tot een administratieve en fysieke controle bij de handelaar. Ook wordt onderzocht of een aangifte tegen de NVWA mogelijk is wegens medeplichtigheid aan het plegen van economische delicten door deze handelaar. Karen Soeters:

“Ze handhaven niet en dat is een economisch delict met grote gevolgen. De broodfok en handel van puppy’s vanuit Oost-Europa gaat gepaard met gruwelijk dierenleed. Nederlandse eigenaren worden geconfronteerd met een getraumatiseerde en vaak doodzieke pup.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Slachtoffer broodfokhandel met het dodelijke parvovirus | Foto: House of Animals

In het onderstaande korte filmpje zie je hondjes zoals die bij de broodfokker in kwestie aangeboden worden:

Duistere registratie

House of Animals Investigations deed van januari tot en met mei 2020 onderzoek naar de wettelijk verplichte registratie van uit Oost-Europa geïmporteerde honden. En daar gaat het mis volgens Karen Soeters:

“Puppy’s die overlijden tijdens het transport worden niet gemeld, honden die als Chow Chow staan geregistreerd in het land van herkomst worden in Nederland verkocht als mopshond, een hond die volgens de database in Hongarije en het paspoort een reu is maar een teef blijkt te zijn en honderden puppy’s die volgens de Hongaarse database zijn geëxporteerd naar Nederland staan hier niet geregistreerd.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Slachtoffers broodfok | Foto: House of Animals

In 2016 deed House of Animals een soortgelijk onderzoek en legde de resultaten neer bij de NVWA. In verschillende rapporten wordt nadien ‘het niet werkende systeem’ ook benoemd, maar tot op heden is hier geen enkele actie op ondernomen. Dat beaamde ook minister Schouten in 2017, in een brief aan de Tweede Kamer:

“De handhaving met het systeem van Identificatie en Registratie hond (I&R hond) van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat de cijfers die de centrale I&R-databank genereert nog onvoldoende betrouwbaar zijn.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Slachtoffer broodfok | Foto: House of Animals

Rabiës risico bij broodfokkers

Uit het onderzoek door House of Animals komt ook naar voren dat de puppy’s uit Oost-Europa veel te jong zijn als ze in Nederland arriveren en niet of onvoldoende zijn ingeënt tegen onder meer de ziektes rabiës en parvo. Karen Soeters:

“Ook Nederlandse dierenartsen constateren dat piepjonge honden vanaf zes weken op een dagenlang transport worden gezet vanuit Oost-Europa naar ons land en regelmatig ziek, ondervoed en vrijwel altijd getraumatiseerd aankomen.”

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Broodfok in Hongarije, een ernstig uitgebuit slachtoffer | Foto: House of Animals

NVWA medeplichtig

Volgens Soeters is de NVWA medeplichtig aan onnodig dierenleed door niet te handhaven. Ondanks de toezeggingen in de afgelopen jaren van diverse ministers en de NVWA om beter te handhaven, wordt de wettelijke regelgeving nog steeds op grote schaal overtreden.

Dat hondenhandel voor de NVWA geen prioriteit heeft blijkt ook uit een WOB-verzoek gedaan door House of Animals, over de meldingen gedaan door onder andere dierenartsen. Van de 614 meldingen die werden gedaan bij de NVWA is 74 procent genegeerd. In 94 procent van de gevallen werd geen inspecteur ingeschakeld.

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

Na mensensmokkel, drugs en kinderporno gaat er in hondenhandel het meeste geld om. In de EU wordt er jaarlijks 1.3 miljard euro verdiend aan hondenhandel.

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers
Broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren en Dion Graus van de PVV hebben al aangegeven Kamervragen te stellen naar aanleiding van het onderzoek van House of Animals. Ook de VVD sluit zich daarbij aan.

© 2017-2020 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram