Educatie

House of Animals wil dieren beschermen. Daarbij is het ontzettend belangrijk om dierenleed te voorkomen door bewustwording. Onwetendheid staat dierenwelzijn in de weg en dus is educatie letterlijk van levensbelang.

Dat doen we onder meer door middel van het dagelijkse nieuws op AnimalsToday en de duiding van dat nieuws. We maken documentaires, geven trainingen en lezingen, werken aan een uitgebreid kenniscentrum over belangrijke onderwerpen als veehouderij, jacht en slacht en we produceren voorlichtingsmateriaal.

Voorbeelden:

Onze brochure: Hoe herken je een broodfokhandelaar?

Animatie over de wolf en schapen

TOEKOMSTDROMEN

Dieren zijn voor kinderen heel erg belangrijk. De zorg voor een dier geeft ze verantwoordelijkheidsgevoel en in ruil krijgen ze er veel liefde voor terug. Kinderen leren op die manier dieren en hun leefomgeving te respecteren. Daar gaat echter een belangrijke fase aan vooraf: kennis over dieren. Veel kinderen weten niet meer waar bijvoorbeeld melk vandaan komt, of wat het natuurlijke gedrag van dieren is. Op latere leeftijd raken veel mensen steeds verder verwijderd van de dierenwereld en de natuur en daarom is het belangrijk om vroeg te beginnen met de opbouw van kennis over, leren zorgen voor en vooral: van dieren houden.

Wij zijn ervan overtuigd, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat als je een kind enthousiasmeert en leert over dieren, hun specifieke behoeften en leefomgeving, ze veel meer begrip en respect krijgen voor andere levende wezens en dat respect houden op latere leeftijd. Op dit moment ontbreekt het echter in Nederland aan plek voor kinderen waar leuke en leerzame informatie over dieren is gebundeld. Een kenniscentrum voor de jeugd, waar aandacht is voor alle dieren, dus ook landbouwdieren, vissen en allerlei gezelschapsdieren, waarbij kinderen zelf actief meedoen en meedenken.

House of Animals is bezig met de ontwikkeling van een dergelijk platform gericht op kinderen, met als doel ze te inspireren en samen te brengen. Want zoals het gezegde luidt: vroeg geleerd is oud gedaan. De toekomst van dieren ligt in de handen van onze kinderen.

Help mee en word donateur

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram