Illegale jacht (stroperij)

Illegale jacht (stroperij)

Hieronder vind je ons dossier over de illegale jacht. We lichten toe wat House of Animals doet tegen illegale jacht/stroperij, wat de problemen en pijnpunten zijn en wat jij kunt doen om ons te helpen bij onze strijd!

Stropen veroorzaakt veel leed en gevaar

Stropen is een illegale vorm van jacht, waarbij degene die jaagt geen jachtacte heeft en/of zich niet houdt aan de wet. Bijvoorbeeld door te jagen op dieren die wettelijk niet bejaagd mogen worden, meer dieren te doden dan is toegestaan, op plekken te jagen waar dit niet mag of middelen te gebruiken die verboden zijn. Stroperij is dan ook een misdrijf.

Wildstroperij

Bij stroperij wordt al snel aan grote wilde dieren in het buitenland gedacht. Maar ook in Nederland komt dit voor. Aangezien stropen in het geheim plaatsvindt blijven veel van deze ernstige praktijken verborgen, maar met enige regelmaat worden stropers of hun treurige slachtoffers ontdekt. Zo is bekend dat jagen met windhonden op verschillende locaties plaatsvindt, een overleden wolf in Gelderland bleek doodgeschoten en vaak zijn ook vossen het doelwit van stropers. Ook het doden van grof wild als herten en zwijnen voor eigen consumptie zonder vergunning is stroperij. De jacht met honden op dassen blijkt zelfs voor te komen. Daarnaast worden regelmatig visstropers aangetroffen die geen vergunning hebben en bijvoorbeeld ondermaatse gevangen vissen niet terug zetten. Zij vangen de vis voor eigen gebruik of verkopen deze door.

Stropers veroorzaken veel leed

Stroperij lijdt tot ernstig dierenleed en is een gevaar voor de biodiversiteit. Bepaalde diersoorten zijn niet voor niets beschermd en jachtmethoden die verboden zijn, zoals bijvoorbeeld wildklemmen, kunnen extreem veel pijn en een lange lijdensweg veroorzaken doordat dieren langzaam sterven. Het is daarom van groot belang om illegale jagers op te sporen en berechten.

House of Animals wil een einde aan stroperij

Als autoriteit op het gebied van dierenwelzijn met een enorm netwerk in binnen- en buitenland doet House of Animals onderzoek naar misstanden bij legale en illegale jachtpraktijken.

Onderzoek en aangiftes illegale jacht

House of Animals strijdt tegen de illegale jacht op dieren. Al meermaals zijn wij op de hoogte gebracht van (verdenking van) illegale jachtpraktijken en wildstroperij, waarna we onderzoek doen.
Zoals het onderzoek naar het uitgraven van dassen in Limburg. House of Animals liet autopsie doen op een dode das waaruit blijkt dat het arme dier gedood is door honden. Vermoedelijk gaat het om vechthonden gezien de grootte van de scheuren in het dassenlijf. Wellicht gaat het hier specifiek om oefening voor vechthonden, waarvoor meestal andere honden als prooi worden gebruikt en de sadistische eigenaren voor de afwisseling op sterke wilde dieren laten jagen.

Elk individueel dier telt voor House of Animals, en verdient gerechtigheid. Daarom hebben we ons onder meer ingezet voor een in Moergestel gevangen vosje dat we zó graag hadden willen redden. Twee vosjes waren in een vangkooi gevangen waarna een van de dieren, met een gebroken poot, door een jager direct werd afgeschoten. Het andere vosje wilde de landeigenaar voorlopig houden: het arme dier bleef in de kooi opgesloten. Karen Soeters van House of Animals werd een paar dagen later benaderd of ze iemand wist die dit vosje wilde overnemen. Na contact met de Dierenambulance en een wildopvang was dit geen enkel probleem. Helaas besloot de landeigenaar toch het vosje terug te geven aan de jager die het dier vrijliet en prompt doodschoot. Hierop heeft House of Animals aangifte gedaan tegen zowel landeigenaar (het houden van wilde dieren is verboden) als de jager en werd de eerste veroordeeld tot het betalen van 500 euro boete. De jager ging vrijuit.

Onze onderzoeken zijn van groot belang, juist omdat deze vreselijke daden vaak zo goed verborgen blijven. House of Animals ontvangt regelmatig tips met bewijs of vermoedens over illegale jacht, ook anoniem. Niet iedereen durft hiermee naar de politie te gaan. In House of Animals vinden mensen die toch graag hun melding willen doorgeven een betrouwbare organisatie, die tips discreet en vertrouwelijk onderzoekt. Met de uitkomsten van onze onderzoeken nemen wij gericht actie. Hebben we bewijs van illegale praktijken dan doen wij aangifte en werken we samen met de politie.

Media-aandacht om stroperij aan de kaak te stellen

We zorgen voor structurele aandacht in de media. In de vele jaren dat wij ons voor alle dieren inzetten hebben we honderden informatieve en kritische artikelen gepubliceerd op onze nieuwssite AnimalsToday. Ook over illegale jachtpraktijken en misstanden bij legale jacht schrijven we regelmatig. Zoals over de nachtelijke jacht op vossen waarvoor de Provincie Flevoland onterecht een vergunning had verleend aan kippenbedrijven, over de illegale jacht met windhonden, en vele andere onderwerpen.

Ook jij kunt helpen om stroperij te voorkomen

Illegale jacht melden

House of Animals heeft een groot netwerk en ook jouw hulp is daarin waardevol. Is je iets opgevallen in de natuur waarbij je het vermoeden hebt dat er sprake is van illegale jacht? Meld je waarneming bij de plaatselijke boswachter van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer of schakel de Dierenpolitie in via telefoonnummer 144. Meld visstroperij bij de politie op 0900-8844. Heb je foto’s of videobeelden die van belang kunnen zijn voor House of Animals Investigations, neem dan contact met ons op via tip@houseofanimals.nl.

Houd altijd je eigen veiligheid voor ogen en ga geen confrontatie aan. Stropers zijn mogelijk gewelddadige criminelen die nergens voor terugdeinzen.

Blijf op de hoogte!

Je kunt dieren steunen door je onderaan deze pagina in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kun je op de hoogte blijven van illegale jacht via ons media platform AnimalsToday, waar veel artikelen te lezen zijn over illegale jacht.

Word donateur

We hebben jouw hulp heel hard nodig. Enkel dankzij onze fantastische donateurs kunnen wij stropers opsporen, rechtszaken starten en undercover acties uitvoeren. Dit zijn vaak langere trajecten die alleen mogelijk zijn dankzij vaste donateurs. Wij zijn dankbaar voor elke donatie, maar het beste help je ons met een maandelijks bedrag naar keuze of met een periodieke schenking.

Wat is stroperij?

  • Dieren worden gevangen, verwond of gedood zonder dat de dader een jachtvergunning of visakte heeft;
  • Dieren worden gevangen, verwond of gedood buiten het jachtseizoen;
  • Dieren worden gevangen, verwond of gedood terwijl helemaal niet op de diersoort mag worden gejaagd/gevist;
  • Er worden (veel) meer dieren gevangen, verwond of gedood dan is toegestaan;
  • Een illegale jachtmethode wordt gebruikt;
  • Er is geen toestemming om op het betreffende terrein te jagen.

Op stroperij staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar en er kan een hoge boete worden opgelegd. Buit en jachtmiddelen worden in beslag genomen. Toch komen de meeste stropers ongezien weg want degenen die betrapt worden zijn maar het topje van de ijsberg. Degenen die wel worden aangehouden en veroordeeld krijgen een veel lagere straf opgelegd.

Criminele stropersbendes

De indruk kan bestaan dat stroperij weinig voorkomt, omdat er slechts af en toe over te lezen is in de media, zodra een stroper tegen de lamp loopt. In Nederland zijn echter agressieve stropersbendes actief die aan grootschalige wildstroperij doen en die ook geweld tegen mensen gebruiken. Deze georganiseerde misdaad zorg voor gevaarlijke situaties, niet alleen voor de dieren waarop zij jagen maar ook voor boswachters en andere mensen die van de natuur genieten.

Deze stropers hebben geen enkel respect voor de natuur en de wilde dieren die hier leven. Zij jagen illegaal voor de lol en de spanning en schieten op alles wat beweegt. Ook gebruiken ze verboden jachtmiddelen als wildklemmen, strikken en netten.

Meer stroperij door bezuiniging op natuur

Stroperij neemt helaas alleen maar toe, op hazen en reeën, en ook op beschermde dieren als dassen. Het beschikbare toezicht in onze natuurgebieden is de laatste jaren afgenomen, waardoor stropers veel minder snel worden betrapt en in sommige gebieden zelfs vrij spel hebben. Een van de oorzaken is dat er veel minder groene Boa’s zijn (boswachters met speciale rechten) dan 20 jaar geleden. Ook bij Staatsbosbeheer is bezuinigd op het aantal boswachters. Doordat ze te maken kunnen krijgen met criminele stropersbendes en bedreigingen zijn veel toezichthouders ook angstig.

Niet alleen de hoeveelheid toezichthouders speelt mee, ook het gebrek aan middelen. Stropersbendes gaan vaak ’s nachts op pad en gebruiken geavanceerde middelen als geluidsdempers, infrarood- en warmtecamera’s. Boa’s en boswachters hebben vaak geen wapens of portofoon en zelfs geen nachtcamera’s, waardoor ze geen partij zijn voor stropersbendes.

Wildstroperij met windhonden

Regelmatig is in het nieuws te lezen dat stropers met windhonden, ook wel ´lange honden´ genoemd, worden betrapt. Hierbij wordt vooral gejaagd op konijnen, hazen en reeën, die de windhonden vanwege hun snelheid kunnen vangen. Een enkeling wordt opgepakt maar bekend is dat hele stropersnetwerken actief zijn in deze vorm van illegale jacht.

In Spanje komt de jacht met galgo´s en podenco’s (legaal) veel voor, waar het als cultureel erfgoed wordt beschouwd. Ook in het Verenigd Koninkrijk was ‘hare coursing’, wat inmiddels verboden is, een bij sommigen geliefd tijdverdrijf waar flink bij gegokt werd. In Nederland is deze jachtmethode streng verboden. Toch zijn er ook hier stropers die op deze manier te werk gaan, soms komen zelfs jagers uit het buitenland in Nederland met hun honden stropen. Lopen ze tegen de lamp dan worden honden en buit in beslag genomen. Stropers kunnen een boete krijgen maar komen er nogal eens ongestraft vanaf. Een voorbeeld hiervan betreft de zaak van 5 Ierse stropers die geen Engelse vertaling van de aanklacht ontvingen, waardoor de rechtbank van Middelburg de zaak ontvankelijk verklaarde.

Stichting DutchGalgoLobby heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Asiel Windhonden in 2014 een rapport aan de regering aangeboden over stroperij met windhonden in Nederland, om deze misstanden onder de aandacht te brengen. (link naar rapport)

Wolf doodgeschoten Stroe

De wolf is een beschermde diersoort. Sinds enkele jaren zijn wolven terug in (het oosten van) Nederland en hun aantal groeit. Natuurliefhebbers en ecologen zijn erg blij met de aanwezigheid van dit prachtige dier dat als toproofdier belangrijk is voor het ecologisch evenwicht. Maar er zijn ook mensen die vinden dat de wolf niet meer thuishoort in Nederland, bijvoorbeeld uit angst (roodkapjesyndroom) of omdat een wolf een onbeheerd schaap kan doodbijten. Ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en nota bene de directeur van Park de Hoge Veluwe zijn tegenstanders van de wolf in Nederland. Het dier heeft daarom niet alleen te vrezen van het drukke verkeer, maar ook van mensen die het dier doodwensen.

Deze afkeer is een wolf in het Gelderse Stroe fataal geworden. Het dier werd op 1 oktober 2021 dood gevonden en hoewel eerst het vermoeden bestond dat de wolf was aangereden, bleek het dier te zijn doodgeschoten.

Barbaarse dassenjacht

Een gruwelijke en verboden jachtmethode waarbij dassen worden uitgegraven en door honden verscheurd, komt helaas ook in Nederland voor. Hierbij wordt de burcht opgespoord door honden en daarna dichtgemaakt met de dassen er nog in. Dit veroorzaakt veel stress bij de das, die als een bezetene probeert zich uit te graven. De das wordt uit de burcht getrokken met een tang en daarna gedood of aan de honden gegeven om te doden. De honden verscheuren de das en kunnen zelf ook flink gewond raken doordat de das, een fors roofdier, zich verzet. Het is een extreem wrede manier om deze schuwe en wettelijk beschermde dieren te doden, puur voor het onbegrijpelijke plezier wat de dassenjagers eraan beleven.

In Frankrijk worden veel dassen nog op deze manier (legaal!) gedood. In Engeland is ‘badger baiting’ net als in Nederland verboden, maar ook daar komt dit illegaal nog veel voor.

Verguisde vos

Maar weinig wilde dieren roepen zo veel tegenstrijdige gevoelens op als de vos, die bewonderd wordt door natuurliefhebbers en verguisd door kippenhouders. Met een ontheffing mag op vossen worden gejaagd, zowel overdag als ’s nachts, waarbij kunstlicht wordt gebruikt om de dieren te vinden en verblinden. Omdat veel mensen een hekel hebben aan de vos, worden ze ook gedood door stropers. Bijvoorbeeld door kippenhouders of door mensen die de vos de schuld geven van de lage weidevogelstand (die echter hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de intensieve landbouw die weinig schuilmogelijkheden biedt).

Visstroperij

Het illegaal vangen van vis of kreeften valt ook onder stropen. Worden deze illegale vissers betrapt dan laat de politie de inbeslaggenomen vangst nogal eens afleveren bij een dierenopvang, zoals A Seal in Stellendam of Vogelopvang de Mikke in Middelburg. Dieren die nog leven, zoals kreeften, worden waar mogelijk teruggezet.

Aanpakken van stroperij

House of Animals vindt het onverteerbaar dat stropen nog zo veel voorkomt en stropers hiermee te makkelijk wegkomen. We doen dan ook veel onderzoek naar illegale jachtpraktijken en merken dat we steeds vaker geïnformeerd worden door betrokken mensen die net als wij willen dat hier een einde aan komt.

Help ons misstanden bestrijden

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram