Dierenartsen in Hongarije frauderen op grote schaal met rassen, geboortedata en rabiës inentingen van puppy’s die in Nederland worden verkocht. Een dierenarts manipuleerde in drie jaar tijd maar liefst 8413 keer de gegevens in de databank van de overheid, zo blijkt uit onderzoek van House of Animals. We overhandigden niet minder dan 30 dossiers aan de Hongaarse autoriteiten op basis van broodfokpuppy’s, die in Nederland door drie handelaren verkocht zijn. Het gaat om broodfokhandelaren in Diessen, Chaam en Lelystad. Actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde vandaag - zaterdag 6 maart - aandacht aan de schokkende uitkomsten van ons onderzoek.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

Slachtoffer broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

House of Animals heeft aangifte gedaan bij de Hongaarse politie tegen 6 dierenartsen wegens fraude, valsheid in geschrifte, medeplichtigheid aan dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie. We hebben ook een klacht ingediend bij de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, te vergelijken met de Nederlandse Tuchtraad. Naar aanleiding van de door House of Animals verstrekte informatie is 1 dierenarts - die tevens werkzaam is voor het Hongaarse equivalent van de NVWA - per direct op non-actief gesteld. De ethische commissie is een uitgebreid onderzoek gestart, waarbij ze zelfs drie jaar teruggaan in de tijd.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

Hongaarse broodfokhondjes | Foto: House of Animals

Nederlandse dierenartsen trekken al jaren in groten getale aan de alarmbel dat de puppy’s die zij op hun spreekuur zien veel jonger zijn dan de geboortedatum in het paspoort aangeeft. Ook blijken rabiësvaccinaties niet te kloppen en zijn de puppy’s vaak doodziek, ondanks de door Hongaarse dierenartsen afgegeven gezondheidsverklaringen.

Dierenartsen worden niet serieus genomen

Dierenartsen en dierenbeschermingsorganisaties in Nederland doen hiervan al jaren melding bij de NVWA, maar tot hun en onze grote frustratie wordt daar vrijwel nooit iets mee gedaan. De NVWA beroept zich op het gelijkheidsbeginsel en vertrouwt daarmee de dierenartsen in Hongarije die de paspoorten hebben geleverd. De NVWA heeft bevestigd alleen melding te maken bij de Hongaarse autoriteiten maar zelf geen onderzoek te doen, ondanks het feit dat de klachten van Nederlandse dierenartsen zich al jaren opstapelen.

Ik vind dit een meer dan zorgelijke ontwikkeling. Nederlandse dierenartsen worden door de NVWA niet serieus genomen en dat is diep triest. Met een niet functionerend toezichtsorgaan als de NVWA kan je blijven melden, maar dat heeft, zo blijkt, geen enkele zin. Dat er door de NVWA geen onderzoek is gedaan naar de dierenartsen die steeds weer in de paspoorten gemeld worden bij te jonge en vaak zieke puppy’s is onbegrijpelijk en bevestigt wederom het disfunctioneren van deze organisatie.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

Slachtoffer broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

In Hongarije werkt House of Animals samen met Veterenarians for Animal Protection, vertaald Dierenartsen voor Dierenbescherming. Voorzitter dr. Gabriella Markus benadrukt dat er sprake is van ‘smerige’ praktijken, maar ook dat het merendeel van de Hongaarse dierenartsen van goede wil is:

“We hebben een zeer goede samenwerking met de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, de NÉBIH, onze autoriteiten en ook de politie is heel coöperatief. We zijn verbaasd dat een soortgelijke samenwerking in Nederland niet lijkt te bestaan, want een eerlijke samenwerking tussen de niet-gouvernementele organisaties, dierenartsen en de autoriteiten is essentieel als je dergelijke smerige zaken wil stoppen. Op basis van de gegevens die we hebben gekregen van onze partners uit onder meer Nederland, Zweden, Duitsland en België weten we dat slechts een kleine groep dierenartsen betrokken is bij deze puppyfabriek en het is in ons gemeenschappelijk belang om aan te tonen dat de overgrote meerderheid van onze tak (de dierenartsen) eerlijk is en werkt voor de dieren.”

.
©Karen Soeters | House of Animals

Soms gaat iets je inbeeldingsvermogen te boven. Dat had ik toen ik las over de rechtszaak tegen Bastiaan B., bedrijfsleider op een varkenshouderij in Markelo, waarin te horen is hoe de verdachte tekeer gaat tegen een varken dat moet bevallen: “Verrotte rotzeug, vieze rat, smeerlap. Ik trap oe de kop in elkaar kankerbeest, ga maar dood.”

kankerbeest ga maar dood

"Ik trap oe de kop in elkaar kankerbeest, ga maar dood." | Foto: House of Animals

Terwijl hij het bovenstaande zegt trapt Bastiaan de zeug keihard tegen haar kop en lijf. En alsof dat nog niet genoeg leed is houdt hij een doodgeboren big voor het varken en dat doet hij net zolang tot ze erin bijt. Ondertussen krijst het bevallende varken van de pijn en volgens de aanwezigen in de rechtszaal gaat het gegil door merg en been.

Natuurlijk heeft Bastiaan een ‘goed’ excuus: hij heeft zijn vriendin om hulp gevraagd omdat de bevallig moeizaam ging en zij wilde niet komen. Toen bleek ook nog dat de zeug een paar van de net geboren biggen had doodgebeten en dat kost natuurlijk geld. En dus kom je in actie...

Zo’n zeug ligt in deze moderne tijd nog steeds tussen stangen dus dat ramt er lekker makkelijk op los, want ze kan toch nergens heen. En om je partner te laten zien wat de gevolgen zijn van haar onwelwillendheid film je je actie ook nog even. Dat stuur je vervolgens door via What’sApp ,want eigenlijk is het haar schuld dat jij een hulpbehoevend dier tot gillen toe in elkaar ramt.

kankerbeest ga maar dood

Het gegil gaat door merg en been | Foto: House of Animals

‘Dappere’ Bastiaan was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. De officier van justitie eiste 60 uur taakstraf, maar daar was de advocaat van Bastiaan het absoluut niet mee eens. Volgens haar was er sprake van een ‘redelijk doel’. Daarbij was het filmpje door Bastiaan niet gemaakt om op internet te zetten.

Alsof het gedrag van Bastiaan nog niet erg genoeg is doet deze advocaat er nog een schepje bovenop. Deze dame zou per direct uit haar ambt gezet moeten worden. Dit heeft namelijk niets te maken met de eerlijke verdediging van je verdachte, maar alles met het goedpraten van een zware mishandeling. Dit is een ernstig strafbaarheid feit, dus wat maakt het nog uit waar het gepubliceerd wordt? Overigens gaat het Bastiaan daar ook helemaal niet om; hij wil zijn vriendin bedreigen. Dit laatste is dus ook nog eens een zaak van huiselijk geweld.

Uiteindelijk werd door de politierechter 40 uur werkstraf opgelegd. Want tja, Bastiaan werkt nog steeds in de varkenshouderij en daarom is het wel belangrijk dat er een stok achter de deur is.

kankerbeest ga maar dood

Bastiaan B. moet per direct een levenslang houdverbod opgelegd krijgen | Foto: House of Animals

Inmiddels ben ik, terwijl ik dit schrijf, letterlijk misselijk. Hoe is het mogelijk dat een man die dit op zijn geweten heeft er zo makkelijk afkomt en daarnaast gewoon weer tussen de dieren mag werken? Bastiaan B. moet per direct een levenslang houdverbod opgelegd krijgen, zou nooit meer in de buurt van dieren mogen komen en zou verplicht in therapie moeten. Maar nee, de komende tijd kunt je Bastiaan 40 uur schoffelend in de plantsoenen tegenkomen en daarna kan hij gewoon weer aan het werk tussen de dieren, want de mishandeling had een ‘redelijk doel’... Hoe is dit mogelijk???

Stel je voor dat een verzorger op een gesloten afdeling met dementerende bejaarden uit frustratie een bewoner zwaar mishandelt. Daarna krijgt deze persoon op voorspraak van zijn advocaat niet alleen een hele lage straf - want het had een ‘redelijk doel’ toen hij mevrouw Jansen in elkaar sloeg - maar hij mag daarna ook gewoon de gesloten afdeling weer op. De wereld was te klein geweest.

De opgelegde straffen bij dierenmishandeling en - verwaarlozing zijn in Nederland schandalig laag. Dit kan zo niet nog 4 jaar doorgaan. Denk alsjeblieft aan de dieren als je op 15, 16 of 17 maart je stem uitbrengt.

Overigens is de mishandelde zeug niet lang na het ‘incident’ geslacht…

©Karen Soeters | House of Animals

In Nederland moet echt alles wijken voor geld. Zelfs een beschermde diersoort als de das blijkt niet beschermd, zo bleek afgelopen week in Roermond, Limburg. Een dassenburcht moest het veld ruimen want er gaat een woonwijk gebouwd worden en liefst zo snel mogelijk. Een besluit dat desastreus eindigde voor de dassenfamilie. En de provincie liegt er lekker op los.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Limburg verscheurde een dassenfamilie | Foto: Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Dassenburchten zijn beschermd en alleen als er sprake is van een groot maatschappelijk belang verleent het ministerie van EZ een ontheffing. Dat is er bij bebouwing natuurlijk helemaal niet, maar de provincie heeft het slim gespeeld: er zou voedselgebrek voor de dieren zijn en dat zou weer zorgen voor gevaarlijke situaties.

Klinkklare onzin natuurlijk! Er moet gebouwd worden en er zijn deadlines dus de dassenburcht moest zo snel mogelijk ontruimt worden. De vergunning werd overigens pas in januari van dit jaar aangevraagd. En alles moet snel, dus vergunning verleend en hop verhuizen die dieren. Op zijn zachts gezegd best wonderlijk, want zo’n verhuizing van een dassenburcht is niet niks. Dat moet zorgvuldig worden voorbereid zoals door experts van Stichting Das&Boom. Een mooi voorbeeld is een burcht bij Udenhout in 2016. De verhuizing duurde, inclusief alle voorbereidingen, een jaar.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Verse dassensporen bij de burcht | Foto: Wim Tegels

Maar goed, in Limburg moet het dus vooral snel. En dus hebben de ‘experts’ in Roermond hekken om de dassenburcht gezet. In dit jaargetij kun je trouwens rustig spreken van een kraamburcht, want de dieren krijgen in deze periode hun jongen. Volgens de ‘experts’ was er absoluut geen sprake van jongen, terwijl door medewerkers van de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. nestmateriaal is aangetroffen.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Hekken om de dassenburcht | Foto: Joost Geraets

In deze tijd is het ook logisch dat de dassen jongen hebben en daarom zijn de dieren in deze periode extra beschermd. Maar goed, als je hogere doel is de opdracht van de provincie uitvoeren ‘die dassen moeten weg’ en het publiek misleiden ‘nee hoor niets aan de hand mensen’, dan kan je dat inderdaad geen biet schelen. En dus hebben de dassen in de burcht twee weken lang geen voedsel kunnen vinden behalve in de vangkooien. Als het mannetje gevangen is en het vrouwtje heeft het mannetje in de vangkooi zien zitten kan zij zich daarop maanden terugtrekken. Ze hongeren zichzelf dus gewoon uit. En dat is in zo’n kwetsbare periode niets minder dan pure dierenmishandeling.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

De burcht wordt uitgegraven | Foto: Joost Geraets

Vader en moeder werden uiteindelijk gevangen en ja, ik zeg vader en moeder, want er bleken ook nog 2 jonge dasjes in de burcht te zitten. Daar kwamen de zelfbenoemde experts pas achter toen ze vader en moeder al gevangen hadden en de burcht werd uitgegraven. De scheiding van de jonge dassen en hun moeder heeft maar liefst 10 uur geduurd! De stress die dat veroorzaakte had als gevolg dat de moederdas niets meer van haar kroost wil weten.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

De leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie | Foto: Zoogdierwerkgroep IVN Roermond e.o.

En nu komt het volgende ongelofelijk domme idee. De provincie wil de dassenfamilie vrijlaten in gebied dat al bewoond is door andere dassen. Met andere woorden: je zet deze dieren dus in vijandig gebied, namelijk het territorium van andere dassen. Van de waarschuwingen van experts trekt de provincie zich wederom niets aan. Al in september vorig jaar waarschuwde de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. dat de burcht op het beoogde bouwterrein bewoond was, getuige onderstaande video.

En daarmee is het laatste sprankje hoop op nog een heel klein beetje gerechtigheid voor deze dieren vervlogen. En alsof dat nog niet genoeg is verstoren we ook nog eens de leefomgeving van een andere dassenfamilie, door ongenode gasten in hun territorium te dumpen.
.

.
Ik vroeg het mij al eerder af, maar wat voor een zelfbenoemde dassenexperts heeft de provincie eigenlijk geraadpleegd?? Dat blijk 'bureau' Bionet Natuuronderzoek, een ‘ecologisch bureau’. En even voor de goede orde: ik als communicatiewetenschapper kan ook een ecologisch bureau oprichten en de plaatselijke groenteboer als dassenexpert aanwijzen. De ‘dassenexpert’ blijkt een maatschappelijk werker met als hobby vleermuizen. En hij heeft onderzoek gedaan naar de dashond, maar dat is in de volksmond een teckel, dus om dit nu een ervaren dassenexpert te noemen: dat lijkt mij niet.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

Wat voor een zelfbenoemde dassenexperts heeft de provincie eigenlijk geraadpleegd?? | Foto: Joost Geraets

En waarom is Das&Boom er nog steeds niet bij betrokken kan je je afvragen. Nou, dat is voor mij dus echt een groot raadsel. Das&Boom is de organisatie die de absolute experts is in Nederland op het gebied van dassen en veel ervaring heeft met het verhuizen van dassen en daarbij ook dassen opvangt. Ik was er vorig jaar en vond het fantastisch om te zien hoeveel ervaring hier zit. Maar de dassen die nu gevangen zijn, inclusief hun jongen, zijn naar een - overigens fijne - opvang in het Belgische Opglabbeek gebracht (zie onderstaande video). Nederlandse dassen gaan dus naar een Belgische opvang, terwijl uitstekende Nederlandse opvang beschikbaar is. Het lijkt wel alsof Das&Boom echt op alle mogelijke manieren gemeden wordt en dat is niet bevorderlijk voor het welzijn van deze prachtige en beschermde dieren.
.

.
Maar goed, ik geloof niet dat de provincie Limburg de bescherming van dassen erg serieus neemt. Bij een steekproef door Das&Boom in 2017 bij een kleine 70 dassenburchten bleek bij 50 procent sprake van doelbewuste beschadiging, verstoring, vernieling en herhaalde pogingen gericht op al dan niet geslaagde doding of bemachtiging van dassen. En ik weet dat er zelfs met honden op dassen wordt gejaagd.

Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren wil inmiddels via een artikel 12-procedure het OM dwingen om de provincie te vervolgen voor schending van de Wet natuurbescherming. Heel goed! En ook de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. die de situatie ontdekte blijft strijden om de onzin die door de provincie en de betrokken partijen wordt verkondigd te ontkrachten.

Helaas is het op dit moment zo dat de provincie nog steeds voornemens is de dassen uit te zetten. Wat mij betreft mogen dierenbeschermers de toegang tot de opvang in Opglabbeek blokkeren. Dit is zo’n ongelofelijk onrecht voor deze dieren. En ook voor de mensen die alles in het werk stellen om de dassen te beschermen.
.

.
©Karen Soeters
| House of Animals

Honderden Nederlanders bestelden de afgelopen dagen een pup bij een rijdende puppywinkel. Het bedrijf - PuppyExpress - is sinds deze week actief met advertenties op Marktplaats en bezorgt puppy's van verschillende rassen met een ouderwetse SRV wagen aan huis.

rijdense puppywinkel PuppyExpress #MarktplaatsBedankt

Nederlanders bestelden massaal puppy's via rijdende puppywinkel  #MarktplaatsBedankt | Foto: screenshot puppyexpress.nl

Laat dit nu een gewaagd experiment zijn van House of Animals... Bekijk mijn vlog en ik vertel je over de achterliggende gedachten achter de bewustwordingscampagne #MarktplaatsBedankt:
.

.©House of Animals | Karen Soeters

Veel mensen hebben de afgelopen week genoten van het prachtige winterse weer. Maar voor dieren uit de vee-industrie op weg naar het slachthuis was het een ijzige hel.

De ijzige hel voor dieren op weg naar het slachthuis

De ijzige hel op weg naar het slachthuis | Foto: House of Animals

Er is geen protocol dat de dieren op transport beschermt tegen extreme kou. Transporteurs blijken onderling wel een ‘herenakkoord’ te hebben, zo heb ik begrepen: landbouwdieren bij een temperatuur onder min 10 graden Celsius liever niet vervoeren. Maar de macht van de slachthuizen is groot. Zij gaven vorige week maandag aan dat ze het vervoer niet willen staken, want de slacht moet doorgaan. Tuurlijk, het geld moet binnen blijven stromen.

Veel chauffeurs zijn woedend hierover omdat niet alleen de kou extra lijden is voor de dieren. Met deze temperaturen duurt het inladen van de dieren ook nog eens extra lang omdat ze de kou niet in willen. En dat levert vervolgens ook weer meer stress op.

De ijzige hel voor dieren op weg naar het slachthuis

Wachten voor de slacht | Foto: House of Animals

Daarbij waren de wegen naar de boerderij of stallen vaak onbegaanbaar, want het was spiegelglad door bevroren sneeuw(resten). Er gold voor zondag 7 februari code rood en maandag werd dat code oranje. Ik moest die dag naar een crematie en ik kan je vertellen dat het zeker op de binnenwegen glad was en de sneeuw op veel plaatsen met bakken uit de lucht viel. Je zou denken dat een instantie als de NVWA dan ingrijpt, maar inmiddels weten we allemaal dat het daar ook om macht draait en de macht ligt hier dus overduidelijk bij de slachthuizen.

De ijzige hel voor dieren op weg naar het slachthuis

Foto: House of Animals

Wij hoorden van chauffeurs dat ze in de ijzige koud, het was inmiddels min 15 graden met een nog veel lagere gevoelstemperatuur, buiten op de laadklep moeten om de varkens te chippen. In de transportwagen is alles van metaal en bij de transporten die wij hebben bekeken lag nergens strooisel om de dieren warm te houden. Ook niet bij kalfjes.

De ijzige hel voor dieren op weg naar het slachthuis

Nergens lag strooisel | Foto: House of Animals

Die bewuste maandag ging het goed mis in Wanroij in Brabant. Om half elf ‘s avonds hoorde akkerbouwer Jan Willems het gekrijs van varkens in doodsstrijd. Er was een veewagen gekanteld en in een beek gegleden naast de weg. De varkens zijn op elkaar komen te liggen waardoor de onderste dieren letterlijk langzaam dood geplet zijn. Zo vonden 80 dieren op deze manier de dood. De 130 varkens die het overleefd hebben zijn door een andere vrachtwagen afgevoerd. Dus avonds om 22.30 uur worden 210 varkens in een veewagen geladen in de bittere kou en dat vinden we allemaal normaal in Nederland.

De ijzige hel voor dieren op weg naar het slachthuis

Foto: House of Animals

De NVWA liet ook van zich horen met wederom een volstrekt nietszeggend bericht dat de inspecteurs extra aandacht zullen besteden aan het welzijn van dieren in verband met de lage temperaturen:

“Zo letten ze erop dat dierenwelzijn niet wordt geschaad tijdens transport.”

Hoe ze dat hebben gedaan of denken te hebben gedaan is voor mij en velen anderen een raadsel. Overigens hebben we vanuit verschillende bronnen begrepen dat de NVWA helemaal niet aanwezig was.
.

.
Precies een week later, afgelopen maandag, wordt weer code rood afgegeven, met gevolgen voor de slachthuizen:

“De slechte weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen toezichthouders op pad stuurde. Dit betekende dat slachterijen maandagochtend niet konden slachten omdat er geen keurmeesters aanwezig waren.”

Er werden desondanks kuikens gevangen en op transport gezet, die na een tocht van 60 kilometer richting slachthuis weer terug moesten, omdat de boer niet op de hoogte was dat er helemaal niet geslacht zou worden.

De ijzige hel voor dieren op weg naar het slachthuis

De hel op aarde heet vee-industrie | Foto: House of Animals

Hel op aarde

Als ik dit zo onder elkaar zet kan je, of het nu koud is of niet, alleen maar concluderen dat de vee-industrie drastisch moet inkrimpen en de behandeling van deze dieren dient radicaal te veranderen. Het is nu een soort lopende band in een fabriek en als er ergens iets in het proces misgaat vallen alle koekjes van de band. Om zoveel mogelijk winst te maken moet die band blijven lopen en daar moet alles en iedereen voor wijken. Of het nu extreem warm of koud is, of er corona uitbreekt of een andere zoönose; het slachten van miljoenen dieren moet koste wat kost doorgaan, met alle gevolgen van dien voor levende wezens die enkel worden beschouwd als voedsel en bron van inkomsten. Dat wij dit onze medeschepselen op aarde aandoen is meer dan een grove schande en zou reden moeten zijn om ons diep te schamen.

©Karen Soeters | House of Animals

Nee, het gaat in de kop niet over House of Animals, maar geloof het of niet, dit rapport dat gisteren in de Tweede Kamer werd besproken gaat over de NVWA. De organisatie die zichzelf ‘Be Top’ noemt (je verzint het niet) en dat zou staan voor betrouwbaar, transparant, onafhankelijk en professioneel.

De NVWA is een verrotte organisatie

De NVWA, de instantie die het dierenwelzijn moet waarborgen, is tot de bodem verrot | Foto: publiek domein

De instantie die het dierenwelzijn moet waarborgen is tot de bodem verrot. Daar zijn alle politieke partijen het inmiddels over eens. Dat is eigenlijk de simpele conclusie die je kunt trekken als je naar het debat over de NVWA hebt gekeken. En dat de NVWA absoluut niet functioneert is helaas geen nieuws. Hoeveel onderzoeken moeten er nog gedaan worden en hoeveel moet er nog geschreven worden? Hoeveel managers uit die kostbare banencarrousel moeten nog de revue passeren? En hoeveel interim-managers worden nog versleten die, als je goed naar hun weinig glorieuze achtergrond kijkt, sowieso nooit voor een dergelijke functie gevraagd hadden mogen worden? De NVWA lijkt het afvoerputje te zijn voor mislukte managers.

Het tussenrapport dat er nu ligt wordt vergeleken met een ‘ordinaire roddelrubriek en een omgekeerde ideeënbus’. En dan hebben we het hier dus over de organisatie die over het welzijn van miljoenen dieren in Nederland moet waken.

Een organisatie die niet functioneert

En is dit nu nieuws? Nee absoluut niet. Al velen jaren is duidelijk dat de NVWA niet functioneert. Een zeer onveilige werksituatie voor medewerkers, een ware razzia tegen klokkenluiders en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb er dan ook in het verleden veel over geschreven en dat blijf ik doen. Als reminder zal ik mijn oude en helaas nog steeds actuele blogs de komende tijd herhalen. Want hoe zit het nu met het toezicht in slachthuis Westfort, hoe zit het met die afschuwelijke MDU (mobiele dodingsunit), hoe zit het met het intimideren van dierenartsen op slachthuizen door het management, hoe zit het met het toelaten van al die ongevaccineerde broodfokhonden en hoe zit het met al die zieke en wrakke dieren die werden aangevoerd in de Noordelijke slachthuizen en waar geen enkele melding van werd gemaakt? Hoe zit het met de integriteit coördinator die jaagt op klokkenluiders in plaats van op misstanden, corruptie en verwevenheid met de industrie? Ik kan er inmiddels een boek over schrijven.

De NVWA is een verrotte organisatie

Onafhankelijk toezicht houden op dierenwelzijn kan onmogelijk onder het ministerie van LNV | Foto: House of Animals

Het onafhankelijk toezicht houden op het welzijn van dieren kan onmogelijk onder het ministerie van LNV. De verwevenheid met de sector is veel te groot. Dierenartsen en inspecteurs die wel hun werk naar behoren doen daar wordt in het tussenrapport met bewoordingen als ‘rotte appels’ door een ex-marechaussee interim-manager die in Amsterdam met stille trom uit zijn vorige functie moest vertrekken karaktermoord op gepleegd, zonder enige context of onderbouwing. Op de universiteit zouden eerstejaars studenten voor een dergelijk onderzoek absoluut een dikke onvoldoende hebben gekregen. Bij iedere HBO instelling overigens ook. Deze interim-manager kan maar een ding goed doen en dat is per direct opstappen en zijn gage aan een dierendoel geven.

Het management lijkt zo de problemen te willen oplossen. Als iedereen maar zwijgt en wegkijkt dan is er geen probleem, lees: ernstig dierenleed meer. Je zal er als gemotiveerde medewerker die het hart voor de dieren op de juiste plaats heeft maar werken. En het idee dat deze mensen, de zogenaamde klokkenluiders, naar de politiek en pers rennen; ik kan je vertellen uit eigen ervaring dat is niet juist. Deze mensen zijn loyaal tot op het bot naar een organisatie die hun vertrouwen ernstig schaadt, nadat ze zo vaak geprobeerd hebben misstanden onder de aandacht van de managers te brengen. En deze managers zijn vooral en alleen bezig om alles onder het tapijt te vegen. En huren hiervoor zelfs interim-managers in om iedereen in het gareel van de industrie te krijgen. Wie denkt er dan nog aan de dieren? Dat zijn dus die ongelofelijk dappere mensen die deze stap durven te zetten, met gevaar voor eigen leven durf ik inmiddels wel te zeggen. Eeuwige dankbaarheid dat jullie je eigenbelang opzij zetten en kiezen voor de dieren.

Wie durft de bezem nu echt eens door de NVWA te halen? Ik zie dat ze een nieuwe Inspecteur Generaal zoeken. Bij deze solliciteer ik naar deze functie.

©House of Animals Karen Soeters

De NVWA lapt openlijk nationale en internationale regelgeving aan de laars. Dat blijkt uit onderzoek van House of Animals naar een puppyhandelaar in Lelystad. Op een industrieterrein in Lelystad worden puppy’s afkomstig uit Hongarije verhandeld die te jong zijn, vaak ziek en waarvan de paspoorten niet kloppen. De NVWA is hiervan op de hoogte gebracht maar er wordt er niet ingegrepen. Hiermee negeert de NVWA zowel Nederlandse als Europese regelgeving.

House of Animals maakte een afspraak bij de betreffende handelaar in Lelystad en filmde het bezoek undercover. De resultaten zijn ronduit schokkend. Puppy’s op betonnen vloeren die hoesten en diarree hebben - en dat bleek pas het begin te zijn van vele misstanden en wetsovertredingen.

Zo heeft House of Animals met 22 puppykopers contact gezocht en de paspoorten opgevraagd. Deze zijn aan enkele deskundigen voorgelegd en hun conclusie luidde: de paspoorten kloppen op vele punten niet, waardoor deze puppy’s illegaal in Nederland zijn.

Foto’s van de met de hand beschreven stickers in de paspoorten van de rabiësentingen zijn volgens de fabrikant van het rabiësvaccin niet door hen uitgegeven en dus ook vals. De NVWA is daarvan door de fabrikant op de hoogte gebracht maar grijpt nog steeds niet in. In een reactie laat de NVWA weten:

“Onderzoek dat naar de vaccinaties is uitgevoerd - en waarbij contact is geweest met de leverancier van de vaccins - heeft niet aangetoond dat er overtredingen zijn begaan.”

Bekijk de reportage van House of Animals hieronder:
.

.
Uit de reportage van House of Animals blijkt dat de NVWA onderscheid maakt tussen zogenaamde ‘hoog risico landen’ en ‘niet hoog risico landen’. Als een hond na een titerbepaling niet gevaccineerd blijkt te zijn en de hond komt niet uit een door de NVWA benoemd ‘hoog risico land’ dan wordt er geen actie ondernomen.

NVWA lapt regelgeving aan de laars

Dierenarts-microbioloog Paul Overgaauw, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, reageert op het onderzoek van House of Animals:

“Men kan zich afvragen wat het nut is van de aangescherpte regelgeving, die per 29 december 2014 van kracht is geworden, betreffende de import en export van pups, als hierop blijkbaar niet wordt gehandhaafd? Op deze wijze heeft het geen enkel nut om als dierenarts of nieuwe eigenaar nog meldingen te doen over geconstateerde afwijkingen met betrekking tot het vaccinatieboekje en rabiëstiters.”

De reactie van de NVWA hierop luidt echter:

“Binnen de Europese Unie is een titerbepaling niet verplicht om met een huisdier te mogen reizen. Een titertest kan dus niet gebruikt worden om op te treden tegen vermeende illegale transporten binnen de Europese Unie.”

Karen Soeters, oprichter van House of Animals, over de lakse stellingname van de NVWA:

“De NVWA stelt zich boven de Nederlandse en Europese wetten en dat is werkelijk ongehoord. Het heeft geen enkele zin na te denken over nieuwe maatregelen, zoals de minister doet, als er geen handhaving is op de huidige wetgeving. De NVWA werkt hiermee niet alleen ernstig dierenleed in de hand, maar het is ook een groot gevaar voor de volksgezondheid, want rabiës (hondsdolheid) is levensgevaarlijk voor mensen. Daarbij hebben we achterhaald dat de puppy’s van de handelaar uit Lelystad worden geleverd door een beruchte hondensmokkelaar uit Hongarije en de puppy’s kunnen heel goed uit een voor rabiës ‘hoog risico land’ komen, zoals bijvoorbeeld Roemenië, dat grenst aan Hongarije.”

Een bron van House of Animals in Hongarije heeft verklaard dat deze Hongaarse handelaar puppy’s vanuit buurlanden naar Hongarije smokkelt, ze voorziet van Hongaarse papieren en weer doorverkoopt naar onder andere Nederland.

In Hongarije hebben de onderzoeksresultaten van House of Animals inmiddels geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar de dierenarts die de puppy’s bestemd voor Lelystad van een paspoort heeft voorzien. Hem is sinds eind oktober 2020 een exportverbod opgelegd.

Aangifte en handhavingsverzoek

House of Animals heeft bij de politie in Nederland aangifte gedaan tegen de handelaar in Lelystad. Ook is een handhavingsverzoek met betrekking tot het bestemmingsplan bij de gemeente Lelystad neergelegd. De uitkomst is tot op heden positief: de handelaar moet de locatie in ieder geval verlaten. Lelystad handhaaft dus, echter kan de handelaar nog in verweer gaan en dan bepaalt de bestuursrechter de afloop.

Ook van honden met gecoupeerde staarten (hetgeen verboden is) die verkocht werden bij deze handelaar heeft House of Animals melding gemaakt bij de NVWA. Anderhalve maand later gaf de NVWA per mail aan dat er geen strafbaar feit werd gepleegd. Pas na dreigen met de Nationale ombudsman kwam men in actie en meldde de NVWA dat ze dit gaan onderzoeken.

De NVWA blijft in deze zaak op alle fronten in gebreke, trekt zich helemaal niets aan van Nederlandse en Europese regelgeving en laat daarmee een vreselijke handel voortbestaan, die al heel veel dieren- en mensenleed heeft veroorzaakt.

©House of Animals Karen Soeters

Terwijl multinational Ahold Delhaize in Nederland en België goede sier maakt door geen kooi-eieren meer te verkopen van hennen die hun leven slijten in legbatterijen, zet het haar Aziatische klanten nog steeds eieren van kippen voor die hun korte bestaan doorbrengen in vreselijke draadgazen kooitjes.

Ahold Delhaize verkoopt kooi-eieren in Indonesië

De internationale organisatie Equitas Global deed onderzoek naar de leveranciers van Ahold Delhaize’s Super Indo supermarktketen in Indonesië en verzocht Animal Rights om de verontrustende beelden en bevindingen met de Nederlandse en Belgische consumenten van Albert Heijn en Delhaize te delen. In totaal telt Indonesië zo’n 170 Super Indo supermarkten.

Mishandeld voor Ahold Delhaize

Meest schokkend zijn de kleine draadgaas kooien van de legbatterijen gefilmd bij een van de eierleveranciers van Ahold Delhaize in Indonesië. De kooien zijn zo krap dat de hennen zich niet of nauwelijks kunnen omdraaien of hun vleugels uitslaan. Deze dieren worden voor Ahold Delhaize mishandeld. Deze huisvestingsvorm is niet voor niets in een groot deel van de wereld verboden.

Bekijk de schokkende beelden van Equitas Global hieronder:
.

.
Op de beelden zijn de smerige leefomstandigheden te zien en daarbij zijn de risico’s voor de voedselveiligheid en volksgezondheid gemakkelijk voor te stellen: de hoog opgestapelde uitwerpselen, aangekoekt op kooien en apparatuur en wilde vogels die het bedrijf vrij in en uit lopen, waardoor vogelgriep en andere ziektes zich zouden kunnen verspreiden.

Ahold Delhaize verkoopt kooi-eieren in Indonesië

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en een twaalftal internationale onderzoeksteams hebben vastgesteld dat legbatterijsystemen, zoals de systemen die Ahold in Indonesië bevoorraden, tot 33 keer meer risico op salmonellabesmetting lopen.

Kooivrij

Vrijwel alle andere, Europese detailhandelaars die in Azië actief zijn, hebben een tijdlijn vastgesteld voor de verkoop van enkel kooivrije eieren in de regio, waaronder Tesco, Metro, CarreFour, Auchan, Aldi en Marks & Spencer. Meer dan vijftig toonaangevende levensmiddelenbedrijven hebben zich ertoe verbonden om in Indonesië alleen kooivrije eieren te gebruiken, waaronder Starbucks, Subway, Burger King en Nestlé.

Ahold Delhaize verkoopt kooi-eieren in Indonesië

Bij Albert Heijn en Delhaize België zijn alleen nog kooivrije eieren te koop. Maar Ahold heeft verder alleen een tijdlijn opgesteld voor een kooivrij ei-assortiment in de Verenigde Staten (Stop & Shop, Giant/Martin’s, Giant Food en Peapod tegen 2022 en Food Lion and Hannaford in 2025) en Europa (Mega Image, Albert, Alfa Beta en Delhaize Serbia in 2025). Bonnie Tang van Equitas Global:

"Ahold lijkt te denken dat hun Aziatische klanten niet dezelfde behandeling verdienen als Europese en Amerikaanse klanten of minder zouden geven om dierenwelzijn. Dit is een vorm van discriminatie."

Erwin Vermeulen van Animal Rights vult aan:

"Het bedrijf is achteropgeraakt bij andere toonaangevende retailers op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. We dringen er bij Ahold Delhaize op aan om Aziatische klanten gelijkwaardig te behandelen en de verkoop van wrede kooi-eieren in de winkels in Indonesië per direct te beëindigen. Hoewel kooivrij niet betekent dat de eieren ook wreedheid-vrij zijn, is dit een noodzakelijke eerste stap."

Ahold Delhaize verkoopt kooi-eieren in Indonesië

Bron:

Het Franse modemerk Hermès is van plan de grootste krokodillenboerderij tot nu toe te bouwen in Australië voor het produceren van tassen, riemen en andere accessoires van hun huid. Er zouden wel 50.000 krokodillen tegelijkertijd gehouden kunnen worden.

50.000 krokodillen

Hoewel grote merken allerlei beloftes doen over het welzijn van krokodillen, is keer op keer gebleken dat deze onder verschrikkelijke omstandigheden worden gehouden en dat zij een gewelddadige dood sterven. Dit kwam naar buiten na verschillende onderzoeken van de dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Zo onthulde een ooggetuigenverslag dat alligators op een boerderij in Texas in een donkere schuur zaten opgesloten zonder zonlicht, frisse lucht, schoon water of basale medische zorg. Zij worden uit hun natuurlijke omgeving geplukt door middel om vervolgens na een lijdensweg van ongeveer een jaar geslacht te worden. Hierbij wordt hun bek afgebonden en een metalen staaf naar binnen geramd om hen te villen, terwijl de dieren nog in leven zijn.
.

PETA: krokodillen levend gevild in Vietnam voor handtassen

.
Onder normale omstandigheden worden krokodillen en alligators op zijn minst 50 tot 60 jaar oud. Daarnaast zijn deze dieren ook zeer intelligent. Het zijn de oudste en meest succesvolle jagers, die reeds 80 miljoen jaar (!) op aarde zijn. Alleen dit zou al respect moeten afdwingen, maar helaas worden producten van krokodillenleer wereldwijd verkocht, ook in Nederland. Zo schreven wij eerder een artikel over de verkoop van ‘exclusieve’ modeaccessoires in de winkel KarmaLoog in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Gelukkig heeft de zaak inmiddels een forse boete moeten betalen voor het gebruik van illegaal krokodillenleer en zijn deze producten vernietigd. Desondanks is de verkoop nog steeds toegestaan en blijft krokodillenleer in trek. Zolang grote modemerken deze producten blijven verkopen en beroemdheden als de Kardashians deze blijven promoten is er helaas weinig hoop voor de dieren.
.

Decadentie en dierenleed: krokodillenleer in de P.C. Hooftstraat

.
Het is van cruciaal belang dat men zich uitspreekt tegen de wrede handel in modeaccessoires ten koste van dierenwelzijn. PETA heeft een petitie online gezet die dit mogelijk maakt. De hoop is dat de plannen voor deze nieuwe boerderij bestemd voor 50.000 krokodillen in Australië gestopt kunnen worden, maar ook dat het welzijn van krokodillen wereldwijd verbetert.

Krokodillenfokkerij

Naast Australië en de Verenigde Staten worden er op nog veel meer locaties krokodillen gehouden en bruut gedood voor hun huid - waaronder Afrika en Azië - waar vaak nog minder toezicht is op het vermeende welzijn van de dieren. Het is tijd dat hier voor eens en altijd verandering in komt en deze prachtige dieren in vrijheid kunnen leven, zonder over elkaar heen te hoeven kruipen in muffe betonnen bakken, wachtend op een gruwelijk einde.

50.000 krokodillen

Hopelijk slaagt PETA erin nieuwe sancties af te dwingen en gaan wij uiteindelijk naar een wereld toe waarin producten van dierenhuid niet langer geproduceerd mogen worden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap

Ondanks de dreiging van Q-koorts, waardoor in 2009 diverse geitenhouderijen 'geruimd' werden vanwege deze gevaarlijke zoönose, zijn er in 2020 toch weer meer geiten bijgekomen in Nederland. In totaal worden er nu 476.000 melkgeiten gehouden in ons land, een groei van 4 procent ten opzichte van vorig jaar, aldus het CBS. Dit terwijl er ook onderzoek loopt naar een toename van longontsteking in de nabijheid van geitenmelkerijen.

longontsteking

Alsof de mens niet geboren is om te leren van zijn fouten gaat Nederland op oude voet door met de intensieve dierhouderij, waarvan inmiddels is aangetoond dat het risico op ontwikkeling van voor de mens en dier zeer gevaarlijke ziekten enorm is, nog los van het dierenleed dat gepaard gaat met deze sector.

Q-koorts en longontsteking

Eind 2009 werd door de ministeries van LNV en VWS besloten om op bedrijven waarvan vaststond dat ze besmet waren met Q-koorts alle drachtige geiten af te maken. Omwonenden maakten zich ernstige zorgen en dat is nog steeds terecht. Q-koorts is een zeer gevaarlijke zoönose, wat inhoudt dat het een ziekte is die van dieren op mensen kan overspringen, net als het nu heersende coronavirus, maar ook SARS, HIV en ebola zijn daar voorbeelden van. Q-koorts is een bacteriële infectieziekte en van deze bacterie is bekend dat hij zeer lang kan overleven zonder de aanwezigheid van een 'gastheer'. Het is dus nooit helemaal zeker dat de Q-koorts niet ergens sluimert en alsnog de kop kan opsteken, met alle gevolgen van dien. De ziekte is dodelijk gebleken; in 2016 is geconcludeerd dat de uitbraak van 2009 aan zeker 74 mensen het leven heeft gekost.

stalbrand

Sinds 2017 wordt ook onderzoek gedaan naar een toename van longontsteking in de nabijheid geitenhouderijen, waarvan de provincies Noord-Brabant en Gelderland de meeste huisvesten. Volgens hoogleraar Diergeneeskunde Dick Heederik van de Universiteit Utrecht zou er hierbij geen sprake zijn van Q-koorts, maar wat de werkelijke oorzaak is blijft gissen. Tegen de NOS zegt hij hierover:

"Een mogelijke oorzaak is dat er door nieuwe regels afgedekt stro wordt opgeslagen. Dat gaat composteren en dan komen er schimmels in, die misschien schadelijk zijn."

Heederik zegt echter ook dat niet uit te sluiten is dat er wel degelijk sprake is van een 'dier-gerelateerde oorzaak'.

Inkrimping veestapel?

Met de groei van het aantal geiten is er in 2020 een stabilisatie te zien van de aantallen runderen, varkens en kippen, wat ook uitgelegd kan worden dat er nog steeds geen krimp plaatsvindt van de veestapel als onderdeel van het stikstofbeleid. In tegendeel, met de geiten meegerekend vindt er alleen maar groei plaats. Hoewel provincies een ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van nieuwe geitenhouderijen is het nog steeds toegestaan om bestaande stallen uit te breiden en uit te groeien naar megastallen met desnoods duizenden dieren. De vraag naar geitenmelk groeit dus het is een lucratieve business geworden. Omwonenden houden echter hun adem in, want het is wachten op de volgende uitbraak van een voor hen gevaarlijke ziekte, hetzij Q-koorts, longontsteking, of een andere zoönose waarvan we het bestaan nog niet kennen.
.

Partij voor de Dieren wil alsnog excuses Q-koorts

Geld boven volksgezondheid

Geld gaat boven volksgezondheid in Nederland, dat feit staat allang vast en zal weinigen nog verbazen. Goed voorbeeld hiervan is het enorme risico dat gelopen wordt door de nog overgebleven nertsenfokkerijen in Nederland niet per direct te 'ruimen', terwijl in Denemarken is gebleken dat - waarvoor wij eerder dit jaar al waarschuwden - er op nertsenfarms mutaties van het virus plaatsvinden die de nu ontwikkelde vaccins onbruikbaar kunnen maken. Maar hoewel er een risico is, hetgeen openlijk erkend wordt door NVWA en RIVM, mogen de resterende nertsenfokkers nog een laatste rondje 'pelzen', vrij vertaald: geld verdienen door dieren te vermoorden voor hun vacht. Het risico voor de volksgezondheid zou echter klein zijn en dan is in Nederland de afweging al snel gemaakt.
.

Nertsenfokkerij potentieel gevaar voor volksgezondheid

.
Het is te hopen dat het kwartje snel valt in Nederland en dat dit zich volgend jaar bij de verkiezingen gaat uitbetalen in winst voor partijen die niet de kop in het zand steken en een forse beperking van de intensieve dierhouderij voorstaan. Het gesol met de volksgezondheid en dierenwelzijn omwille van winst is anno 2020 door niemand met gezond verstand uit te leggen.

Bronnen:

Hans Baaij: De Q-koorts is een Nederlandse veenbrand

©AnimalsToday.nl Bart van Riel

© 2017-2020 House of Animals
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram