Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Slachtoffertje van malafide kattenfokker | Foto: ©House of Animals

Gedupeerden van broodfokhandel door malafide kattenfokkers kunnen zich vanaf nu melden bij het Meldpunt Kattenhandel van House of Animals. Hoewel men bij het woord ‘broodfokhandel’ snel aan honden denkt, komt het ook veel voor in de kattenwereld. Recente onderzoeken van House of Animals maken de noodzaak van zo’n meldpunt pijnlijk duidelijk.

Vorig jaar openbaarde House of Animals grove misstanden bij een kattenfokker in het Limburgse Echt waar servals, Selkirk rexen, Bengalen en savannah’s werden gefokt. Recent publiceerde de dierenwelzijnsorganisatie het onderzoek naar een kattenfokker in Helmond, waar niet minder dan 91 mogelijk zieke katten werden gehouden in huis en een stacaravan in de tuin.

Grootste servalfokker van Europa ontmaskerd

Jonge serval in extreem slechte conditie bij broodfokker in Echt | Foto: ©House of Animals

Malafide fokkers

House of Animals ontving naar aanleiding van de publicaties tientallen meldingen van gedupeerde kopers. Karen Soeters van House of Animals:

“Ik ben geschrokken van wat er in onze eerste onderzoeken naar boven is gekomen. Zoveel onzichtbaar kattenleed. Katten die hun leven in kleine kooitjes zitten, in vervuilde woningen worden gehouden, overlijden door allerlei besmettelijke ziektes. En niemand die er weet van heeft. Wij gaan er alles aan doen om dit ernstige leed zichtbaar te maken en te stoppen.”

Kattenfokker heeft 91 dieren in huis en stacaravan: enorme ammoniaklucht

Publicatie in Telegraaf n.a.v. onderzoek door House of Animals Investigations

In Nederland vindt grootschalige kattenhandel plaats, al blijft dat meestal verborgen achter de muren van een woning. Terwijl voor honden een chip- en registratieplicht geldt, is dit tot op heden niet voor katten ingevoerd. Argument hiervoor is de onterechte veronderstelling dat misstanden rond malafide fokkers en handel niet spelen bij katten. Het Meldpunt Kattenhandel wil in kaart brengen hoe, waar en in welke mate misstanden zich voordoen in de wereld van malafide kattenfokkers en -handelaren. Karen Soeters:

“Katten zijn in Nederland aan de goden overgeleverd. Als je bedenkt dat een kwart van de Nederlanders een of meer katten heeft en dat er voor raskatten enorme bedragen worden gevraagd - en betaald, is het niet meer dan logisch dat hier een grote, duistere markt voor is.”

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Zieke katten bij malafide broodfokker | Foto: ©House of Animals

Meldpunt Kattenhandel online

Malafide fokkers en kattenhandel melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) is altijd de eerste stap, maar House of Animals merkt dat gedupeerden hier vaak terughoudend in zijn. Karen Soeters:

“Gedupeerden zijn bang om bedreigd te worden door dit soort handelaren en durven daarom vaak geen melding te doen. Met de meldingen die wij binnenkrijgen bouwen we een anoniem dossier op. Zodra we voldoende informatie hebben komen we in actie. Voor ons is het heel belangrijk om inzicht te krijgen in de omvang van deze malafide kattenhandel. Op dit moment zijn er helemaal geen cijfers bekend en dat willen we veranderen. Want net als bij hondenhandel moeten deze misstanden stoppen.”

Meldingen over malafide kattenhandel en malafide kattenfokkers zijn vanaf 1 maart welkom op het Meldpunt Kattenhandel, te vinden op de website van House of Animals. Alle meldingen worden uiterst zorgvuldig behandeld.
.

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers

Meldpunt Kattenhandel gelanceerd tegen malafide fokkers | Foto: ©House of Animals

©2024 House of Animals

House of Animals is een adoptieprogramma begonnen voor achtergebleven honden, katten, paarden en zelfs een kameel in Oekraïne. Het is twee jaar geleden dat Russische troepen het land binnenvielen, waar naast mensen ook veel dieren het slachtoffer van zijn. De actie ‘Adopteer een dier in Oekraïne’ wil die dieren en hun verzorgers helpen.
.

Voer en medische zorg

Noodhulp voor dieren in Oekraïne is voor ons een morele plicht, zegt initiatiefnemer Karen Soeters van House of Animals:

"Tienduizenden oorlogsdieren aan de frontlinie hebben elke dag honger. Met het de actie 'Adopteer een dier in Oekraïne' willen we ze voorzien van voldoende voer en medische zorg. Lokale vrijwilligers hebben hier geen geld meer voor."

Adopteer een dier in Oekraïne

Mouse raakte vreselijk gewond en is opgevangen door Angel in Zaporizja | Beeld: ©House of Animals

House of Animals heeft afgelopen twee jaar al tienduizenden oorlogsdieren in Oekraïne ondersteund met voedsel, medische zorg en nieuwe behuizing. Zo is er geholpen met de bouw van paarden-, katten- en hondenverblijven in diverse opvangcentra, om de aanhoudende stroom van oorlogslachtoffers op te vangen. Er zijn generatoren geschonken met brandstof en er wordt een mobiel noodhospitaal opgezet om gewonde dieren te kunnen opereren. Als deze hulp komt tot stand dankzij donateurs.
.

Gered uit de vuurlinie

Adoptieouders kunnen vanaf vandaag virtueel een hond, kat, paard, ezel en zelfs een kameel adopteren. Daarmee helpen ze de dieren in Oekraïne met voer, medicijnen, huisvesting en veterinaire hulp.
.

.
Er worden geen dieren naar Nederland gehaald. De adoptiedieren verblijven bij lokale vrijwilligers in huis, of in dierenopvangcentra langs de frontlinie. Daar brengen Oekraïense soldaten regelmatig gewonde honden of katten naartoe, die ze uit de vuurlinie hebben gered.
.

Kameel en ezel te adopteren

Op vrijdagmiddag 2 maart wordt het adoptieprogramma voor oorlogsdieren in Oekraïne officieel geopend door kameel Yasha. Hij is met zijn beste vriendin ezel Masha gered uit een failliete dierentuin, waar ze Yasha aan de leeuwen wilden voeren. Pegasus ligt vlakbij de frontlinie in Dnipro. De dieren zijn doodsbang voor de explosies van raketinslagen en granaten, maar vinden steun bij elkaar.
.

.
Behalve Yasha en Masha zijn ook paard Kamila, hond Mukthar, een groep puppy’s, de gewonde katten Peach en Phil en de hondjes Mouse, Busya en Basya beschikbaar voor adoptie.
.

Adopteer een dier in Oekraïne

Busya en Basya zijn beschikbaar voor adoptie bij Angel in Zaporizja | Beeld: ©House of Animals

Adopteer een dier in Oekraïne

Iedereen kan vanaf vandaag op de website van House of Animals een keuze maken uit de beschikbare dieren, voor een adoptie op afstand en een adoptiepakket. Alle te adopteren dieren worden liefdevol opgevangen en verzorgd door Pegasus en Myav-Gav in Dnipro, The City of Dogs in Mykolaiv en Angel in Zaporizja.
.

.
De officiële opening van de actie 'Adopteer een dier in Oekraïne' vindt plaats door kameel Yasha en is op zaterdag 2 maart. De start zal te volgen zijn via een livestream. Maar het adopteren kan nu al beginnen!
.

©2024 House of Animals

House of Animals heeft in het Helmondse Stiphout (NB) een broodfokker van katten ontmaskerd. De kattenfokker en zijn vrouw hielden in hun woning maar liefst 91 Britse kortharen onder de naam Kremen City Cattery. Een deel van de katten was ondergebracht in een stacaravan in de tuin. De dieren zijn mogelijk drager van een potentieel dodelijk kattenvirus.

De zaak kwam aan het licht na een groot aantal meldingen van gedupeerden van ‘Kremen City Cattery’. Bijna allemaal kregen ze te maken met de ziekte FIP, een mutatie van het feline coronavirus FcoV. Dat veroorzaakt een besmettelijke buikvliesontsteking die bijna altijd fataal afloopt. Ook beweerde men dat de katten in huiselijke kring opgroeiden en dus gesocialiseerd waren.

Kremen City Cattery

91 katten in huis en stacaravan | Beeld: screenshot video YouTube ©House of Animals

Veel zieke katten

Onderzoek van House of Animals wees uit dat de kattenfokker vorig jaar in 8 maanden tijd minstens 20 nesten heeft gefokt. Met een gemiddelde prijs van 1000 euro per kat spreekt je van pure broodfok. Karen Soeters van House of Animals:

"Dat je bijna 100 katten weet weg te stoppen in een huis en zelfs in een caravan is iets wat zelfs wij nog nooit hebben meegemaakt. Het is geen wonder dat hier zo veel zieke katten vandaan zijn gekomen. Zo veel katten op elkaar, de stress die deze dieren moeten hebben is enorm. En gesocialiseerd zijn ze natuurlijk al helemaal niet."

Kremen City Cattery

Guusje overleed aan FIP | Beeld: screenshot video YouTube ©House of Animals

Dwangsommen voor Kremen City Cattery

De gemeente Helmond heeft samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) meerdere controles op het adres uitgevoerd en inmiddels dwangsommen aangekondigd. De fokker heeft tot 1 april 2024 de tijd gekregen het aantal katten terug te brengen naar 10. De gemeente Helmond en de LID blijven de komende tijd controles uitvoeren. Maar Karen Soeters is er nog niet gerust op:

"Wij maken ons ernstige zorgen over de katten die er nu nog zitten en verkocht worden. Het feline coronavirus is net zo besmettelijk als het coronavirus dat wij allemaal inmiddels zo goed kennen. We houden er dan ook rekening mee dat alle katten in deze cattery besmet zijn met dit virus. Een moment van verslechterde weerstand of stress is een van de primaire oorzaken van de mutatie die leidt tot FIP. Het is bij wet verboden zieke dieren te verkopen. Wie gaat de aanstaande kopers hiervoor waarschuwen?"

Kremen City Cattery

Karen Soeters gaat de confrontatie aan | Beeld: screenshot video YouTube ©House of Animals

©2024 House of Animals

Niets staat een verbod op onverdoofd slachten nog in de weg

Niets staat een verbod op onverdoofd slachten nog in de weg | Foto: publiek domein

Er was al geen enkel excuus meer om een verbod op onverdoofd slachten van dieren uit te stellen. Vandaag is dat nog eens bevestigd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof oordeelt dat een dergelijk verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst, noch met het verbod op discriminatie. Eindelijk staat het zwart op wit. Niets staat een verbod op onverdoofd slachten nog in de weg.

Dertien organisaties en personen hadden een zaak aangespannen, onder meer omdat ze vinden dat ze vanwege religieuze voorschriften door het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië uit 2019 geen dieren meer kunnen slachten. Eerst klopten ze aan bij het Belgisch Grondwettelijk Hof waar ze ongelijk kregen, waarna ze naar het Europese Hof stapten omdat het verbod in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het hof is echter unaniem van mening dat een verbod op slachten zonder verdoving proportioneel is, gezien voor het nagestreefde doel, namelijk de bescherming van het dierenwelzijn als element van de 'publieke moraal'.

Nu kunnen de organisaties nog in hoger beroep gaan. Ervan uitgaande dat áls ze dat zouden doen ze daar wederom ongelijk krijgen, betekent dit concreet dat niets een verbod op onverdoofd slachten in heel Europa in de weg staat. Deze uitspraak geldt namelijk voor alle 47 landen van de Raad van Europa.

Jaarlijks ruim een miljoen dieren onverdoofd geslacht | Foto: publiek domein

Niets staat een verbod nog in de weg

Veertien jaar heb ik als directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren intensief meegewerkt aan het wetsvoorstel om deze afschuwelijke vorm van dierenleed te verbieden. Eigenlijk is het meer de uitzondering uit de wet te krijgen, want het is verboden dieren onverdoofd te slachten, tenzij je dat vanuit religieuze overwegingen niet doet. Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat dit wetsvoorstel niet is aangenomen door de Eerste Kamer en dat er nog steeds geen nieuw wetsvoorstel is ingediend.

Met House of Animals hebben we sindsdien jaarlijks gepubliceerd over de onzinnigheden die men uit de hoge hoed tovert om dit ernstige dierenleed te maskeren. Zoals het convenant uit 2012 van de overheid en vertegenwoordigers van de joodse en islamitische gemeenschap, met afspraken om het welzijn van onverdoofd geslachte dieren zogenaamd te verbeteren en daarmee vooral het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren te laten sneuvelen.

Nu in 2024, 12 jaar na dato, is er nog steeds niets gebeurd met dit convenant. Zo moeten dieren volgens het convenant na de halssnede na maximaal 40 seconde geen bewustzijn meer vertonen en anders alsnog verdoofd worden. Ik kan je vertellen dat vrijwel alle koeien, kalveren en stieren dan na 40 seconden verdoofd zouden moeten worden.

Onverdoofd slachten leidt tot ernstig dierenleed | Foto: publiek domein

Ruim 1.000.000 dieren

Jaarlijks worden er nog steeds meer dan een miljoen dieren in Nederland onverdoofd geslacht. Zeker 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties geven aan dat onverdoofd slachten leidt tot ernstig dierenleed. Ook het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pleitte in een eerder gepubliceerd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

En als je nu denkt wij lopen in Nederland toch voorop qua dierenwelzijn? Nou, ik dacht het niet! In Zweden, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Malta, Nieuw-Zeeland, Polen, Denemarken én België geldt al een verbod op de onverdoofde slacht. Dus ik zou zeggen: waar blijft dat wetsvoorstel? Er is niets, maar dan ook werkelijk niets dat het tegenhoudt!
.

©Karen Soeters | House of Animals

House of Animals doet aangifte tegen handelsplatform Marktplaats wegens het faciliteren van ernstig dierenleed. In drie maanden tijd documenteerde House of Animals Investigations meer dan honderd advertenties waarin kittens van het ras Scottish fold worden aangeboden, de Schotse vouwoorkat. Sinds 2014 is het verboden om te fokken met dit ras, omdat deze dieren ernstig lijden door een erfelijke afwijking in het kraakbeen. Het kattenras dat zich kenmerkt door de gevouwen oortjes is momenteel veelbesproken door de spionagefilm ‘Argylle’, die nu in de bioscopen draait. In deze film draagt de hoofdrolspeelster een Scottish fold-kat rond in een rugtas.

House of Animals deed onderzoek naar het aanbod van kittens van Scottish folds. Op Marktplaats zijn daarbij talloze advertenties van kittens aangetroffen, waarin het overduidelijk om het ras Scottish fold ging. Zo werd het ras in de omschrijving genoemd, maar ook de foto’s lieten kittens zien met de gevouwen oren. Voor de dieren betaal je forse bedragen, variërend van 300 tot 900 euro.

Marktplaats faciliteert dierenleed House of Animals doet aangifte

Advertenties op Marktplaats voor Scottish folds | Beeld: screenshots Marktplaats

House of Animals doet aangifte

House of Animals doet aangifte tegen Marktplaats wegens het faciliteren van dierenleed en het medeplegen van een economisch delict. Karen Soeters van House of Animals:

"Marktplaats verzuimt op te treden tegen de handel in deze kittens. Bij wijze van test hebben wij een advertentie voor een pakje sigaretten op Marktplaats geplaatst en tegelijkertijd rapporteerden wij advertenties van Scottish fold kittens. Binnen een paar uur was de advertentie van de sigaretten verwijderd, maar de advertenties van de kittens bleef online. Dit moet absoluut veranderen."

Marktplaats faciliteert dierenleed House of Animals doet aangifte

Dierenarts Piet Hellemans en Karen Soeters met Scottish fold kitten | Foto: ©House of Animals

Katten zoals de Scottish fold moeten hun ‘schattige’ uiterlijk bekopen met een leven lang pijn. Deze katten dragen een dominant gen dat een afwijking aan het kraakbeen veroorzaakt (osteochondrodysplasie) wat te zien is aan de vouworen, maar onzichtbaar in het hele lijf voorkomt. Gevolg: ernstige artrose, afwijkingen aan de ruggenwervel, kreupelheid, groeistoornissen en vooral veel pijn bij de kat. Dit geldt ook voor kruisingen van dit ras. Dierenarts Piet Hellemans:

"Als we kunnen voorkomen dat dieren met ernstige erfelijke en genetische gebreken geboren worden, moeten we dat doen."

Marktplaats faciliteert dierenleed House of Animals doet aangifte

Scottish folds lijden een leven lang pijn | Foto: ©House of Animals

Verboden waar

Het team van House of Animals Investigations deed ook undercoveronderzoek bij de diverse aanbieders van Scottish fold kittens. Daaruit blijkt dat verkopers wel degelijk op de hoogte zijn van het verbod om te fokken met dit ras. Het viel op dat de Scottish fold vaak "toevallig" gedekt was door de Britse korthaar van de buren. Ook werden poezen gedekt door een Scottish fold kater die op Marktplaats als dekkater werd aangeboden. Karen Soeters:

"Het feit alleen al dat de gezondheidsproblemen die deze dieren ondervinden zo ernstig zijn dat twee Scottisch folds kruisen altijd leidt tot dode kittens, zegt voldoende. Niet voor niets is het al 10 jaar bij wet verboden met deze dieren te fokken. Ik vind het daarom ronduit schokkend dat in Nederland nog steeds open en bloot op zo’n grote schaal met deze dieren gefokt en gehandeld wordt, zonder normale handhaving. Marktplaats biedt daarmee feitelijk verboden waar aan en zal daarom onze aangifte niet kunnen negeren."

Marktplaats heeft op verzoek van House of Animals een reactie gegeven, die hier te lezen is (pdf).
.

©2024House of Animals

Proef met mobiel slachthuis geflopt

Proef met mobiel slachthuis geflopt | Foto: NVWA

De pilot van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om met een mobiel slachthuis runderen op boerderijen te doden is mislukt. De NVWA heeft de Tweede Kamer misleid door te beweren dat de proef met de Mobiele Dodingsunit wél succesvol was. Nieuwe documenten in handen van House of Animals tonen het tegendeel aan.

Het mobiele slachthuis, officieel Mobiele Dodingsunit (MDU), is bedoeld om dieren die niet transportwaardig zijn op locatie te slachten en zo stress te verminderen. Volgens House of Animals is de MDU echter op een onjuiste wijze ingezet door de NVWA.

Creperen van de pijn

De NVWA-pilot met de Mobiele Dodingsunit werd gestart met het idee om runderen die niet meer konden lopen van de pijn, te doden op het boerenerf. Dat zou minder stress betekenen dan het reguliere transport naar een slachthuis. Maar de praktijk verliep anders, zegt Karen Soeters van House of Animals:

"Koeien met (chronische) ontstekingen mochten niet gedood worden in de MDU omdat ze dan niet geschikt waren voor vleesconsumptie. Deze dieren werden vervolgens doodziek en zonder medische behandeling op de boerderij achtergelaten. Betrokken NVWA-dierenartsen die dit zagen en wisten hebben hierop niet gehandhaafd. Dat is in strijd met de Wet dieren. Een dier in nood heeft recht op (medische) zorg."

Proef met mobiel slachthuis geflopt

Onbehandelde wond | Foto: NVWA

Mobiel slachthuis achterdeur

Zo werd het mobiele slachthuis een achterdeur om zieke dieren zonder behandeling alsnog zo snel mogelijk de voedselketen in te krijgen. Met medeweten van de NVWA, aldus een anonieme NVWA-klokkenluider:

"Dieren laten creperen van de pijn tot ze wat opknapten, bleek goedkoper en sneller dan behandelen. Want dieren met medicijnen in hun lichaam zijn voor een bepaalde tijd ongeschikt voor vleesconsumptie. Alleen economische belangen bleken belangrijk voor betrokken veehouders. Naast het overtreden van de Wet dieren werden er ook fouten gemaakt met betrekking tot hygiëne. De dodingsunit reed van boerderij naar boerderij zonder deze tussendoor te reinigen. Het risico om ziektes te verspreiden was daardoor groot."

Proef met mobiel slachthuis geflopt

Foto: NVWA

Aangifte en klacht bij Veterinair Tuchtcollege

Ondanks kritische geluiden in de media door enkele bezorgde NVWA-dierenartsen over misstanden bij de Mobiele Dodingsunit in 2019, ging de pilot gewoon door. Karen Soeters:

"Sterker nog, er werd een positief advies gegeven over de MDU aan de minister van Landbouw, Natuur en -Voedselkwaliteit (LNV). Intern werden bij de NVWA kritische medewerkers de mond gesnoerd."

House of Animals doet deze week aangifte tegen de dierenartsen van de NVWA, die na de kritiek op het mobiele slachthuis toch doorgingen met het overtreden van de Wet dieren en het schenden van hun beroepscode als dierenarts. Daarnaast zal er een klacht worden ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege.

Achtergehouden informatie over MDU

De Mobiele Dodingsunit is op dit moment uit de roulatie. Volgens de NVWA vanwege de te hoge kosten. Wettelijk gezien mag het mobiele slachthuis nog wel worden ingezet. House of Animals deed er twee jaar over om achtergehouden informatie, zoals dierenartsverslagen, alsnog boven tafel te krijgen. Dit gebeurde via NWVA-klokkenluiders, Wob-Woo-verzoeken en interne mails en documenten van de NVWA.
.

©2024House of Animals

Kinderoppas Julian F. misbruikte ook dieren

Kinderoppas Julian F. misbruikte ook dieren | Foto (illustratief): publiek domein

Het lijkt velen te blijven verbazen dat dierenmishandelaars zich ook vaak tegen mensen richten. Zo bleek ook weer vorige week, toen het Openbaar Ministerie bekendmaakte dat de 24-jarige oppas Julian F. niet alleen wordt verdacht van kindermisbruik, maar ook seks had met dieren. Geen uitzondering helaas, maar er is nauwelijks aandacht voor.

Tegen Julian F. uit het Noord-Hollandse Schagen is aangifte gedaan wegens kindermisbruik bij een van de elf gezinnen waar hij oppaste. F. misbruikte daarnaast ook zijn eigen hond en zocht daarbij contact met honderden andere diereneigenaren. In ieder geval een hondeneigenaar en een varkenshouder hebben hun dieren aangeboden.

Link geweld tegen dieren en mensen

Ik herinner mij nog heel goed dat ik op X een bericht plaatste over de verdachte van de moorden in Rotterdam, waarbij een docent van de medische faculteit en de buurvrouw en haar dochter werden doodgeschoten. De buurvrouw heeft meerdere meldingen gedaan bij de politie, omdat de man zijn dieren mishandelde. Ook op een berucht internetforum vertelde de man open en bloot over hoe hij zijn konijnen en hond had mishandeld en hoe trots hij daar op was. Ik gaf aan hoe belangrijk het is om juist deze dierenmishandelaars in de gaten te houden, omdat ze vaak overgaan, of al bezig zijn met het mishandelen van mensen. Er is inmiddels zo ontzettend veel onderzoek naar gedaan dat ik het echt onbegrijpelijk vind dat er niet meer aandacht is voor dit onderwerp, vooral ook als het gaat om handhaving.

"Pure horror dit. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. En dan te bedenken dat verdachte in 2021 veroordeeld is voor diermishandeling. Cirkel van geweld. Noodzaak om dierenmishandeling veel hogere prioriteit te geven en de maatschappij te beschermen."

Dat bericht op X kwam mij op behoorlijk wat kritiek te staan. Het was 'belachelijk dat ik misbruik maakte om bij zo’n ernstig geweldsdelict de dieren weer onder de aandacht te brengen'. Maar niets is minder waar. Nogmaals: er is zo veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Het negeren ervan gaat nog meer ellende opleveren en is ontzettend onverstandig.
.

Kinderoppas Julian F. misbruikte ook dieren

Julian F. is geen uitzondering | Foto (illustratief): publiek domein

Julian F. geen uitzondering

Het meeste onderzoek naar de relatie tussen geweld tegen mens en dier is in het buitenland gedaan. De Universiteit Utrecht heeft deze onderzoeken een paar jaar geleden in een rapport verwerkt en de conclusie was overduidelijk. Plegers van geweldsdelicten hebben in het verleden relatief vaak dieren mishandeld en andersom. Wie dieren mishandelt, pleegt relatief meer andere misdrijven.

Ook in onze eigen onderzoeken komen we het tegen. Denk bijvoorbeeld aan Jan P., inmiddels beter bekend als de 'horrorfokker' uit Eersel. Hij is eerder veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het misbruiken van een minderjarige medewerker. De wijze waarop P. met dieren omgaat bevestigt alle onderzoeken naar de relatie tussen geweld tegen dieren en mensen.

Terug naar de afschuwelijke feiten rond Julian F.. De boer die zijn varken ter beschikking stelde voor de lusten van Julian F. en dat op zijn verzoek ook zou hebben gefilmd, wordt gelukkig ook vervolgd. Ik hoop dat het vervolgen van dierenmishandelaars hoog op de agenda van justitie komt te staan. Alleen dan kunnen we de maatschappij tegen dit soort mensen beschermen. En ik hoop van harte dat alle dieren weggehaald worden bij die boer, die een levenslang houdverbod aan zijn broek dient te krijgen.

Moraal van het verhaal is dat ik hoop dat dierenmishandeling hoog op de agenda van justitie komt te staan. Niet alleen ter bescherming van de dieren, maar uiteindelijk ook voor de bescherming van mensen.
.

©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday.nl

House of Animals zet noodhospitaal op voor oorlogsdieren in Oekraïne

Ernstig gewonde hond in Dnipro - december 2023 | Foto: ©House of Animals

 

Om gewonde oorlogsdieren te helpen zal House of Animals in Oekraïne een mobiel noodhospitaal met operatie-unit helpen opzetten. Karen Soeters bezocht de frontlinie van Oekraïne, waar naast mensen ook dieren ernstig gewond raken en medische zorg nodig hebben.

Op uitnodiging van lokale dierenbeschermers bezocht House of Animals tussen 12 en 19 december diverse organisaties in Oekraïne. De reis ging naar Mykolaiv, Zaporizja en Dnipro. Het doel was om te onderzoeken welke noodhulp er op korte termijn nodig is voor de achtergelaten dieren.

House of Animals zet noodhospitaal op voor oorlogsdieren in Oekraïne

Gewonde kat - december 2023 | Foto: ©House of Animals

Schotwonden en granaatscherven

Nog deze winter zal House of Animals een noodhospitaal voor de oorlogsdieren helpen opzetten in dit gebied. Karen Soeters legt uit waarom:

"Dagelijks worden gewonde honden, katten en paarden met schotwonden en granaatscherven door soldaten bij dierenopvangcentra aan de frontlinie binnengebracht. Een noodhospitaal is nodig om deze dieren te kunnen helpen. Veel dieren zijn er gruwelijk aan toe: we zagen katten binnenkomen met afgerukte kaken en kapotgeschoten oogjes en honden met ernstige verwondingen aan hun buik en poten. Er is echt snel hulp nodig."

hond met 3 poten in Oekraïne

Hond met 3 poten - december 2023 | Foto: ©House of Animals

Noodhospitaal en voedsel

Naast het opzetten van een noodhospitaal voor gewonde dieren zal House of Animals een 'voedselluchtbrug' openen, om de komende winter zo veel mogelijk achtergelaten huisdieren aan de frontlinie van voedsel te voorzien. Karen Soeters:

"Hiervoor zal ruim 540.000 kilo voedsel nodig zijn. De lokale vrijwilligers hebben geen geld meer om de dieren van voldoende eten te voorzien om de winter door te komen."

gehandicapte honden in Oekraïne

Naast medische verzorging is voedsel essentieel - december 2023 | Foto: ©House of Animals

Dieren helpen in Oekraïne

Het werk van House of Animals wordt geheel mogelijk gemaakt dankzij donaties. Karen Soeters:

"Een welgemeend dankwoord voor alle donateurs. Dankzij hun bijdrage kan House of Animals mensen en dieren in Oekraïne helpen. Steun die licht brengt in donkere dagen."

.

©House of Animals - dit bericht verscheen eerder op AnimalsToday

Kerstbrokken en liefde voor oorlogsdieren in Oekraïne

House of Animals bracht kerstbrokken en liefde naar oorlogsdieren in Oekraïne | Foto: ©House of Animals

House of Animals reisde een week langs het front in Oekraïne, om oorlogsdieren en hun verzorgers met kerstbrokken en liefde de winter door te helpen. De actie voor oorlogsdieren duurt echter voort, want ook na de kerst is hulp heel hard nodig. In deel 4 van haar reisblog vertelt Karen Soeters over de laatste uren in Oekraïne. Met pijn in het hart moet het team afscheid nemen van mensen en dieren waarmee een bijzondere vriendschap is ontstaan.

Ons werkbezoek in Oekraïne zit er bijna op. Hoezeer ik ook naar mijn familie en vrienden in Nederland verlang, ik heb er echt moeite mee om te vertrekken. Deze vreselijk gemene oorlog eist al twee jaar z’n tol, maar haalt tegelijk het mooiste boven in mensen. Die mensen hier achter te laten, belast met de enorme verantwoordelijkheid om voor dieren te zorgen, breekt mijn hart. Ik heb het verdriet en de pijn in hun ogen gezien. En nu met de feestdagen in zicht, is dat iets wat keihard aankomt.

Kerst in Oekraïne

Kerst in Oekraïne | Foto: ©House of Animals

Kerst wordt groots gevierd in Oekraïne. Ook in deze moeilijke tijd kun je overal op marktjes en langs de weg kerstbomen kopen. Kerstversiering binnen en buiten maakt het feestelijke beeld compleet. Mensen doen hun best om iets te behouden van het leven voor de oorlog. Maar aan elke kersttafel ontbreken familieleden en vrienden. Veel mensen zijn gevlucht naar het buitenland en heel veel vaders, broers en echtgenoten vechten, of vochten aan het front.

Kerstbrokken en liefde voor oorlogsdieren

Op de eerste dag van ons werkbezoek moeten we meteen een enorme tegenvaller verwerken: onze fotograaf haakt af. Hij krijgt al in Lviv - waar het op dat moment heel rustig is - een allesoverheersend gevoel van paniek. Oorlog raakt de grondvesten van het bestaan en doet soms dingen met mensen die je vooraf niet kunt voorzien. Met behulp van onze meer dan fantastische beveiligers en de lieve collega’s in Nederland hebben we alles op alles gezet om hem terug de grens over te krijgen. Enorm balen, maar gelukkig zijn we gewend om te improviseren.

De beveiliger die ons tweemaal eerder begeleidde | Foto (archief): ©House of Animals

De beveiliger die ons tweemaal eerder begeleidde | Foto (archief): ©House of Animals

Zonder beveiligers geen bezoek aan een land in oorlog. Zo werkt het hier. Deze mannen geven een veilig gevoel en maken als mens veel indruk op ons. Zo ook de beveiliger die ons tweemaal eerder tijdens werkbezoeken begeleidde. Dit keer kan hij zijn team niet verlaten. Hij wil ons dolgraag zien wanneer we in Mykolaiv zijn, vlakbij de vuurlinie. Hij is daar ook en verheugt zich erg op een dag verlof en het weerzien met ons. Ik vind dat zo bijzonder. Wij verheugen ons er ook enorm op. Maar helaas. Door alle dreigingen in het gebied konden we maximaal anderhalf uur blijven bij The City of Dog, het doel van de reis naar Mykolaiv. De stad ingaan is echt geen optie. Scholen zijn dicht en er is bijna niemand op straat. Het luchtalarm loeit al wekenlang, iedere dag weer.

Het is als je veilig in Nederland zit moeilijk voor te stellen hoe vreselijk het daar moet zijn aan het front. Toen we elkaar bijna twee jaar geleden voor het eerst ontmoetten, dacht niemand dat deze gruwelijke oorlog zo lang zou duren. Zo veel slachtoffers, mensen en dieren. Alle vernietiging, verdriet en pijn. Zo grimmig. Met onze vriend houden we contact via de chat, maar ik had hem zo graag een knuffel gegeven. Bij deze dan maar, op afstand.

Raketten en kamikazedrones

De beveiligers doen er alles aan om ons heelhuids door Oekraïne te loodsen. Bij gevaar spreken ze geruststellende woorden. Angst hebben we dankzij hun resolute optreden nooit gevoeld.

"Don’t be afraid, everything will be fine."

Toch ben ik nieuwsgierig naar wat er zoal speelde om ons heen. Duidelijk is dat het Nederlandse nieuws zeer beperkt informeert over de constante dreiging, aanvallen met drones en de aanwezigheid van Russische MIG-vliegtuigen, die soms wel en soms niet een raket dragen. Het overzicht wat ik krijg is huiveringwekkend. Er vlogen meermaals vijandelijke raketten over onze hoofden, op weg naar doelen elders in Oekraïne. De Oekraïens luchtverdediging wist een aanval door kamikazedrones af te slaan en haalde vijandelijke raketten uit de lucht.

Luchtalarm bij de dieren

Terwijl wij in de schuilkelders zaten waren er buiten artilleriebeschietingen. Ondergronds ben je veilig, maar mensen als Angel, Tanja en buurvrouw, Jana, Olga, Ludmilla en Yulia laten hun dieren tijdens het luchtalarm niet in de steek. De oorlog is continu aanwezig, maar onze focus ligt op de oorlogsdieren en hun verzorgers. Mensen die zo blij zijn met ons bezoek dat het me diep ontroert. We hebben hun angst en moeheid gezien. Samen aan tafel in een caravan, hutje of houten huisje spraken we open en eerlijk over de mogelijkheden en beperkingen om onze hulp voort te zetten. We beloven alles op alles te zetten om de steun vanuit Nederland te intensiveren. Ik heb diep respect voor hun doorzettingsvermogen en hun onvoorwaardelijke liefde voor dieren. Deze mensen hebben onze hulp kei en keihard nodig.

De reis terug is lang en heel vermoeiend. Doorlopend klinkt het luchtalarm, maar gelukkig kunnen we doorrijden. Waar we wel stoppen zien we honden. Kleine, grote, pluizige, nieuwsgierige en bange dieren. Soms met een halsband om, maar inmiddels weet ik dat dat niets meer zegt. Er zijn heel veel huishonden op straat terechtgekomen. Sommigen hebben zelfs een riem aan hun halsband. Ergens mist iemand zijn of haar hond deze kerst. Zouden ze elkaar ooit terugvinden?

Kerstbrokken en liefde voor oorlogsdieren in Oekraïne

Wie mist deze hond? | Foto: ©House of Animals

Door problemen bij de grens overnachten we niet in Lviv, maar rijden direct door naar Polen. Bij de grens is het een puinhoop, want gisteren is er iemand doodgereden. Onze chauffeur was op dat moment in de buurt en heeft geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Helaas mocht dat niet baten. En dus nemen we in een restaurant in Lviv afscheid van ons fantastische veiligheidsteam. Ik weet dat ze meelezen, dus heel veel dank voor alles M, M, R, P en D!! Jullie zijn de besten. Blijf alsjeblieft veilig en heel graag tot een volgende keer!

Kerstbrokken en liefde voor oorlogsdieren in Oekraïne

Team House of Animals met beveiligers in Oekraïne, december 2023 | Foto: ©House of Animals

Dieren helpen in Oekraïne

In het holst van de nacht komen we aan bij een Pools hotel. Ik voel mij koud, leeg en moe. Net als de vorige keren bekruipt me een gevoel dat ik er niet alles uit heb kunnen halen. Dat we meer moeten doen. En ik weet dat het komt omdat ik moe ben, maar dat helpt niet; ik voel mij ellendig. Oorlog is het ergste wat mensen en dieren kan overkomen. Alleen liefde kan dat overwinnen, zo heb ik deze indrukwekkende reis mogen ervaren. Het mooiste kerstgevoel wat deze bijzondere mensen en dieren mij konden schenken. Dank daarvoor lieve vrienden. En een welgemeende omhelzing voor alle donateurs. Dankzij jullie kan House of Animals mensen en dieren in Oekraïne helpen. Jullie steun brengt licht in donkere dagen.
.

©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mikolaiv

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mikolaiv  | Foto: ©House of Animals

House of Animals is in Oekraïne om asieldieren en hun verzorgers de winter door te helpen. In haar derde reisblog vertelt Karen Soeters over Mykolaiv, waar het team een bezoek brengt aan The City of Dog. Bijna lukt het niet om het asiel te bereiken, maar op het laatste moment krijgt House of Animals toch groen licht. Dankzij donateurs kan The City of Dog het hoofd boven water houden.

Gisteravond verheugde ik mij enorm op een douche. Na geknuffel met heel veel honden, katten en andere lieve dieren, stinken we een uur in de wind. Omdat het de sterfdag is van mijn vader wil ik graag een kaarsje aansteken in een kerk. Dus gisteren al aan security gevraagd of dat kan. In de buurt van ons hotel wordt een kerkje gevonden.

Het liefst wil ik alleen naar binnen, maar dat mag niet uit veiligheidoverwegingen. En dus lopen er twee forse types mee met een indrukwekkende outfit en een walkie-talkie. Zelf zit ik van top tot teen onder de modder. Tot overmaat van ramp staat de walkie-talkie ook nog aan. Opeens begint dat ding te tetteren, terwijl het in de kerk doodstil is. Maar de mannen doen zo veel moeite voor me en weten waarom ik hier ben, dus ik vergeef het ze meteen.

Een voor mijn vader en een voor iedereen in Oekraïne | Foto: ©House of Animals

Uiteindelijk zijn het twee kaarsen geworden. Een voor mijn vader en een voor iedereen in Oekraïne. Voor de zoveelste keer besef ik hoe het moet zijn voor de mensen en dieren hier, die al bijna twee jaar in een afschuwelijke oorlog leven.

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mykolaiv

We hebben lang gedacht dat het niet zou lukken om naar Mykolaiv te gaan, een stad waar al lang een vreselijke strijd plaatsvindt. De wegen zijn afgesloten en het luchtalarm gaat voortdurend af. Dat bevestigen ook Ludmilla en Yulia van The City of Dog. Voor hen is het belangrijk dat we komen. Het lijkt een soort houvast, iets om naar uit te kijken in deze donkere dagen. Toen we eerder lieten weten dat de kans heel klein was dat we Mykolaiv zouden bereiken hadden ze alle begrip, maar moesten wel huilen. En heel eerlijk, wij ook. Opnieuw een keiharde bevestiging hoe ernstig de situatie is waarin deze mensen en hun dieren leven.

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mikolaiv

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mikolaiv  | Foto: ©House of Animals

Mykolaiv is afschuwelijk getroffen. De helft van de mensen is gevlucht, de scholen zijn dicht en kinderen zitten vooral binnen. De stad ligt strategisch bij de rivier. We begrijpen dat er nu een nieuwe manier van terreur wordt toegepast, namelijk het aanvallen van voertuigen met drones. Daarom zijn alle toegangswegen tot de stad afgesloten. Oekraïne is een immens groot land en de weg naar The City of Dog is toch weer langer dan ik dacht. Overal bij tankstations en in dorpjes waar we doorheen rijden zie je honden op straat.

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mykolaiv

Het geredde schaap had een cadeautje in haar buik | Foto: ©House of Animals

Ik ben zo ontzettend blij dat het uiteindelijk gelukt is om onze lieve vriendinnen van The City of Dog toch te ontmoeten, zelfs al was het maar heel kort. We hebben het schaap gezien dat ze vorig jaar hebben gered van de slacht, dat ook nog een cadeautje in haar buik bleek te hebben. We zagen de nieuwe verblijven, die dankzij donateurs van House of Animals mogelijk zijn gemaakt. Wat is die hulp goed terechtgekomen bij deze mensen!

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mykolaiv

Puppy's bij The City of Dog met eigen plekje dankzij donateurs van House of Animals | Foto: ©House of Animals

We knuffelen de puppy’s die veelal door militairen naar The City of Dog zijn gebracht. Samen drinken we koffie met lekkernijen, in een klein kamertje waar speciaal voor ons een vuur is aangemaakt om het warm te krijgen. We hebben in korte tijd veel gezien, geluisterd naar hun verhalen en heel veel knuffels gegeven. Maar dan moeten we toch echt gaan. Van de beveiliging hebben we anderhalf uur gekregen en die zijn voorbij gevlogen. En ook hier beloven we terug te komen en alles op alles te zetten om ze zo goed mogelijk te blijven steunen.

Kerstbrokken voor The City of Dog in Mykolaiv

We blijven ze steunen | Foto: ©House of Animals

De grote poort gaat open en we rijden letterlijk met pijn in ons hart weg. Het voelt alsof we deze lieve mensen en al die dieren in een soort hel achterlaten. Die afschuwelijke oorlog moet gewoon stoppen. Maar we zijn nauwelijks vertrokken of het luchtalarm gaat weer loeien.

Van de weg gereden

Met lieve Yulia, Ludmilla en de dieren van The City of Dog nog op ons netvlies, begint de lange reis terug naar Lviv. Onze beveiliging wijzigt de route voortdurend, want het is een gevaarlijke tocht. Als de duisternis invalt kleurt de lucht op sommige plaatsen roze. Dat zijn schijnwerpers waar Oekraïne Russische drones mee probeert te lokaliseren. Iets wat er op het eerste oog mooi uitziet, blijkt een oorlogsstrategie.

Van de weg gereden in the middle of nowhere | Beeld: screenshot Google Maps

We rijden een uur in het duister, wanneer vanuit het niets een enorme vrachtwagen onze auto’s van de weg rijdt. Met een enorme knal belanden we in een kuil naast de weg. Oké, dit had ik even niet zien aankomen. Daar staan we dan in het donker, in the middle of nowhere ergens tussen Mykolaiv en Kiev. Wat nu? De beveiliging wil ons geruststellen, maar dat is gelukkig niet nodig. Ik ben zo trots op de kracht en weerbaarheid van ons team! Collega Helma en cameravrouw Sanne laten zich niet uit het veld slaan. En dus gaan de beveiligers buiten in de kou aan de slag, want er is behoorlijk wat schade. In de verte klinkt het luchtalarm.

Het wordt een lange nacht. De reis loopt ten einde, maar de laatste loodjes wegen zwaar. In mijn vierde en laatste reisblog lees je het vervolg van deze indrukwekkende reis.
.

©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday

© 2017-2024 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram