Karen’s blog Mijn hart huilt om Oekraïne

Veel dieren zijn in nood en kunnen geen kant op | Foto (7 juni 2023): ©House of Animals

Mijn hart huilt bij het lezen van de berichten van onze vrienden in Oekraïne, waarmee we voortdurend contact hebben via chatgroepen op Viber. Na al het oorlogsgeweld waar deze mensen en dieren doorheen zijn gegaan, is na een ontploffing een grote stuwdam doorgebroken. Het water in de regio Nova Kakhovka stroomt in enorme hoeveelheid door de straten. Veel dieren zijn in nood en kunnen geen kant op. Er is dringend hulp nodig.

Reddingsteams van shelters die we als House of Animals steunen hebben het al zo waanzinnig druk met de opvang van hun eigen dieren, maar zijn dus nu toch op pad gegaan om nog meer dieren te redden. Vaak met gevaar voor eigen leven. Zoals de dierenbeschermers van Pegasus, de één na grootste dierenopvang van Oekraïne. Gisteren kregen we bericht dat ze zijn gestrand op een gevaarlijke weg vol mijnen en explosies.

Overstroming na dambreuk bij Nova Kakhovka, Oekraïne | Foto (7 juni 2023): ©House of Animals

Ons crisisteam is ondertussen dag en nacht in touw om te bekijken hoe we als House of Animals het beste hulp kunnen bieden aan de reddingsteams ter plaatse, maar wat is dit moeilijk. Het gaat niet alleen om honden en katten, maar ook over paarden, koeien, varkens en wilde dieren uit een dierentuin.

Redding na dambreuk bij Nova Kakhovka, Oekraïne | Foto (7 juni 2023): ©House of Animals

Er is een acuut probleem ten aanzien van voedsel en huisvesting. Het water is heel erg koud. De dieren bevinden zich vaak al langer dan een dag in het koude water en hebben (medische) behandeling nodig. En dan de berichten van dieren die vastzitten aan een ketting en zijn verdronken. Het is te erg voor woorden...

“Hallo, mijn lieve lieve vrienden!! Alles is heel triest, er stroomt water, ik kan de dieren niet in de steek laten. Nu meer dan ooit heb ik jullie hulp echt nodig, ik moet eten kopen, alle winkels kunnen sluiten, ik wil eten kopen en de honden naar een veilige plek brengen.”

Hulp na overstroming bij Nova Kakhovka, Oekraïne | Foto (7 juni 2023): ©House of Animals

“Ik smeek gewoon, alsjeblieft we moeten dieren en mensen redden. We hebben Armageddon en een catastrofe, het is de hel, ik zal ze redden en voeden. Er zijn veel oude mensen en bedlegerige invaliden. Ik wil ze helpen, ze moeten gered worden. We hebben geen elektriciteit, water en gas, er is niets.”

Ook boerderijdieren worden gered na de dambreuk bij Nova Kakhovka, Oekraïne | Foto (7 juni 2023): ©House of Animals

Onze vrienden van Pegasus hebben inmiddels zoveel mogelijk kooien verzameld en rijden sinds gisteren met 6 auto’s en een vrachtauto af en aan.

“Er is geen plan, we gaan waar veel water is en redden iedereen die we tegenkomen.”

Op zoek naar dieren in nood bij Nova Kakhovka | Foto (7 juni 2023): ©House of Animals

Vanochtend vroegen we hoe het met ze gaat:

“Niet geslapen, nog niet gegeten, allereerst de dieren redden.”

Mijn hart huilt. Ik kan jullie niet vertellen wat het mij en al mijn lieve collega’s uit ons team doet om je zo machteloos te voelen. We willen zo graag meer doen. Help ons alsjeblieft onze vrienden te helpen dieren te redden.
.

.
©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday.nl

Horrorfokker heeft weer puppy’s: NVWA doe iets!

Horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel heeft weer puppy’s: NVWA doe iets! | Foto (archief): ©House of Animals

Bij de inmiddels beruchte horrorfokker in Eersel zijn toch weer puppy’s aangetroffen, terwijl dat door de gemeente verboden is. House of Animals heeft daarom opnieuw een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA. Afgelopen week werden er tijdens een controle 173 honden aangetroffen. Op 2 februari waren dat er nog 159. De fokker heeft door de gemeente voor de zevende keer een dwangsom opgelegd gekregen van 2500 euro, met een maximum van 25.000 euro.

In november 2022 ontmaskerde House of Animals horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel, met ruim 500 honden in verschillende stadia van verwaarlozing, waaronder ernstig zieke dieren. Er vond voortdurend onthouding van zorg plaats, zo bleek uit undercoverbeelden en verklaringen van oud-medewerkers. Toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) was al jaren op de hoogte van deze misstanden, maar greep niet in. Twee malafide dierenartsen hielpen de horrorfokker en ook zij werden door House of Animals ontmaskerd en geconfronteerd met hun wandaden.

Toch weer puppy’s

Kwispel Enzo is volgens het bestemmingsplan illegaal gevestigd. De rechter bepaalde om die reden dat de horrorfokker weg moet en er werden dwangsommen opgelegd door de gemeente. Op handhavingsverzoeken van House of Animals volgden invallen door politie en NVWA. Er werden diverse keren honden weggehaald omdat ze dringend zorg nodig hadden, maar er bleven ook honden achter. En nu zijn er alweer nieuwe pups. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is duidelijk dat deze fokker niet voornemens is te stoppen, zoals de rechter heeft geëist. Kwispel Enzo trekt zich nergens iets van aan, met als triest nieuw bewijs dat er toch weer puppy’s zijn geboren. De NVWA heeft kans na kans laten liggen om definitief een einde te maken aan dit intense dierenleed, maar verzuimt daarin en niet zo’n beetje ook. Wij maken ons ernstige ernstige zorgen over de puppy’s en de achtergebleven teefjes, die hierna mogelijk weer opnieuw gedekt gaan worden. NVWA doe iets!”

Uit betrouwbare bronnen heeft House of Animals vernomen dat er nog steeds gefokt wordt bij de horrorfokker in Eersel. Hij weet al geruime tijd dat dit niet meer mag op deze locatie. Kwispel Enzo wordt wekelijk door gemeente en NVWA gecontroleerd, maar ondanks deze controles is er toch weer een teefje bevallen.

Horrorfokker heeft weer puppy’s: NVWA doe iets!

Slachtoffers van de horrorfokker in Eersel | Foto: ©House of Animals

Levenslang houdverbod

House of Animals heeft de NVWA gevraagd om op spoedeisende bestuursdwang over te gaan, door alle op het bedrijf aanwezige honden in beslag te nemen en te beschermen tegen onnodig lijden als gevolg van een ontoereikende verzorging en huisvesting. Of om een andere maatregel te treffen die leven en welzijn van de honden veiligstelt. Karen Soeters:

“Ik ga ervan uit dat de NVWA nu eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en alle honden daar weghaalt. En daarbij hoop ik dat er vandaag na de stemming in de Tweede Kamer over de wetswijziging straffen bij dierenmishandeling eindelijk een levenslang houdverbod opgelegd kan worden aan types die op dergelijke wijze dierenwelzijn minachten. Want alleen dan stopt dit intense dierenleed pas echt.”

horrorfokker

Honden bij horrorfokker in Eersel | Foto (archief): House of Animals

©House of Animals - dit bericht verscheen eerder op AnimalsToday.nl

Registratiesysteem puppy’s lek als een mandje

Registratiesysteem puppy’s lek als een mandje | Foto (in beslag genomen pomeriaan): House of Animals

Een nieuwe manier van registreren zou de illegale hondenhandel veel beter tegengaan, was het credo toen op 1 november 2021 de wet wijzigde voor het registreren en identificeren van honden. Maar precies het tegenovergestelde vindt plaats, zo blijkt uit onderzoek van House of Animals. Het nieuwe registratiesysteem werkt ‘witwassen’ van illegale broodfokpuppy’s in de hand en het opsporen van malafide handelaren en horrorfokkers is moeilijker geworden.

Sinds november 2021 is het verplicht dat de dierenarts op het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) van de fokker of handelaar het hondenpaspoort registreert en dat koppelt aan het chipnummer. De koppeling met het Uniek Bedrijfsnummer maakt duidelijk van welke handelaar of fokker de honden afkomstig zijn. Het UBN wordt eenmalig door de minister van Economische Zaken toegekend via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Malafide hondenfokkers en -handelaren zouden hiermee beter achterhaald kunnen worden.

Fraude met registratiesysteem is makkelijk

House of Animals zegt van meet af aan dat dit duur opgetuigde, nieuwe registratiesysteem de meest urgente illegale hondenhandel helemaal niet tegengaat en zelfs lijkt te faciliteren: die in illegale buitenlandse broodfokpuppy’s. Het onderzoek toont aan dat (onder andere) via Marktplaats puppy’s worden aangeboden waarbij de verkoper erop hint dat de koper zélf een UBN aanvraagt bij de RVO, waarna de dierenarts het paspoort daarop kan registreren. Echter: alleen wie zélf een hond uit het buitenland haalt of wiens hond een nestje krijgt is verplicht om een UBN aan te vragen. Hoewel hier gekochte broodfokpuppy’s vaak uit Oost-Europa komen, moeten ze geregistreerd worden op het Bedrijfsnummer van de handelaar of fokker.

Deze Marktplaats-fraude ligt voor de hand, want iedereen kan bij de RVO via DigiD een UBN aanvragen. Er worden daarbij geen specifieke vragen gesteld, zo blijkt uit het onderzoek van House of Animals. Wanneer de chip en het paspoort aan dit nummer gekoppeld worden, is er geen zicht meer op de herkomst van de hond, want het UBN is van de nieuwe eigenaar, niet van de fokker of handelaar. Het ‘administratief verdwijnen’ van malafide handelaren in broodfokpuppy’s wordt zo een fluitje van een cent.

Louche Belgische puppyhandel moet weg uit Someren

Het ‘administratief verdwijnen’ van malafide handelaren in broodfokpuppy’s is een fluitje van een cent | Foto: House of Animals

Lek als een mandje

In 2019 werden 146 Unieke Bedrijfsnummers aangevraagd. In 2020 waren het er 217. In 2021 bedroeg het aantal 12.761 en in 2022 maar liefst 41.268, waaronder klaarblijkelijk voor broodfokpups verkocht via Marktplaats. Al jaren toont House of Animals aan dat dit vaak veel te jonge, getraumatiseerde, ongezonde en zelfs doodzieke hondjes zijn, waaraan gewetenloze handelaren kapitalen verdienen. Bovendien bestaat er een gevaar voor de volksgezondheid, want deze hondjes zijn vaak onvoldoende ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid). Karen Soeters van House of Animals:

“Je hoort mooie woorden maar het gaat in de praktijk om een gammel, fraudegevoelig registratiesysteem. Broodfokkers en handelaren verdwijnen met een trucje uit beeld, waarmee de bestrijding van dierenleed en misstanden moeilijker is gemaakt. Dit is bedacht door mensen zonder kennis van de praktijk en niemand controleert erop.”

Om meer zicht te krijgen op de cijfers heeft House of Animals een Woo-verzoek ingediend, hoewel het de vraag is of er wel antwoorden zijn op de openstaande vragen:

“We willen weten hoe de aantallen zijn opgebouwd. Waren dit vooral puppy’s die mensen zelf uit het buitenland haalden? Zijn er massa’s pups geboren? Zijn er plotseling gigantisch veel fokkers en handelaren bijgekomen? Of zijn dit allemaal fraudegevallen waarop niemand toezicht hield?”

De fraudegevoeligheid biedt een kans om illegaal geïmporteerde, ongezonde, veel te jonge en niet gesocialiseerde hondjes ‘wit te wassen’. De malafide fokkers en handelaren blijven uit zicht, terwijl alle gevolgen van deze nare dierenhandel niet of nauwelijks meer te verhalen zijn. Karen Soeters:

“Fraude is heel makkelijk gemaakt. Daar zijn slechteriken erg blij mee en de wetgever mag zich achter de oren krabben hoe het zover kon komen. Advertentieplatforms als Marktplaats zouden in antwoord hierop per direct elke verkoper van een puppy moeten verplichten zijn UBN te vermelden in de advertentie, met een link naar de RVO om het nummer te controleren.”

©House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday.nl

Het is een twijfelachtige eer wanneer je 25 jaar extreem dierenleed op je conto hebt staan en nog steeds dieren kunt houden. Bij Bert’s Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern is dit inmiddels een feit. Het bedrijf lijkt niet te stoppen, ondanks bestuursmaatregelen en dwangsommen opgelopen tot een half miljoen euro. House of Animals stelde een visueel dossier samen van de misstanden bij Bert’s Animal Verhuur en pleit voor een levenslang houdverbod van dieren.

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur

Beeld: NVWA

Donderdag 11 mei is het langverwachte debat in de Tweede Kamer over - onder meer - straffen bij dierenmishandeling. Hierin zal de wetswijziging worden besproken die eindelijk de mogelijkheid biedt tot het opleggen van een levenslang houdverbod. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is ontzettend belangrijk dat een levenslang houdverbod mogelijk wordt gemaakt als zelfstandig opgelegde maatregel. Het dossier Bert’s Animal Verhuur maakt pijnlijk duidelijk dat het anders dweilen is met de kraan open, met alle gevolgen voor de dieren.”

Al in 1998 zijn bij het dierenverhuurbedrijf van Bert R. de eerste overtredingen geconstateerd. Het dossier van de NVWA over dit bedrijf bevat schokkende rapportages, zo blijkt uit een Woo-verzoek van House of Animals.

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur

Beeld: NVWA

Dierenartsen beschrijven het leed dat ze aangetroffen: extreem doorgegroeide hoeven, zieke en gewonde dieren die geen of onvoldoende zorg krijgen en extreem ondervoede, magere dieren.

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur

Beeld: NVWA

Er ligt bedorven voedsel, de huisvesting voldoet niet aan de wettelijke eisen en dieren worden aan alle weersomstandigheden blootgesteld, zonder schuilmogelijkheden.

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur

Beeld: NVWA

Ook stelde de NVWA vast dat het sterftecijfer van de dieren op het bedrijf extreem hoog is. Men vindt zelfs een dood paard in de sloot.

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur

Beeld: NVWA

Dat Bert’s Animal Verhuur niet voornemens is te stoppen, blijkt uit het feit dat House of Animals het bedrijf eind april het wederom betrapte op het illegaal verhuren van dieren, ditmaal in België. Bert’s Animal Verhuur mag op last van de rechter sinds 2019 geen dieren meer verhuren, dus deze zoveelste overtreding betekent dat de dwangsommen inmiddels zijn opgelopen tot een half miljoen euro. Karen Soeters:

“Op dit moment past de NVWA bestuursrecht toe, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de situatie. Na 25 jaar proberen te ‘verbeteren’ mag duidelijk zijn dat het niet werkt. Er moet per direct strafrecht worden toegepast. En ik hoop heel erg dat de nieuwe wetgeving wordt aangenomen, zodat mensen als Bert een definitief houdverbod opgelegd kunnen krijgen. Want dat blijkt de enige manier om dit ernstige dierenleed definitief te stoppen.”

House of Animals wil houdverbod voor Bert’s Animal Verhuur

Beeld: NVWA

Bekijk hieronder het archief 25 jaar misstanden Bert's Animal Verhuur samengesteld door House of Animals:
.

.

©House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday.nl

Karen’s blog Ik nam de verkeerde beslissing

Karen met oorlogsdieren uit Oekraïne | Foto: ©House of Animals

Soms neem je, terwijl je het op dat moment eigenlijk heel goed weet, tóch de verkeerde beslissing. Ik had dat deze week bij de opname van een televisieprogramma, gemaakt door een gerespecteerde omroep. Ik heb er lang over nagedacht of ik hier iets over wilde schrijven, maar het voelt zo verkeerd dat ik heb besloten het te doen.

In Oekraïne gaat het niet goed met dieren. Veel dierenopvangcentra zijn afhankelijk van House of Animals, maar geld inzamelen voor ze is niet makkelijk. Bij ‘House’ hebben we hier regelmatig slapeloze nachten door. Dus toen ik een appje kreeg of ik gast wilde zijn in een tv-programma om te vertellen over de relatie tussen mens en dier ten tijde van oorlog, voelde dat als een cadeautje. Aandacht voor de situatie in Oekraïne!

In het voorgesprek werd duidelijk dat er veel tijd vrijgemaakt zou worden, zodat ik echt kon vertellen wat er aan de hand is met de dieren in Oekraïne. Ik bracht meerdere bezoeken aan het land, in tijd van oorlog en van vrede. De aanloop naar de uitzending was wat rommelig, maar op geen enkel moment heb ik ook maar heel even getwijfeld of het een goed idee was hieraan mee te werken. Ik zag het als een prachtige mogelijkheid om de ellende van de dieren en hun verzorgers voor een groot publiek onder de aandacht te brengen.

Eenmaal in de studio werd ik hartelijk ontvangen door een gastvrouw en de redacteuren met wie ik het voorgesprek had. So far so good. Maar toen vertelden ze dat we een rondleiding in de studio zouden krijgen en daarna kon ik zien waar we zouden zitten. Beetje raar, dacht ik nog. Ik heb nog nooit een rondleiding gekregen voor een uitzending en heel eerlijk: waar ik aan tafel zit maakt me niets uit. Maar daarin had ik mij vergist. Er stond in de studio namelijk geen tafel, maar 4 stoelen op een rijtje op een podium. Voor mij was een stoel gereserveerd op de eerst rij in het publiek. Dat vond ik vreemd. En oh ja, of ik wilde gaan staan als de presentator mij iets zou vragen. Je voelt het waarschijnlijk al aankomen: dit had ik mij toch anders voorgesteld. Dit is in het voorgesprek ook niet zo verteld.

Karen’s blog Ik nam de verkeerde beslissing

Ik wilde het verhaal van de dieren en hun verzorgers onder de aandacht brengen | Foto (Oekraïne): ©House of Animals

De gasten die wel op het podium zouden plaatsnemen werden gevraagd binnen te komen. Gasten met honden en één kat. Mijn eerste gedachte was: is dit nodig? Is dat wel fijn voor die kat? Maar daar bleef het niet bij. Er kwam een man met een buidel om. Ik dacht eerst dat er een naaktkat in zat, maar het bleek een wallaby van 7 maanden, een klein soort kangoeroe. Echt serieus? Mijn haren gingen letterlijk overeind staan. Ik schrijf al jaren over het belang van een positieflijst voor huisdieren. Volgend jaar komt er eindelijk een definitieve, de huis- en hobbydierenlijst, en de wallaby staat daar niet op. Dit is een dier dat in het wild hoort te leven, dat ga je niet ter vermaak onder de felle lampen in een studio zetten. Ik wil hier niet aan meewerken.

Dus ik meld mij bij de redactie. De producent komt er ook bij. Allemaal alleraardigste mensen die je niet met een probleem wil opzadelen. En ze hebben er, naar eigen zeggen, echt goed over nagedacht. Er is zelfs een dierenarts over geraadpleegd. De man op het podium heeft de wallaby via de Dierenbescherming opgevangen. Tja, het zal allemaal wel, maar ik kom in onze onderzoeken de meest schrijnende voorbeelden tegen van wilde dieren die als huisdier worden gehouden. En een wallaby van 7 maanden hoort hoe dan ook niet op een podium in een tv-studio.

Ik wil niet kritiekloos doen alsof er niets aan de hand is, alsof deze situatie normaal is. We hebben na eindeloos veel gedoe eindelijk consensus over een positieflijst voor huisdieren, die volgend jaar ingaat en waar ik de afgelopen jaren tal van blogs over heb geschreven. Een wallaby is volgens de huis- en hobbydierenlijst van 2024 geen huisdier en dus moet je dat beeld ook niet willen uitstralen. Straks wil iedere influencer op TikTok een wallaby, zoals al heel wat exotische diersoorten ongewenst in de mode kwamen. Met alle onsmakelijke handel van dien, want dieren zijn altijd weer de pineut.

Terwijl ik dit alles bedenk zie ik in gedachten de dieren in Oekraïne. Ook zij zijn de pineut. En ik denk aan alle wanhopige dierenbeschermers waar we dagelijks contact mee hebben. Dit is nu wat je noemt een ethisch dilemma. Ik wil eigenlijk weg en de redactie benadrukt dat ze mij niet kunnen tegenhouden als ik dat doe. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik kies er uiteindelijk toch voor om te blijven. Met letterlijk pijn in mijn buik. Ik neem de verkeerde beslissing en ik weet het, maar de ellende van de dieren in Oekraïne moet genoemd worden.

Als er vlak naast mij een opgezette hond wordt neergezet heb ik helemaal het gevoel alsof ik in een show van Jerry Springer ben terechtgekomen. Uiteindelijk krijg ik twee vragen en heb ik maar liefst 1,5 minuut over de dieren in Oekraïne kunnen vertellen. Ik ben na afloop in vriendelijkheid weggegaan en heb iedereen succes gewenst met het programma.

Karen’s blog Ik nam de verkeerde beslissing

De ellende van dieren in Oekraïne moet genoemd worden | Foto: ©House of Animals

Op weg naar huis slaat de somberheid toe. Ik had mijn gevoel moeten volgen. En dan denk ik terug aan hoe het 11 jaar geleden allemaal begon. Met een omroep voor dieren. Omdat ik zo ontzettend graag structurele aandacht voor dierenwelzijn in de media wil. Zuiver, simpel en naar waarheid. Dát is mijn drijfveer. Omdat het leven van een dier net zo belangrijk is als het leven is voor ons.
.

©Karen Soeters | House of Animals - dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday.nl

Bert’s Animal Verhuur weer in de fout €75.000 dwangsom

Bert's Animal Verhuur illegaal in Bloemendaal (2022) | Foto: ©House of Animals

House of Animals zorgt er opnieuw voor dat Bert’s Animal Verhuur uit Appeltern een hoge dwangsom moet betalen. De dierenwelzijnsorganisatie ontdekte dat Bert Roelofs afgelopen week zijn mobiele kinderboerderij illegaal verhuurde in België. Bert’s Animal Verhuur mag op last van de rechter sinds 2019 geen dieren meer verhuren. Deze zoveelste overtreding betekent dat de dwangsom van €75.000, die begin dit jaar was aangekondigd, nu definitief wordt ingevorderd.

Het is niet de eerste keer dat Bert Roelofs hoge dwangsommen moet betalen na acties van House of Animals. Zo constateerde de organisatie eind vorig jaar dat hij als vanouds doorging met de verhuur van dieren. Dat leverde hem toen een dwangsom van €50.000 op. Handhavingsverzoeken van de House of Animals wegens illegale hondenhandel resulteerden in nog meer hoge dwangsommen.

Bert’s Animal Verhuur weer in de fout €75.000 dwangsom

Illegale bouwwerken worden verwijderd bij Bert's Animal Verhuur - 31 01 2023 | Foto: ©House of Animals

Hoewel de gemeente West Maas en Waal, waar Appeltern onder valt, sinds vorig jaar strenger optreedt tegen Bert’s Animal Verhuur, lijken de dwangsommen niet het beoogde effect te hebben. In januari werd het terrein van de Appelterner ontdaan van tientallen illegale bouwwerken, wat hem ruim €63.000 kostte. Ondanks deze ingrijpende maatregel heeft Bert Roelofs onlangs gewoon weer nieuwe illegale ‘pipowagens’ geplaatst. Ook het maximumaantal honden dat hij mag houden wordt nog steeds grof overschreden. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is niet te geloven dat Bert Roelofs nog steeds doorgaat met zijn malafide praktijken. Het mag nu wel duidelijk zijn voor de gemeente West Maas en Waal dat hij met dwangsommen niet te stoppen is. De teller staat nu al op bijna 4 ton! Deze man lapt al ruim een kwart eeuw de wet aan zijn laars. Er moeten echt drastischer maatregelen genomen worden om het welzijn van zijn dieren te waarborgen. Deze man moet ver gehouden worden van dieren. En andersom.”

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is al jaren luis in de pels van Bert Roelofs, die bij de organisatie in het vizier kwam na vele meldingen van misstanden op het gebied van dierenwelzijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateerde sinds 2017 diverse overtredingen bij het dierenverhuurbedrijf. Zo werden er kadavers in een defecte koelcel gevonden en stelden zij ernstige verwaarlozing vast, zoals doorgegroeide hoeven, gebrekkige huisvesting en geen of onvoldoende voer en water. Ook zijn dieren aangetroffen die zwaar ondervoed waren en in een dikke laag mest en modder stonden. Bij het verhuurbedrijf werden zelfs biggetjes verkocht die pas twee weken oud waren en dus nog bij de moeder horen te zogen.

Bert’s Animal Verhuur weer in de fout €75.000 dwangsom

Pony van Bert's Animal Verhuur| Foto: ©House of Animals

 

Eerder deze maand moest Roelofs zich voor de rechter verantwoorden, maar om nog onbekende reden werd deze zitting voor de derde keer uitgesteld.

©House of Animals

Misstanden verzamelplaatsen vee geen uitzondering maar regel

Misstanden op verzamelplaatsen voor vee zijn geen uitzondering maar regel | Beeld: ©House of Animals

Misstanden op verzamelplaatsen voor vee zijn dagelijkse kost, geen uitzondering, maar regel. Dat laten ooggetuigen weten aan House of Animals, naar aanleiding van de beelden die Ongehoord.nl maandag publiceerde. House of Animals kreeg daarop nieuwe schokkende beelden toegestuurd gemaakt in Hoogblokland (ZH).

De video toont een ontluisterend beeld van de routine in Nederland aangaande veetransporten en het toezicht op dierenwelzijn. Een vrachtwagen geladen met koeien staat te wachten bij veeverzamelplaats Teus Kuiper in Hoogblokland. In de veewagen bevinden zich 4 zieke dieren die onder geen beding op transport hadden gemogen. Dat dit wel gebeurt is een overtreding van de Europese Transportverordening en in strijd met alle gangbare dierenwelzijnsnormen. Bekijk de beelden hieronder:

Duidelijk in stress

Paul Bours was 12 jaar dierenarts en afgelopen 23 jaar senior beleidsmedewerker dierenwelzijn op het ministerie van LNV, op veel verschillende dierenwelzijnsdossiers. Hij heeft voor House of Animals de beelden uit Hoogblokland beoordeeld:

“De 4 koeien in het betreffende compartiment beschikken, gelet op hun grootte en het voorgenomen transport, niet over voldoende vloeroppervlak, zoals vereist wordt in artikel 3 aanhef en onder g van de Transportverordening. De dieren liggen namelijk en kunnen niet zelfstandig opstaan, terwijl koeien - als daar geen ruimte voor is - niet zelf over elkaar gaan liggen, waarna ze niet meer op kunnen staan. Het heeft er dus alle schijn van dat deze 4 dieren al ongeschikt waren op het moment dat ze ingeladen werden en dat deze runderen dus nooit vervoerd hadden mogen worden.”

De dierenarts ziet aan de lichaamstaal van de koeien dat het slecht met ze gaat:

“Deze dieren zijn duidelijk in stress, hebben hun oren naar achteren en loeien. De dieren links in het compartiment liggen met een kop onder de buurman. Zo zullen ze nooit gaan liggen als ze gewoon op eigen kracht pijnloos, of zonder hulp lopend de wagen in zouden zijn gegaan.”

Bours vermoedt dat het laden van de koeien niet zachtzinnig heeft plaatsgevonden. En de overtreding gaat verder, want het transport mag onderweg niet stilstaan. De dierenarts concludeert dat handhavend toezicht (de NVWA) ontbrak tijdens het in Hoogblokland gefilmde transport:

“Het transport moet, zoals de Europese Transportverordening vereist, zonder oponthoud tot de plaats van bestemming worden uitgevoerd. De omstandigheden voor het welzijn van de dieren moeten daarbij regelmatig gecontroleerd en naar behoren in stand gehouden worden. Als er wel gecontroleerd zou zijn en het welzijn wel naar behoren in stand was gehouden, dan had het transport van deze vier koeien sowieso niet plaatsgevonden. En als het transport alsnog heeft plaatsgevonden, dan had er adequaat hulp voor de dieren moeten zijn ingeroepen en had het transport zo snel mogelijk naar een locatie moeten rijden waar deze hulp kon worden geboden. Het tegendeel is echter waar; het transportmiddel staat zelfs stil.”

Misstanden verzamelplaatsen vee geen uitzondering maar regel

Zieke dieren mogen niet vervoerd worden | Beeld: ©House of Animals

Misstanden verzamelplaatsen vee geen uitzondering

Ooggetuigen laten aan House of Animals weten dat het woord ‘incident’, zoals de NVWA deze zaken doorgaans omschrijft, op geen enkele wijze de lading dekt. Misstanden op veeverzamelplaatsen zijn geen uitzondering of incident, maar regel. Karen Soeters van House of Animals:

“Om een einde te maken aan deze praktijken doen we deze week aangifte tegen twee Nederlandse veeverzamelplaatsen. De nieuwe beelden bevestigen wat we allang wisten: de NVWA treedt alleen op voor de bühne, maar als ze denken dat niemand kijkt gebeuren in ons land de meest vreselijke dingen met dieren. Dat moet stoppen en daar vecht House of Animals voor.”

Onderzoeksgroep Ongehoord publiceerde maandag schokkende beelden van veeverzamelplaatsen, waarop zichtbaar is hoe dieren die niet meer kunnen lopen worden geschopt, geslagen en mishandeld met stroomstokken.

©House of Animals

Aangifte om schokkende misstanden veeverzamelplaatsen

Dieren die niet op transport hadden gemogen - veeverzamelplaats Oudemolen | Beeld: © Ongehoord

Onderzoeksgroep Ongehoord publiceert vandaag schokkende beelden van koeien op zogeheten veeverzamelplaatsen. Dieren die niet meer kunnen lopen, ziek of gewond zijn, worden met veel geweld vrachtwagens in- en uitgeladen door ze te slaan, te schoppen en stroomstoten toe te dienen. House of Animals doet aangifte van dierenmishandeling en andere ernstige overtredingen.

De beelden zijn gemaakt in oktober j.l. en in januari en maart van dit jaar. Er zijn veehandelaren, transporteurs en veeboeren te zien die de dieren schoppen, hard met stokken slaan op alle mogelijke plekken en de dieren herhaaldelijk overal op het lichaam elektrische schokken toedienen.

Aangifte om schokkende misstanden veeverzamelplaatsen

Slaan en prikken met stokken - veeverzamelplaats Oudemolen | Beeld: © Ongehoord

Ook koeien die helemaal niet (meer) de kracht hebben om nog te kunnen staan worden zo behandeld. Karen Soeters van House of Animals:

“Voor de zoveelste keer wordt Nederland wakkergeschud over gruwelijkheden in de vee-industrie. En niet de minste. Handelaren, veetransporteurs en boeren kunnen ongestoord ernstig zieke dieren afvoeren naar een verzamelcentrum. Dat mag helemaal niet. De dieren worden vervolgens gruwelijk mishandeld en onder erbarmelijke omstandigheden verder vervoerd, zonder dat de handhaver ook maar één vinger uitsteekt. Waar is toezichthouder NVWA?”

Aangifte om schokkende misstanden veeverzamelplaatsen

Zonder aanleiding slaan - veeverzamelplaats Oudemolen | Beeld: © Ongehoord

Er is onder meer gefilmd op de veeverzamelplaats van Firma Dane en Zoon in Oudemolen (NB). Te zien is hoe koeien die de kracht niet meer hebben om op te staan, daartoe gedwongen worden met gebruikmaking van stokken, schoppen, stroomstootwapens en een hooivork. Ook schroomt men niet om de dieren met een heftruck op te takelen en te verslepen.

Aangifte om schokkende misstanden veeverzamelplaatsen

Veeverzamelplaats Oudemolen | Beeld: © Ongehoord

Ook undercoverbeelden van andere veeverzamelplaatsen tonen talloze schokkende overtredingen. Bij Teus Kuiper in Hoogblokland (ZH) slaan de transporteurs hardhandig met een stok op de hoofden van koeien. De dieren glijden uit, lopen kreupel of zijn sterk vermagerd.

Aangifte om schokkende misstanden veeverzamelplaatsen

Kreupele koe wordt met staartdraaien gedwongen op te staan - veeverzamelplaats Oudemolen | Beeld: © Ongehoord

Met 'staartdraaien' wordt op veeverzamelplaats Oudemolen pijn toegediend om een koe tot opstaan te dwingen. Van de toezichthouder hoeven de dieren geen bescherming te verwachten tegen deze schrikbarende praktijken, want de NVWA lijkt in de door Ongehoord getoonde situaties niet aanwezig.

Aangifte om schokkende misstanden veeverzamelplaatsen

Staartdraaien - veeverzamelplaats Oudemolen | Beeld: © Ongehoord

House of Animals gaat deze week aangifte doen van dierenmishandeling en het overtreden van regels uit de Europese Transportverordening, tegen zowel Firma Dane en Zoon als Teus Kuiper.

Bekijk hieronder de schokkende undercoverbeelden van Ongehoord:

©House of Animals

Politie neemt Bulgaarse pups in beslag bij illegale hondenhandelaar

Politie neemt Bulgaarse pups in beslag bij illegale hondenhandelaar | Foto: politie

Opnieuw is een illegale handelaar in Oost-Europese pomeriaan pups ontmaskerd dankzij een undercoveractie van House of Animals. De Bulgaarse puppy's werden door een handelaar uit Utrecht aangeboden via Marktplaats. De dieren bleken te jong, hadden geen geldige rabiësenting en zowel de chipnummers als de handelaar waren niet geregistreerd. House of Animals stelde de dierenpolitie op de hoogte die direct in actie kwam en de pups in beslag nam.

Het Investigations team van House of Animals reageerde op de Marktplaatsadvertentie waarin pomeriaan pups werden aangeboden. De dieren zouden twee weken geleden zijn aangeschaft, maar nu weg moeten wegens allergie van het zoontje des huizes. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is zo ontzettend triest dat Marktplaats nog steeds geen verantwoordelijkheid neemt en advertenties van illegale handelaren blijft plaatsen. Ons team ziet iedere dag verdachte advertenties en dit is daar opnieuw een voorbeeld van. Het is dagelijkse kost, met aantoonbaar veel dierenleed als gevolg. Ondertussen vinden handelaren steeds nieuwe manieren om kopers te misleiden dat het allemaal legaal en in orde zou zijn.”

Politie neemt Bulgaarse pups in beslag bij illegale hondenhandelaar

De pups komen uit Bulgarije | Foto: politie

Naast de risico's voor de volksgezondheid door overdraagbare ziektes als rabiës (hondsdolheid), bestaat bij illegale puppyhandel grote kans op zieke pups en slechte leefomstandigheden voor de moederhonden. Karen Soeters:

“Er moet keihard opgetreden worden tegen deze illegale handel. We zijn dan ook ontzettend dankbaar dat de politie zeer adequaat reageert zodra we een malafide handelaar in de smiezen hebben.”

Politie neemt Bulgaarse pups in beslag bij illegale hondenhandelaar

De in beslag genomen pomerianen | Foto: politie

House of Animals doet al jaren onderzoek naar de broodfokhandel. Nederland is, mede door falen van toezichthouder NVWA, een paradijs voor Oost-Europese broodfokkers en hondenhandelaren. Per jaar exporteren zij zeker 80.000 onjuist geregistreerde puppy's naar ons land, waaronder niet gedocumenteerde, te jonge en vaak doodzieke hondjes. Inmiddels heeft House of Animals 10 broodfokhandelaren kunnen stoppen, waaronder horrofokker Kwispel Enzo in Eersel en De Meiboom in Diessen. Deze laatste handelaar haalde in 2021 ruim 3000 puppy's uit Hongaarse broodfokfabrieken naar Nederland.

House of Animals heeft aangifte gedaan tegen de illegale hondenhandelaar in Utrecht. Bekijk hieronder de korte reportage over de inbeslagname:
.

©House of Animals

affiche BBB

De wolf is een beschermde diersoort | Foto: affiche BBB

De campagneslogans van de Boer Burger Beweging (BBB) ‘Zonder jacht geen gezonde fauna’ en ‘Zonder visserij geen gezonde zee’ zijn misleidend. Daarom heeft House of Animals een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). Het gaat om een tweetal raamposters, waarin BBB haar kiezers probeert te overtuigen met onware beweringen, die zelfs zouden kunnen aanzetten tot misdrijven.

Het betreft als eerste de poster met een foto van een wolf en daarnaast de stelling ‘Zonder jacht géén gezonde fauna’. BBB is fel anti-wolf, maar de wolf is streng beschermd en onder geen beding bejaagbaar. De raamposter is uit te leggen als een oproep tot bejaging van een beschermde diersoort en dat is in strijd met de wet. De poster zou zelfs kunnen aanzetten tot illegale jacht op de wolf, wat een misdrijf is.

Klacht tegen reclame BBB

Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden. Karen Soeters:

“De wolf is streng beschermd, dankzij het verdrag van Bern en de Wet natuurbescherming. Deze advertentie is feitelijk opruiing tegen een beschermde diersoort en kan zelfs uitgelegd worden als het stilletjes goedkeuren van ernstige misdrijven. En dat is extra triest, omdat in het recente verleden diverse wolven in Nederland onder verdachte omstandigheden dood zijn aangetroffen. In Drenthe is al een wolf bewust door een boer aangereden en in Gelderland werd een dode wolf langs de weg aangetroffen die was beschoten.”

affiche BBB

Kiezersbedrog | Foto: affiche BBB

Kiezersbedrog

Op de tweede verkiezingsposter van BBB staat de slogan ‘Zonder visserij geen gezonde zee’. De stelling wordt niet met bewijs ondersteund en is geheel in strijd met de waarheid. Door visserij dreigt keer op keer overbevissing, er is schade aan de zeebodem door sleepnetten en dieren worden slachtoffer door ongewenste bijvangst. Ook dragen vissersschepen bij aan geluidsvervuiling onder water. Een feitencheck door deskundigen Anieke van Leeuwen (vis-ecoloog bij het NIOZ) en mariene bioloog Irene Kingma , zoals gepresenteerd in televisieprogramma EenVandaag, laat zien dat de claim ‘Zonder visserij geen gezonde zee’ die BBB hanteert ‘zeker niet waar’ is. Karen Soeters:

“Kiezers worden door de BBB simpelweg misleid. Hiermee worden consumenten - en in dit geval potentiële kiezers - aangezet tot meningsvorming op basis van onjuiste informatie. Dit soort vormen van rechtstreeks kiezersbedrog is niet toegelaten onder de voorschriften van de Nederlandse Reclame Code en valt zeker niet onder ‘vrijheid van meningsuiting’ te rangschikken. Bedrog is geen mening, bedrog is oneerlijk.”

©House of Animals - dit bericht verscheen eerder op AnimalsToday, het mediaplatform van House of Animals

© 2017-2023 House of Animals - IBAN: NL65 TRIO 0198 0364 93
Volg ons!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram