Stierengevechten

Een stierengevecht is een vorm van volksvermaak waarbij zes stieren met diverse stekende instrumenten worden gestoken door een stierenvechter. Gemiddeld duurt een stierengevecht met één stier 20 minuten. Als de stier te zwak is geworden om te 'vechten', wordt deze gedood. Paarden worden ook bij stierengevechten gebruikt. Het komt regelmatig voor dat paarden verwond raken tijdens deze evenementen, soms zelfs zo ernstig dat ze niet meer gered kunnen worden.

Stierengevechten vinden plaats in 8 landen: Spanje, Frankrijk, Portugal, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru en Venezuela. Verder vinden er in deze landen, maar ook in andere landen zoals Brazilië, Panama en Nicaragua jaarlijks duizenden 'fiestas populares' (volksfeesten, de meeste zijn patroonsfeesten) plaats, waarbij stieren en andere dieren worden mishandeld en/of gedood, uit naam van een patroonheilige en gezegend door een lokale geestelijke.

 

stierenvechten

 

FEITEN

Per jaar worden wereldwijd naar schatting meer dan 180.000 stieren, koeien en kalveren mishandeld en gedood tijdens stierengevechten en aanverwante evenementen.

Jaarlijks worden tijdens patroonsfeesten meer dan 30.000 stieren, koeien en kalveren mishandeld en gedood.

In Spanje vinden verreweg de meeste feesten plaats: in 2017 waren dat er 17.820. 

Er wordt geschat dat er 130 miljoen euro binnen de EU via Europese landbouwsubsidies in de stierenvechtsector terechtkomt.

In totaal wordt er geschat dat er zo’n 500 á 600 miljoen euro subsidies in de stierenvechtsector worden gestoken. Het gaat hierbij om subsidies vanuit Europa, nationale en regionale overheden.

Spanje kent 58 geregistreerde stierenvechtscholen.

 

stierengevechten

 

 

Oorsprong van het stierenvechten

 

OUDE TRADITIE

Stierengevechten en feesten met stieren zijn oude tradities die al honderden jaren bestaan. In bepaalde gebieden in Spanje zijn deze tradities nog sterk aanwezig. Het maakt deel uit van de lokale identiteit en cultuur van de regio of het land.

 

SPAANSE ELITE 

Veel Spaanse politici, leden van het koningshuis én zakenmensen verdienen geld aan het stierenvechten. Ze bezitten veehouderijen die vechtstieren leveren voor de stierengevechten en de stierenfeesten. Het is in het belang van deze mensen van de stierenvechtsector blijft bestaan.

 

ONWETENDE TOERISTEN 

Wereldwijd gaan veel toeristen naar het stierenvechten. In eerste instantie weten ze vaak niet dat de stier tijdens het stierengevecht wordt mishandeld en gedood. Ze denken dat het hierbij gaat om een onschuldig volksvermaak en kunstuiting. Doordat ze tickets kopen steken ze geld in de stierenvechtsector waardoor deze blijft bestaan.

 

NEGATIEF EFFECT OP EMPATHIE KINDEREN

Het is bekend dat het bijwonen van stierengevechten een negatieve impact heeft op de empathie van kinderen. Hierdoor leren ze dat het normaal is om een dier te martelen en doden voor vermaak. Kinderen die gewend zijn aan dit soort geweld reageren vaker apathisch tegenover andere soorten van geweld. Ook is bekend dat het stierenvechten de samenlevingen waar het plaatsvindt gewelddadiger maakt.

 

stierengevechten

 

 

 

Hoe het probleem in stand wordt gehouden

 

CULTUREEL ERFGOED

In Spanje wordt het stierenvechten beschermd als cultureel erfgoed. Dat betekent dat het niet grondwettelijk is om het te verbieden. Verder zorgt deze status ervoor dat er meer subsidies vrijkomen voor het stierenvechten. In de andere landen waar stierenvechten plaatsvindt is het stierenvechten niet beschermd als cultureel erfgoed.

 

SUBSIDIES

Het stierenvechten krijgt veel subsidies vanuit lokaal, nationaal en soms Europees niveau. Dit is niet het geval in alle landen waar stierenvechten plaatsvindt. Wel in Spanje, Frankrijk en Portugal. De subsidies maken het mogelijk dat de sector kan blijven bestaan, ongeacht wat we bezoekersaantallen zijn.

 

VERDRAG VAN LISSABON

In de grondwet, het Verdrag van Lissabon, staat dat we dieren goed moeten behandelen, dat we rekening moeten houden met hun veiligheid, omdat het wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Diezelfde grondwet maakt een uitzondering voor godsdienst en cultuur. Door het Verdrag van Lissabon zal de Europese Unie geen uitspraken doen om het stierenvechten te verbieden. Dit wordt beschouwd als een zaak van Spanje, Portugal en Frankrijk die een uitzondering hebben gemaakt over het stierenvechten en de stierenfeesten in hun dierenwelzijnswetten.

 

POLITIEKE PARTIJEN 

De grote politieke partijen in Spanje houden het stierenvechten in stand. Leden van deze partijen hebben vaak belangen in het stierenvechten, bijvoorbeeld door het bezitten van veehouderijen of het hebben van familieleden die dat doen. Al is de meerderheid van de bevolking tegen het stierenvechten, ze nemen geen actie om het te verbieden.

 

stierengevechten

 

 

Oplossingen voor het probleem 

 

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNES

In alle landen waar stierenvechten plaatsvindt zijn veel dierenwelzijnsorganisaties bezig het publiek te informeren over het stierenvechten en de stierenfeesten, en met veel succes. In alle landen is de meerderheid van de bevolking inmiddels tegen het stierenvechten. Steeds minder publiek gaat naar dit soort evenementen waardoor het aantal georganiseerde stierengevechten jaarlijks blijft dalen.

 

POLITIEKE LOBBY

Dierenwelzijnsorganisaties lobbyen bij politici om ervoor te zorgen dat er minder politieke steun is voor stierengevechten. Ook doen ze dat bij bedrijven om financiële steun te stoppen. Steeds meer politici willen een einde maken aan het stierenvechten in alle landen waar stierenvechten plaatsvindt. In Spanje is het stierenvechten al gestopt in Catalonië én op de Balearen, maar de centrale regering heeft deze besluiten van de regionale regeringen geannuleerd omdat het stierenvechten in Spanje niet verboden mag worden volgens de grondwet. Feit is dat het politieke draagvlak om het stierenvechten te verbieden steeds groter wordt én ook steeds meer partijen nemen dit punt op in hun verkiezingsprogramma’s. Ook worden er steeds meer stierenfeesten verboden zoals Toro de la Vega in Tordesillas, Spanje. Het is makkelijker om stierenfeesten te laten verbieden want deze hebben niet de status van cultureel erfgoed.

 

KINDEREN BANNEN

Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft alle landen waar stierenvechten plaatsvindt gevraagd om minderjarigen weg te houden van het geweld van het stierenvechten. Omdat alle landen de Conventie van de Rechten van het kind geratificeerd hebben, zijn ze verplicht om het verzoek van de Verenigde Naties toe te passen. Niet alle landen geven gehoor aan dit verzoek. Sancties zijn nog niet opgelegd, maar de kans is groot dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren.

 

STOP SUBSIDIES

Het is belangrijk dat er een einde komt aan de subsidies. De stierenvechtsector verdient té weinig om zonder subsidies te kunnen blijven voortbestaan. Op gemeentelijk niveau is er in Spanje veel bereikt wat betreft lokale subsidies: veel politieke partijen besluiten om de subsidies te stoppen en deze te steken in andere sectoren zoals onderwijs of gezondheidszorg. Dierenwelzijnsorganisaties en politieke partijen strijden ook om een einde te maken aan de EU subsidies.

 

MEER INFO

Informatie is afkomstig van het Comité Anti Stierenvechten.

 

 

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram