Honden

In Nederland worden zo’n anderhalf tot twee miljoen honden als gezelschapsdier gehouden in 19% van de huishoudens. Om die populatie in stand te houden, worden er jaarlijks vele tienduizenden nieuwe honden aangeschaft. Deze zijn afkomstig uit zowel ons eigen land als uit het buitenland.[1]

In Nederland hebben honden het meestal goed. Ze leiden vaak een waardig bestaan in een gezin. Zwerfhonden komen in Nederland nauwelijks voor. Elders in de wereld, ook in Europa, vormen zwerfhonden een groot probleem. Het aantal zwerfhonden wereldwijd wordt geschat op 600 miljoen.[2]

De laatste jaren worden er in toenemende mate illegaal puppy's naar Nederland geïmporteerd vanuit andere landen in Europa. Deze puppy's worden speciaal gefokt voor de handel. Er is hierbij in ernstige mate sprake van bedreiging van het dierenwelzijn en de gezondheid van de puppy's. Daarnaast stijgt ook het aantal zogenaamde rescue organisaties die vooral zwerfhonden uit Zuid- en Oost-Europa naar Nederland halen met als doel deze honden een betere toekomst te bieden of te redden van zogenaamde dodingsstations.

Naast talloze zwerfhonden, honden die hun hele leven aan een ketting liggen, honden in dodingsstations of honden die worden gefokt in puppyfabrieken, zijn er ook honden die worden gevangen voor hondengevechten en honden die levend worden gevild voor hondenvlees festivals.

Hondengevechten
Hondenvleesfestival
Zwerfhonden

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram