Wat we doen

House of Animals organiseert en verzamelt kennis, kunde en feitenmateriaal om mensen gericht bewust te maken over het belang van dierenwelzijn en -rechten. Het bouwt hiermee aan een steeds groter wordend kenniscentrum met als doel kennis en ideeën op het gebied van dierenwelzijn en –rechten bij elkaar te brengen, uit te breiden en te delen.

In het bijzonder wil onze organisatie mensen bewust maken van de gevolgen van hun handelen met betrekking tot dieren en het leed dat daardoor ontstaat. Om dit te bewerkstelligen organiseert House of Animals events gericht op publiciteit, educatie en kennisontwikkeling.

Daarnaast spoort House of Animals actief dierenleed en dierenmisstanden op via een gespecialiseerd Investigations-team.

House of Animals zoekt altijd professionele meerwaarde en werkt graag samen met mensen en organisaties die een bijdrage willen leveren om onze missie en visie uit te dragen.