Over HoA

Logo square - over hoa

House of Animals is een non-profit organisatie die in 2017 is opgericht. House of Animals is daarmee is het eerste en enige onafhankelijke Nederlandse kenniscentrum en denktank op het gebied van dierenwelzijn en –rechten. Het hoofddoel van de stichting is het creëren van bewustwording over het belang van deze onderwerpen.

Wij zijn er van overtuigd dat wanneer wij ons daadwerkelijk bewust worden van de intrinsieke waarde van een dier, wat dat inhoudt en dat een dier beschikt over dezelfde gevoelens en emoties als wij mensen, we er niet aan ontkomen om dieren met respect te behandelen. Tevens zal er dan alles aan worden gedaan om het leed dat dieren dagelijks wordt aangedaan te verminderen.

Onze missie

Onze organisatie heeft tot doel kennis en ideeën op het gebied van dierenwelzijn en –rechten bij elkaar te brengen, uit te breiden en te delen. Onwetendheid staat dierenwelzijn en –rechten in de weg en om verbeteringen te bewerkstelligen is kennisdeling, samenwerking en educatie onontbeerlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter kan en moet.

Onze kernwaarden:

  • Vooruitstrevend;
  • Verbindend;
  • Idealistisch;
  • Betrouwbaar;
  • Transparant;
  • Daadkrachtig.

Onze visie

House of Animals streeft ernaar om een positieve verandering te bewerkstelligen op het gebied van dierenwelzijn en –rechten passend bij onze huidige moderne, geciviliseerde samenleving . Wij geloven in een toekomst waarbij kennis in dienst komt te staan van het brengen van verbetering op gebied van dierenwelzijn, hetgeen de gezondheid en het welzijn van ons mensen ook ten goede komt. Wij ervaren dit als een maatschappelijke verplichting.