Hansje Cozijnsen

Hansje schrijft verhalen, essays en artikelen en ze werkt als vertaalster. Hansje heeft veel interesses, waaronder muziek, talen, natuur en lezen. Daarom vindt ze het heel leuk om stukjes te mogen schrijven over dieren. Ze leert er zelf heel veel van en haar uitdaging is altijd om informatie op een makkelijke en toegankelijke manier te schrijven. Volgens Hansje is kennis van dieren en van de natuur onontbeerlijk voor een goed begrip en waardering van de natuur om ons heen. Ze hoopt zo een klein beetje mee te kunnen helpen aan een wereld waarin we samen met de natuur om ons heen kunnen leven, in plaats van een wereld waarin alleen ruimte is voor mensen, ten koste van onze planeet.

© 2017-2020 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram