Malafide dierenhandel via Marktplaats

Marktplaats speelt een cruciale rol om de handel in vaak veel te jonge, zieke en getraumatiseerde puppy’s uit Oost-Europa te stoppen. Marktplaats B.V. treedt niet op tegen misleidende advertenties waarin broodfokpuppy’s uit Oost-Europa worden aangeboden. Daarmee is Marktplaats medeplichtig aan economische delicten, dierenmishandeling en valsheid in geschrifte. House of Animals Investigations deed onderzoek naar deze advertenties en uiteindelijk aangifte bij de politie. Er werden Kamervragen gesteld en de minister heeft tijdens het Algemeen Overleg dierenwelzijn aangegeven in gesprek te gaan met marktplaats.

Help mee om malafide broodfokhandel te stoppen

  • Ik wil eenmalig doneren
  • Ik wil maandelijks doneren
© 2017-2022 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram