Jacht in Nederland

In 2017 werden naar schatting 300.000 dieren gedood tijdens de plezierjacht in Nederland.

In Nederland zijn ongeveer 28.000 mensen in het bezit van een jachtakte. Dieren die door deze jagers bejaagd worden zijn onder andere wilde eenden, hazen, fazanten, houtduiven, konijnen, vossen, ganzen, zwijnen en herten.

Dieren worden op verschillende manieren bejaagd. Dat kan vanuit een hoogzit zijn, zodat de jager het dier makkelijk in het vizier kan houden, maar ook worden dieren opgejaagd door groepen jagers. Andere dieren kunnen worden ingezet om mee te helpen met de jacht, zoals jachthonden, fretten en roofvogels.

Het (op)jagen van dieren zorgt voor veel stress. Niet alleen voor het bejaagde dier, maar ook voor de andere dieren in de omgeving. Het jagen op dieren veroorzaakt grote verstoring van het natuurlijk evenwicht van de populatie. Daarnaast zijn dieren die geraakt worden niet altijd op slag dood en wanneer zij kunnen ontkomen sterven ze een pijnlijke dood.

Regelgeving
Ganzen
Herten
Wilde zwijnen
Vossen
Wolven

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram